Nhân viên tạp vụ/ Steward

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

JOB SCOPE/ PHẠM VI CÔNG VIỆC

Responsible for cleaning the equipments, utensils and machines used in the kitchen.

Chịu trách nhiệm vệ sinh các trang thiết bị, dụng cụ và máy móc được sử dụng trong nhà bếp.

PRIMARY RESPONSIBILITIES/TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• Contribute to guest satisfaction and safety by respecting hygiene standards and procedures.

Tạo sự hài lòng và an toàn cho khách thông qua việc tôn trọng các quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh.

• Clean and maintain crockery, equipments and the kitchens.

Vệ sinh sạch và bảo quản các đồ sành sứ, trang thiết bị trong nhà bếp.

• Ensure everything is tidy during the washing process and in storage.

Đảm bảo tất cả mọi thứ phải gọn gàng trong quá trình rửa và lưu trữ.

• Control the hygiene in his work areas, equipment and materials.

Kiểm soát vệ sinh, trang thiết bị dụng cụ và tài liệu làm việc lại bộ phận.

• Apply the policy, regulation and procedures of his outlet as well as of the hotel.

Áp dụng các chính sách, quy định và quy trình của nhà hàng cũng như của khách sạn.

• Accomplish correctly the entire tasks given by his direct superior and complete his task

on time.

Hoàn thiện kịp thời, chính xác những nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

• Stay well groomed as per procedures

Duy trì tác phong gọn gàng theo quy định.

• Communicate and report regularly to his superior concerning the daily operation.

Truyền đạt và báo cáo thường xuyên với cấp trên về những hoạt động hàng ngày.

• Develop positive attitude on his/her workstation as job skills, knowledge, and creativity of the staff.

Xây dựng thái độ tích cực về kỹ năng làm việc, kiến thức và sự sáng tạo của nhân viên.

• Report regularly to his superior concerning the daily operation.

Báo cáo thường xuyên cho cấp trên vê những vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày.

• Assure personal hygiene and cleanliness of his work area.

Đảm bảo vệ sinh cá nhân và vệ sinh khu vực làm việc của mình.

• Follow all standards of chemical handling and equipment cleaning.

Thực hiện các tiêu chuẩn về xử lý hóa chất và thiết bị làm sạch.

• Avoid breakages

Tránh bể vỡ.

• Perform other duties as maybe assigned.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

• Adhere to needs and individuality of the staff

Tôn trọng những nhu cầu cá nhân của nhân viên.

• Develop self-confidence

Phát triển sự tự tin.

• Set an example and ensure he/she adheres to the grooming standards of Sunrise Hoi An Resort and behavior as well as hygiene standards

Gương mẫu và đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn về tác phong, tiêu chuẩn hành vi và tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của khách sạn.

Quyền lợi được hưởng

As hotel benefit

Yêu cầu công việc

 Education : College Graduate.

Trình độ Tốt nghiệp Cao đẳng.

Certification : Certification in Front Office operation (preferred but not required).

Bằng cấp Chứng chỉ về nghiệp vụ Lễ tân (Ưu tiên).

Experience : Minimum 4 years experience in the Front Office operation with at least 2 years supervisory experience.

Kinh nghiệm :Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Lễ tân, ít nhất 2 năm kinh nghiệm giám sát.

Others : Knowledgeable of Front Office computer system; strong interpersonal and communication skills.

Các yêu cầu khác : Kiến thức về hệ thống phần mềm Lễ tân, hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt.

Yêu cầu hồ sơ

a. Cover Letter b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Nhân viên tạp vụ/ Steward

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Event Manager 30/04/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá