Chuyên viên Truyền Thông - Marcom Executive

THE PEARL HOI AN

Quy mô :

Phòng Nhân sự 0235 220 8888 Khối phố An Bàng, phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Identifying, developing, and executing marketing strategy including but not limited to:

1. Planning and execution of marketing projects and campaigns. Ideation and creation of collaterals, distributing them in various media and social platforms and measuring its impact and effectiveness.

2. Collaborating with Digital Marketing Executive with initiatives focusing on bottom of the funnel

3. Managing social media campaigns and content for the properties

4. Maintaining content and photo gallery for the websites

5. Writing and proofreading creative copy

6. Managing brand identity creatives such as marketing collaterals and artworks for cluster and properties

7. Organising corporate and property events

8. Managing brand program

9. Managing partnership program and widen the network of partners

10. Managing key influencer and celebrity endorsement

11. Ensuring Corporate/ Brand CI is applied at all time

12. Ensuring all administrative works are handled and coordinated with relevant departments

KPIs:

1. Increase of traffics and leads to i-Ascott

2. Increase of engagement for social media’s campaigns

3. Increase of number of qualifying leads to respective platforms

4. Increase of earned media and endorsement

5. Number of successful marketing events

6. Quality of creative artwork

7. Number of signs up for brand program 8. Scores of brand audit

Quyền lợi được hưởng

- Competitive Salary and Benefit Package

- International Working Environment

- Internal Career Advancement

- Training Opportunities within The Ascott Group

Yêu cầu công việc

- University Degree is an advantage.

- At least two years of relevant experience.

- Web Proficiency, Computer Software Proficiency, Team Management Experience, Advertising, Copywriting, Content Creation, Public Relations and Brand Marketing Experience, Proofreading and Editing Skills, Interpersonal Skills, Strong Verbal and Written Communication Skills, Customer Service Skills, Design Competency (AI, PS etc.) is a plus.

Yêu cầu hồ sơ

CV with full information of experiences, education and personal information shall be sent to email address at Gửi email

Chuyên viên Truyền Thông - Marcom Executive

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

THE PEARL HOI AN

Địa chỉ: Khối phố An Bàng, phường Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Điện thoại: 0235 220 8888