Kế toán trưởng

Antica Sapa Valley Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

JOB SCOPE - PHẠM VI CÔNG VIỆC

Responsible for control of all confidential and financially related information of the Hotel.

Chịu trách nhiệm kiểm soát và bảo mật mọi thông tin liên quan đến vấn đề tài chính của khách sạn.

PRIMARY RESPONSIBILITIES

• Handle all general and administrative matters, including financial and accounting issues.

Đảm nhận các vấn đề về việc quản trị tài chính kế toán.

• Provide direction and instruction to accounting staff based on corporate guidelines, correspondence and discussion.

Hướng dẫn nhân viên thực hiện theo đúng những chỉ dẫn của khách sạn.

• Compliance with the internal accounting controls as prescribed by the hotels Accounting Policies and Procedures.

Thực hiện việc kiểm soát kế toán nội bộ phù hợp với quy trình, chính sách của khách sạn.

• Establish detailed guidelines and procedures on all financial accounting and administrative matters, in accordance with the Operating Standards.

Thiết lập chi tiết các chỉ dẫn, quy trình làm việc của bộ phận kế toán và văn phòng phù hợp với tiêu chuẩn hoạt động của khách sạn.

• Assist the General Manager in preparation of the Monthly Reports, and provide timely information and reports as required.

Hỗ trợ tổng giám đốc chuẩn bị báo cáo hàng tháng, cung cấp số liệu và thông tin kịp thời khi được yêu cầu.

• Assist the General Manager in compiling the annual budget and business plan.

Hỗ trợ tổng giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp với dự toán hàng năm.

• Review daily cash position and submit weekly cash position to the corporate office.

Kiểm tra tiền mặt tại quỹ hàng ngày và hàng tuần chuyển tiền cho văn phòng hội sở.

• Review and inform the General Manager and VOH on current tax law and regulations and act as coordinator for the General Manager and corporate office with external tax, legal and government bodies.

Kiểm tra, thông báo cho tổng giám đốc và VOH về những quy định luật thuế hiện hành. Đóng vai trò như một nhân viên điều phối, hỗ trợ tổng giám đốc và đối tác về nội dung luật thuế mà chính phủ ban hành.

• Monthly reconciliation of all balance sheet accounts on the general ledger and the monthly preparation of the hotels financial statements.

Hàng tháng, căn cứ số liệu ghi trên sổ cái để lên bảng cân đối kế toán và chuẩn bị các báo cáo tài chính cho khách sạn.

• Controlling physical inventory by directing and supervising the monthly inventory.

Giám sát việc kiểm kê hàng tồn kho hàng tháng.

• Compute and prepare all local and federal reports, tax returns and tax payments on a timely basis.

Tính toán và chuẩn bị các báo cáo cho các ban ngành có liên quan, hoàn thuế và thanh toán thuế đúng hạn.

• Maintain fixed asset records and organize physical count of assets on an annual schedule as determined by VOH

Theo dõi tài sản cố định và kiểm kê tài sản hàng năm theo qui định của VOH.

• Insure that adequate insurance coverage is maintained for all aspects of the business including assets, business interruptions and public liability.

Đảm bảo duy trì mức bảo hiểm thích hợp cho các hạng mục trong khách sạn bao gồm tài sản, bảo hiểm phá sản và trách nhiệm xã hội.

• Coordinate purchasing function and when required negotiate prices on behalf of the hotel.

Thay mặt khách sạn, phối hợp với bộ phận thu mua để thỏa thuận giá cả.

• Coordinate personnel and payroll functions, including enrollment of new employees and development of staff regulation and procedures.

Phối hợp với bộ phận nhân sự kiểm tra bảng lương, kể cả việc đăng ký nhân viên mới và xây dựng các quy định, quy trình làm việc cho nhân viên.

• Assist the Department Heads with meetings in the areas of communication and coordination of other departments’ business that would affect the operations of the Accounting Department.

Hỗ trợ các trưởng bộ phận trong các cuộc họp về việc điều phối và giao tiếp với các phòng ban có ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của bộ phận kế toán.

• Maintain good relations with Government officials, banker’s lawyers, tax and landlord representatives.

Duy trì mối quan hệ tốt với cơ quan nhà nước, luật sư ngân hàng, các nhân viên chức năng ngành thuế và đại điện chủ đất.

• Insure that all efforts are made to retrieve outstanding receivables.

Đảm bảo nỗ lực để đạt được các khoản phải thu.

• Build teamwork and staff morale in the department.

Xây dựng tinh thần làm việc và tinh thần đồng đôi trong bộ phận.

• Be responsible for the interviewing / recruitment / hiring / terminating of staff within the department.

Chịu trách nhiệm phỏng vấn, tuyển dụng, thuê mướn và chấm dứt lao động trong bộ phận.

• Handle disciplinary actions.

Giải quyết các hành động vi phạm.

• Control departmental human resources issues and procedures.

Kiểm soát các vấn đề về nguồn lực và quy trình làm việc của bộ phận.

• Prepare schedule of the staff.

Lên kế hoạch làm việc cho nhân viên.

• To conduct periodic (half-yearly) staff performance appraisal.

Thực hiện đánh giá định kỳ cho nhân viên ( định kỳ nửa năm/lần)

• Organize periodically meetings and communicate with all departmental staff.

Tổ chức cuộc họp định kỳ với nhân viên.

• Guide / coach / motivate staff to provide a high level of service to the resort guest.

Hướng dẫn, lãnh đạo và động viên nhân viên để mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách.

• Be responsible for the selection / training / development of staff with an eye towards maximum productivity and guest satisfaction.

Chịu trách nhiệm lựa chọn, đào tạo và phát triển nhân viên nhằm hướng đến năng suất tối đa và mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

• Attend all assigned training programs.

Tham gia các chương trình đào tạo được phân công.

• Draw up and update the job descriptions and job specifications for the respective positions within the department.

Soạn thảo và cập nhập chi tiết bản mô tả công việc cho từng bộ phận tương ứng.

• Organize his/her manning as reflected on the Organization Chart and according to budget.

Tổ chức bộ máy nhân sự của phòng ban như phản ảnh trên sơ đồ tổ chức, phù hợp với ngân sách đã phê duyệt.

• Develop training and development plans for staff; implement and evaluate these plans.

Thực hiện đào tạo và xây dựng kế hoạch phát triển nhân viên, thực hiện đánh giá kế hoạch đã đề ra.

• Develop and constantly review standard operating procedures

Phát triển và xây dựng quy trình hoạt động tiêu chuẩn ổn định.

• To communicate and enforce policies and procedures fairly and consistently with staff.

Cùng với nhân viên tham gia trao đổi và thực hiện công bằng, nhất quán các quy trình, chính sách đã đề ra.

• To help to minimize wastage, neglect, breakage and mishandling of equipments and supplies.

Tối thiểu hóa hao tổn, hư hỏng, bể vỡ các trang thiết bị và vật dụng, loại bỏ những chi phí không cần thiết.

• To take full responsibility of tasks has been assigned to him / her.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nhiệm vụ được giao phó.

• Control the hygiene and cleanliness of work area, equipment and material.

Kiểm soát vệ sinh sạch sẽ tại khu làm việc, kiểm soat nguyên vật liệu và trang thiết bị.

• Control and apply strictly all safety and hygiene policy, regulation and procedures of the hotel.

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh, nội quy và quy trình hoạt động của khách sạn.

• Constantly control adherence to the grooming standards of ANTICA SAPA VALLEY RESORT, also within other departments.

Thực hiện đúng các tiêu chuẩn về tác phong.

• Conduct himself / herself in a respectable way so as to provide a role model for junior staff.

Làm gương cho nhân viên.

• Report the Management of any deviation from established practices and standards.

Báo cáo cho quản lý về bất kỳ sai lệch nào giữa chuẩn mực và thực tế.

• Perform other duties as may be assigned.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Quyền lợi được hưởng

- Được hưởng các chế độ của nhà nước ( BHXH, BHYT ....)

- Hưởng lương thưởng, sinh nhật theo quy định của công ty

- Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Được bao ăn ca.

- Được làm việc trong môi trường năng động

Yêu cầu công việc

QUALIFICATIONS

BẰNG CẤP

Education : Accountancy for Business/Finance related field.

Trình độ : Các lĩnh vực liên quan đến quản trị tài chính, kế toán

Certification : Bachelor’s degree.

Chứng chỉ : Bằng cử nhân

Experience : Minimum 2 years experience handling all accounting. Must be familiar with accounting laws, regulations and generally accepted accounting principles within the country.

Kinh nghiệm : Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm. Hiểu luật kế toán, các điều khoản, quy định của nhà nước.

Other: Hard working, be honest, active in work as well as ready to work under high pressure.

Ability to communicate fluently in English language, both verbally and in writing.

Yêu cầu khác : Làm việc chăm chỉ, trung thực, năng động, chịu được áp lực cao

Có khả năng nói, viết trôi chảy bằng tiếng Anh.

Yêu cầu hồ sơ

- Đơn xin việc.

- Sơ yếu lý lịch

- Hộ khẩu.

- Chứng minh thư nhân dân.

- Giấy khám sức khỏe.

- Các bằng cấp có liên quan.

Kế toán trưởng

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá