FOOD & BEVERAGE MANAGER

CHICLAND Hotel Đà Nẵng

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To take full responsibility for the operation of F&B department.

Chịu trách nhiệm về toàn bộ vận hành của bộ phận Ẩm thực.

• To set up plan and detail working schedule for F&B department (monthly, quarterly, annually).

Lên kế hoạch và lịch hoạt động cụ thể cho bộ phận Ẩm Thực theo thời gian (tháng, quý, năm).

• To build beverage and services cost under the standards and propose saving cost solutions, prevent the prodigal.

Xây dựng cost đồ uống và dịch vụ theo tiêu chuẩn và đề xuất biện pháp tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí.

• To ensure all food & beverage are prepared, cooked and served as per hotel standards.

Đảm bảo mọi đồ ăn và đồ uống được chuẩn bị, chế biến và phục vụ đúng theo tiêu chuẩn do khách sạn đề ra.

• To ensure F&B staffs must apply the correct recipe, established food processing procedure. The dishes and drinks must be decorated as per sample (if any), or looked attractive, beautiful and clean.

Đảm bảo nhân viên Ẩm thực phải áp dụng đúng công thức chế biến (recipe), quy trình chế biến đã được đề ra. Đồ ăn và đồ uống phải được trình bày đúng mẫu (nếu có), hoặc hấp dẫn, đẹp mắt, sạch sẽ.

• To regularly check the F&B processing and decorating in the kitchen and bar as well as on the buffet/guest table.

Thường xuyên kiểm tra công việc chế biến và trình bày món ăn, đồ uống lúc còn trong bếp và quầy pha chế cũng như lúc bày lên bàn buffet / bàn khách.

• To ensure the food safety and hygiene in preservation, processing and serving. To regular communicate knowledge on food safety and hygiene to each of F&B staffs.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu bảo quản, chế biến và phục vụ khách. Thường xuyên truyền đạt kiến thức về VSATTP tới từng nhân viên Ẩm thực.

• To check input – output goods monthly and as required.

Kiểm kê hàng hóa xuất nhập tồn định kỳ hàng tháng và đột xuất.

• To ensure all in coming goods must be prepared as per hygiene standards. Goods that are not subjected to immediately use must be stored as per procedure, prevent from being spoiled or broken and must be gotten in use within allowed limit.

Đảm bảo mọi hàng nhập phải được chuẩn bị đúng tiêu chuẩn vệ sinh. Nếu chưa sử dụng, phải được bảo quản đúng quy định, tránh hỏng hóc, và phải đưa vào sử dụng trong giới hạn cho phép.

• To ensure periodic inventory count for regular stock, maintain good working condition for all outlets equipment and machinery and check input – output goods and monthly and as required.

Đảm bảo số lượng hàng tồn kho định kỳ cho hàng tồn kho thường xuyên, duy trì tình trạng làm việc tốt cho tất cả các thiết bị và máy móc của các nhà hàng.

• To ensure all equipment: fridge, cold store, knife, chopping board, etc are all clean at all times and be ready for using.

Đảm bảo mọi trang thiết bị: tủ lạnh, tủ đông, dao, thớt, vv luôn được làm sạch sẽ, sẵn sàng cho việc sử dụng.

• To regularly check the hygiene of the outlets, labour safety to wipe out germs as well as potential accident causes.

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh khu vực nhà hàng, an toàn lao động để tiêu diệt mầm mống gây bệnh cũng như các nguy cơ gây tai nạn.

• To make video teaching how to create the dishes in the menu and new dishes.

Làm video đào tạo làm các món ăn trong menu và các món mới.

• To create new products and services following new trends and hotel concept.

Sáng tạo những sản phẩm và dịch vụ mới theo thị hiếu và phong cách của khách sạn.

• To analyze the quality index and the customers’ comments, set up corrective actions and improvement plans.

Phân tích chỉ số chất lượng và phản hồi của khách hàng, thiết lập các hành động chính xác và kế hoạch cải thiện dịch vụ.

• To cooperate with Kitchen department and other departments to prepare for meetings and events.

Hợp tác với bộ phận Bếp và các bộ phận khác để chuẩn bị cho các hội nghị và sự kiện.

• To attend meetings at the hotel, as well as host the periodic meeting with F&B staffs.

Tham dự các cuộc họp tại khách sạn, cũng như triệu tập định kỳ các buổi họp giao ban với nhân viên Ẩm thực.

• To elaborate, follow and take responsibility for the annual budgets and targets (including revenue targets) of the F&B department under the approved hotel business plans.

Xây dựng, tuân theo và chịu trách nhiệm ngân sách và mục tiêu hàng năm (bao gồm cả mục tiêu doanh thu) của bộ phận Ẩm thực theo kế hoạch kinh doanh được duyệt của khách sạn.

• To take responsibility of the F&B department expenses, manage the staff training and development program.

Chịu trách nhiệm về chi phí của bộ phận Ẩm thực, quản lý chương trình đào tạo và phát triển của nhân viên.

• To evaluate subordinates on staffs’ strength, weaknesses, development possibilities, ensure and maintain the productivity level of employees.

Đánh giá nhân viên dưới quyền về các mặt mạnh, yếu và khả năng phát triển, đảm bảo và duy trì hiệu suất làm việc của nhân viên.

• To coach, train and update professional skills, mindset on hygiene for F&B staffs, keep track and evaluate the achievement of staffs, implement appropriate rewarding and punishment.

Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, ý thức vệ sinh cho nhân viên Ẩm thực, theo dõi và đánh giá kết quả đạt được của nhân viên, thực hiện các biện pháp thưởng phạt xứng đáng.

• To pay attention to expectation and working conditions of employee, encourage and maintain proactive working environment that subjects to disciplinary, supervise and check the implementation of procedures and regulation of the staffs.

Quan tâm đến tư tưởng nguyện vọng và chế độ làm việc của nhân viên, động viên khuyến khích duy trì môi trường làm việc năng động nhiệt tình có kỷ luật, giám sát và kiểm tra tình hình chấp hành quy chế, nội quy của nhân viên.

• To serve as a role model to demonstrate appropriate behaviors

Đóng vai trò là hình mẫu để nhân viên noi theo.

Quyền lợi được hưởng

• Get competitive salary and service charge/ Mức lương cạnh tranh và phí dịch vụ.

• Have annual leaves under the government policy/ Ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định pháp luật.

• Have 6 days off per month/ 6 ngày nghỉ hàng tháng.

• To be entitled to the prescribed social insurance/ Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định

• Receive training and training for career development/ Được đào tạo và huấn luyện để phát triển nghề nghiệp.

• Other benefits under hotel policy/ Các chế độ khác theo chính sách của khách sạn.

Yêu cầu công việc

• Education : Vocational certificate or diploma in hospitality and related fields.

Trình độ : Chứng chỉ nghề hoặc bằng cử nhân về nghiệp vụ khách sạn và các vị trí liên quan.

• Certification : Bachelor’s degree.

Chứng chỉ : Bằng cử nhân.

• Experience : At least 3 year - experience (Asistant to) FBM in international and national five-star hotels & resorts.

Kinh nghiệm : Tối thiểu 3 năm tại vị trí trưởng bộ phận Ẩm thực tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao nội địa và quốc tế.

• Language : Ability to communicate fluently in English language, both verbally and in writing.

Ngôn ngữ : Có khả năng nói, viết trôi chảy bằng tiếng Anh.

• IT skills : Good in Microsoft office

Kỹ năng CNTT: Sử dụng thành thạo Microsoft office

• Other : Hard working, Be honest; Leadership and well organized; Active in work as well as ready to work under high pressure; Management skills; Thorough knowledge practical experience in implementing HACCP standards; Excellent skills in Customer Service and Public Relations.

Yêu cầu khác : Làm việc chăm chỉ; Trung thực; Có kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tốt; Năng động; Chịu được áp lực cao; Có kỹ năng quản lý; Có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế theo các tiêu chuẩn về VSATTP; Kỹ năng tốt về chăm sóc khách hàng và quan hệ công chúng.

Yêu cầu hồ sơ

CHICLAND Hotel

Add: 210 Vo Nguyen Giap street, Da Nang

Email: Gửi email

Hotline: 0236 223 2222 - Ms. Rosie

FOOD & BEVERAGE MANAGER

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Trưởng Bộ phận Ẩm thực (F&B Manager) 30/11/2020 Thỏa thuận
Quản lý bộ phận 15/11/2020 Thỏa thuận
Quản Lý 01/11/2020 Thỏa thuận
Bar Manager 30/09/2020 Thỏa thuận
Food & Beverages Manager 30/09/2020 Thỏa thuận
Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng 31/07/2020 Thỏa thuận
Quản lý nhà hàng- Cafe 30/08/2020 12 - 20 triệu
Food and Beverage Manager 30/07/2020 Thỏa thuận
QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 25/08/2020 Thỏa thuận
F&B Manager / Quản lý nhà hàng (làm việc tại nhà hàng Brilliant Seafood). 30/07/2020 Thỏa thuận
FOOD & BEVERAGE MANAGER 30/07/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá