internal-audit-manager-truong-phong-kiem-soat-noi-bo

Internal Audit Manager/ Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

Công ty CP Sun Hospitality Group

Quy mô : 1.000 - 4.999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

I. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

- Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định tại Công ty

- Kiểm soát tính tuân thủ các quy trình, quy định đã ban hành với các phòng/bộ phận, các đơn vị thành viên trong Công ty.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ cụ thể

- Lập quy trình kiểm soát nội bộ

- Xây dựng nhân sự Phòng Kiểm soát nội bộ.

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm

- Lập các chương trình và thủ tục kiểm toán chi tiết các phần hành kiểm soát toàn Công ty

- Đánh giá tính chính xác, hợp lý của các báo cáo;

- Xác định các rủi ro cần kiểm soát, các vấn đề và nguồn gốc của việc kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch giảm thiểu những điều này

- Thảo luận, thống nhất các phát hiện và giải pháp khắc phục với các Trưởng phòng ban liên quan

- Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty (tại các phòng/ bộ phận, các đơn vị kinh doanh thuộc công ty)

- Báo cáo (bằng văn bản) tình hình kiểm soát nội bộ tại Công ty lên Chủ tịch HĐQT

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục rủi ro đã được duyệt

- Tổ chức/thực hiện các khóa đào tạo trong nội bộ công ty về thực hiện các quy trình liên quan đến kiểm soát nội bộ (khi cần thiết)

- Thực hiện các việc kiểm soát khác theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

- Tham gia hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng/bộ phận, đơn vị kinh doanh tự quản trong công ty;

Quyền lợi được hưởng

• Chế độ theo quy định Công ty

• Bảo hiểm Quốc tế

• Thưởng KPI

• Thưởng thâm niên

Yêu cầu công việc

1. Về phẩm chất và năng lực

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Trunh thành, Trung thực, dũng cảm, nhiệt tâm, nhiệt tình công tác.

- Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, kỹ năng thuyết trình và thương thuyết

- Kỹ năng đào tạo, định hướng

- Kỹ năng quản lý và sắp xếp phân công công việc

- Các kỹ năng khác: làm việc nhóm, kỹ năng lên kế hoạch,…

- Kỹ năng phán đoán, phân tích, xử lý vấn đề

- Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa.

2. Về trình độ

- Tốt nghiệp Đại học/thạc sĩ.

- Hiểu biết Luật & các quy định Pháp luật liên quan

- Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Vi tính văn phòng thành thạo Word, Excel, Powerpoint.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

3. Về kinh nghiệm

- Ít nhất trên 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kiểm soát nội bộ.

Yêu cầu hồ sơ

Bấm nút NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN để gửi CV

Email: Gửi email

Gửi email

Phone: 0905.457772

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá