General Accountant/ Kế toán tổng hợp

Công ty CP Sun Hospitality Group

Quy mô : 1.000 - 4.999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Rà soát hồ sơ, kiểm tra công tác hạch toán, đảm bảo các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại Công ty được hạch toán đúng và đầy đủ theo quy định tài chính, kế toán.

2. Quản lý toàn bộ số liệu, chứng từ, tài liệu kế toán, tổ chức lưu trữ theo quy định pháp luật.

3. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp

4. Thực hiện công tác đối chiếu các loại thuế hàng tháng

5. Lập báo cáo thuế định kỳ và báo cáo tài chính năm theo quy định của nhà nước trong lĩnh vực thuế và kế toán thống kê

6. Lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính tháng, quý, năm phục vụ công tác quản trị nội bộ Tập đoàn và các bên liên quan.

7. Nhận, kiểm tra báo cáo tại các đon vị thành viên. Tổng hợp số liệu tài chính, kinh doanh của các đơn vị trong hệ thống SHG hàng tháng/quý/năm.

8. Tham gia quá trình xây dựng quy trình, biểu mẫu của hệ thống SHG, cụ thể:

+ Xây dựng hệ thống các quy định, biểu mẫu báo cáo quản lý Tài chính kế toán theo phần hành được phân công

+ Xây dựng chính sách kế toán liên quan

+ Xây dựng các quy trình kế toán liên quan áp dụng cho hệ thống SHG

9. Tham gia công tác giải trình với thuế, thanh tra, kiểm toán, ban kiểm soát và ban tài chính tập đoàn về các số liệu liên quan đến công tác kế toán tài chính của đơn vị

10. Tham gia công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định tài chính kế toán tại các đơn vị thành viên

11. Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán –thuế tại các đơn vị thành viên theo yêu cầu.

12. Phối hợp, hỗ trợ số liệu, hồ sơ tài chính kế toán với các phòng, ban trong công ty và tập đoàn để hoàn thành các mục tiêu chung của Công ty và Tập đoàn.

13. Phối hợp với đồng nghiệp trong các công việc khác của Phòng

Quyền lợi được hưởng

- Chế độ theo quy định Công ty

- Thưởng thâm niên

- Bảo hiểm Suncare

- Thưởng KPI

Yêu cầu công việc

I-Về phẩm chất và năng lực

1. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

3. Nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.

4. Có kỹ năng giao tiếp tốt và biết cách phối hợp với các bộ phận để hoàn thành công việc chung

5. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

6. Nghiệp vụ kế toán tốt, nắm vững chế độ kế toán, thuế hiện hành.

7. Có kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo

II- Về trình độ

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán,kiểm toán, tài chính

2. Vi tính văn phòng thành thạo.

3. Tiếng Anh giao tiếp, viết, đọc khá

III- Về kinh nghiệm

1. Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán tài chính

2. Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Yêu cầu hồ sơ

Bấm nút NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN để gửi CV

Email: Gửi email

Gửi email

Phone: 0905.457772

General Accountant/ Kế toán tổng hợp

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá