Sale Manager/ Phụ trách kinh doanh

Antica Sapa Valley Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Job Summary – (Role Summary) / Tóm tắt công việc

• To manage sales activities and events inline with the annual sales budget plan and to achieve/exceed budget and sales strategy for your hotel.

Quản lý các hoạt động bán hàng và các sự kiện nằm trong các kế hoạch bán hàng để đạt được bằng hay vượt mức ngân sách và chiến lược bán phòng tại khách sạn.

Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role)

Trách nhiệm và nghĩa vụ chính

• Monitors competitors activities and assists in marketing intelligence

Giám sát các hoạt động cạnh tranh và hỗ trợ marketing.

• Refers sales leads to appropriate personnel within the Viet Orient Hospitality

Tuân thủ theo sự định hướng kinh doanh từ lãnh đạo quản lý từ Viet Orient Hospitality.

• Sells to new, existing and prospective customers considering goals set forth in the sales strategy, negotiating optimum rate for the benefit of the business

Chịu trách nhiệm bán phòng cho những khách hàng mới,, những khách hàng tiềm năng cùng với những mục tiêu đặt ra trong chiến lược bán phòng phù hợp với lợi ích của khách sạn.

• Services existing business through management of account bases.

Quản lý dịch vụ kinh doanh hiện tại

• Sell all facilities of the hotel

Thực hiện việc bán các dịch vụ tại khách sạn.

• Manage the corporate head office and the preferred hotel history for that company

Quản lý thông tin, lịch sử của khách sạn.

• Develop and maintain a regular pattern of sales calls, meeting with principals of target market

Duy trì và phát triển thường xuyên các buổi gặp gỡ với các đối tác, hay các công ty có các thị trường tiềm năng.

• Provides direction on, and conducts market research and analysis

Thực hiện việc phân tích, đánh giá và nghiên cứu thị trường.

• Develops and maintains contact with business generators, meeting and convention planners, visitors/convention bureau, travel agents, tour operators, airlines, corporate accounts, Government Departments and other producers closely allied to Hotel business

Xây dựng và duy trì mối quan hệ mật thiết với các chủ kinh doanh, các du khách, hãng du lịch, nhà điều hành du lịch ,nhà tổ chức sự kiện, hãng hàng không và đơn vị hợp tác,các Sở Ban Nghành và các nhà kinh doanh.

• Builds profile within local market place through attendance at various events and local market place

Xây dựng hồ sơ thông tin khách sạn trong thị trường địa phương thông qua việc tham gia các sự kiện khác nhau.

• Conduct client interviews

Thực hiện phỏng vấn khách hàng để thu thập thông tin.

• Entertain clients

Tiếp đãi khách hàng.

• Plan and conduct familiarization tours and site inspections

Lên kế hoạch và hướng dẫn các nhà tổ chức du lịch tham gia khảo sát khách sạn.

• Travel when required to promote the hotel and develop potential business

Đi công tác khi có yêu cầu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh khách sạn và phát triển chiến dịch kinh doanh tiềm năng.

• Maintain regular contact with the VOH Sales Supervisor and the regional reservation office

Duy trì liên lạc thường xuyên với giám sát trực tiếp và hệ thống đặt phòng của công ty quản lý.

• Monitors existing business and inputs into sales strategy meetings to maximize business

Giám sát việc kinh doanh hiện tại và các chiến lược kinh doanh để tối đa hóa doanh số.

• Grows existing business and establishes and pursues leads which will develop business

Phát triển công việc hiện tại và thiết lập khách hàng tiềm năng để phát triển kinh doanh.

• Interfaces with operations on a timely basis

Liên hệ với các đối tác kịp thời.

• Initiates and prepares tenders for business

Đề xướng và chuẩn bị hồ sơ dự thầu

• Assesses sales and marketing data

Đánh giá các dữ liệu kinh doanh và marketing

• Assists with the preparation of new products and services

Hỗ trợ chuẩn bị các sản phẩm mới và dịch vụ mới

• Assists in the evaluation of sales and marketing activities

Hỗ trợ việc đánh giá hoạt động kinh doanh và marketing

• Analyses sales mix and likely impact on hotel goals

Phân tích doanh số kinh doanh và các ảnh hưởng đến mục tiêu đạt danh số

• Implement direction from Director of Sales and Marketing and VOH Sales Supervisor.

Thực hiện các chỉ đạo từ Giám đốc kinh doanh và Marketing và từ Quản lý từ Công ty quản lý VOH

• Execute advertising/creative briefs in a timely manner

Thực hiện các chương trình quảng cáo và bản tóm tắt kinh doanh theo kịp tiến độ.

• Works with superior on manpower planning and management needs

Làm việc với cấp trên trong việc lên kế hoạch về nhân sự và nhu cầu quản lý.

• Works with superior in the preparation and management of the Department’s budget

Làm việc với cấp trên trong việc chuẩn bị và quản lý ngân sách của phòng kinh doanh.

Quyền lợi được hưởng

- Được hưởng các chế độ của nhà nước ( BHXH, BHYT ....)

- Hưởng lương thưởng, sinh nhật theo quy định của công ty

- Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Được bao ăn ca.

- Được làm việc trong môi trường năng động

Yêu cầu công việc

- Nam/ Nữ từ 28 đến 35 tuổi

- Kinh nghiệm 03 năm trở lên, ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kỹ năng lãnh đạo, sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Yêu cầu hồ sơ

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch

- Hộ khẩu.

- Chứng minh thư nhân dân.

- Giấy khám sức khỏe.

- Các bằng cấp có liên quan.

Sale Manager/ Phụ trách kinh doanh

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá