Lecturer – Accounting

The Imperial Hotel & Residences

Quy mô : 500 - 999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

I. Overview
• Job title: Lecturer – Accounting / Giảng viên môn kế toán
• Employment status: Full-time, may include evenings and weekends. Ratio of
administrative to teaching responsibilities will be varied, and will be as assigned. /
Đặc điểm công việc: Toàn thời gian, có thể bao gồm cả các buổi tuối và cuối tuần.
Các công việc hành chính các việc được chỉ định liên quan đến công tác giảng dạy.
• Location: Primarily in Ba Ria-Vung Tau; some travel to HCMC at school expense
may be required.
Nơi làm việc: chủ yếu ở Bà Rịa – Vũng Tàu, có thể có một số chuyến công tác đi đến
thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu với chi phí được hỗ trợ bởi nhà trường.
• Report directly to: Dean of Imperial International Hotel College / Vice Dean
Báo cáo trực tiếp cho: Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Khách sạn Du lịch quốc tế
Imperial.
• Customers: Hospitality students and their prospective employers.
Khách hàng: sinh viên và các học sinh tiềm năng.
II. Principal Duties and Responsibilities
The role of the Lecturer Hotel Management is to (1) First to assist in setting up a program
of instruction utilizing foreign and domestic Hospitality curricula; (2) Second, to teach the
program to cohorts of students.
Vai trò của giảng viên ngành Quản trị Khách sạn là (1) Hỗ trợ thiết lập chương trình giảng
dạy về chuyên ngành Quản trị Khách sạn nội địa và quốc tế. (2) Giảng dạy được các chương
trình đó cho học sinh.
In general, he or she should assist in the creation and administration of a program in which: /
Nhìn chung, giảng viên phải tích cực trong việc tạo ra và quản lý chương trình học, trong đó:
• All students are able to achieve applicable learning objectives relative to Technical
skills and service attributes in areas of instruction.
Giúp tất cả các học sinh lĩnh hội kiến thức, ứng dụng lý thuyết vào kỹ năng chuyên
môn và dịch vụ thuộc lĩnh vực giảng dạy.
• All staff are valued, encouraged and enabled do their jobs to the best of their abilities.
Mọi nhân viên đều được coi trọng, khuyến khích và được cho phép làm việc với hết
khả năng của họ.
• Ensure that the program operates effectively, efficiently and safely.
Đảm bảo chương trình dạy hiệu quả và an toàn.

Decisions regarding program matters will be made subject to the approval of the Dean;
however it is expected that any decisions will be taken in consultation with support staff and
others who may have an interest, specifically including students.
Các quyết định liên quan đến vấn đề chương trình dạy sẽ phải thông qua sự chấp thuận của
Hiệu trường. Ngoài ra, mọi quyết định sẽ được tham khảo qua ý kiến của nhân viên hỗ trợ và
người liên quan, đặc biệt là sinh viên.
Job duties subject to performance evaluation include:
Đánh giá hiệu suất công việc dựa trên các nhiệm vụ cụ thể:
• To work closely with the Dean on curriculum requirements for the successful learning
and teaching of Hospitality subjects, coordinated with learning Hospitality English. ?
Phối hợp làm việc chặt chẽ với Hiệu trưởng về các chương trình giảng dạy để công
tác dạy và học các bộ môn Ngành Quản trị khách sạn, tiếng Anh chuyên ngành được
hiệu quả,
• To teach and to insure teaching quality and give appropriate feedback.
Giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy, đưa ra phản hồi thích hợp kịp thời.
• To create and lead implementation of syllabus and testing materials.
Tạo và kiểm soát các giáo trình, tài liệu kiểm tra.
• To ensure that all instructional practices comply with IIHC policies.
Đảm bảo các buổi thực hành có hướng dẫn tuân thủ với chinh sách của IIHC.
• To develop and refine long-and short-term objectives for the College.
Phát triển và hoàn thiện cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho trường.
• To provide guidance and support on teaching and learning strategies.
Hướng dẫn và hỗ trợ trong các chiến lược giảng dạy và học tập.
• To manage the use of class rooms to create an effective, stimulating, and safe
environment for teaching and learning.
Quản lý việc sử dụng các phòng học, tạo ra một môi trường hiệu quả, khuyến khích
và môi trường thân thiện cho việc giảng dạy và học tập.
• To assist in conducting admissions interviews and administration of other admissions/
placement processes.
Hỗ trợ trong các buổi phỏng vấn và hoạt động hành chính trong quy trình tuyển sinh.
• To represent the school in various forums and conferences relevant to the program.
Đại diện cho trường trong các diễn đàn và hội nghị khác nhau có liên quan đến
chương trình.
• To participate in marketing and other outreach initiatives as required.
Tham gia tiếp thị và đề xuất các sáng kiến tiếp cận khách hàng tiềm năng.
• To ensure the effective and efficient administration of the department.
Đảm bảo sự hiệu quả trong việc quản lý bộ phận.

Quyền lợi được hưởng

- Lương tháng 13
- Phí dịch vụ hàng tháng
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
- Thưởng hàng quý
- Thưởng cuối năm

Yêu cầu công việc

Qualifications, subject to appropriate verification
• Education: A master’s degree. /Học vấn: Bằng thạc sĩ
• Education: one degree must be in accounting / Bằng cấp: Một bằng cấp về kế toán
• Experience: Education is mandatory. Native speaker of Vietnamese and English
preferred. / Kinh nghiệm: làm việc trong ngành giáo dục. Ưu tiên khả năng nói tiếng
Việt và tiếng Anh.
• Previous teaching experience required. / Có kinh nghiệm giảng dạy…
• Knowledge & Skills: / Kiến thức và kỹ năng:
✓ Demonstrated analytic and communications abilities. / Thể hiện khả năng phân
tích và giao tiếp.
✓ Able to train teachers, as well as teach students. / Có khả năng đào tạo giáo viên
cũng như học sinh.
• Other: Willing to work nights/weekends and travel. / Mặc khác: Sẵn sàng làm việc
vào buổi tối, cuối tuần và đi công tác.
IV.General terms and conditions
The above job description is intended to describe the general nature and level of working
being performed by the incumbent. It is not intended to be construed as an exhaustive list
of all responsibilities, tasks and skills required to perform this job. The incumbent may be
required to perform additional tasks and duties outside of this job description, if so
required.
Bản mô tả công việc trên nhằm liệt kê những tính chất chung và yêu cầu công việc được
đưa ra bởi người có thẩm quyền. Văn bản này chưa phải danh sách đầy đủ tất cả trách
nhiệm, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc này. Cấp trên có thể yêu cầu
thực hiện thêm các công việc và nhiệm vụ bổ sung ngoài bản mô tả công việc này nếu cần
thiết.
The candidate should be able to cover the following courses:
Ứng viên phải có khả năng để giảng dạy các khóa học sau:
• F&B Cost Control / Kiểm soát Chi phí của bộ phận Ẩm thực
• Hotel Financial Management / Quản lý Tài chính Khách sạn
• Hotel Managerial Accounting / Kế toán Quản trị K hách sạn

Yêu cầu hồ sơ

*Hồ sơ gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, CMND, 2 ảnh 3x4. hộ khẩu hoặc KT3, giấy khai sinh bản sao, Các bằng cấp có liên quan.
- Bản CV ứng viên ghi rõ quá trình làm việc trước đó.

Lecturer – Accounting

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Kế toán Thanh toán 29/03/2020 Thỏa thuận
Teaching Assistant/ Trợ giảng 29/09/2020 Thỏa thuận
Nhân viên Bảo vệ Labonita 31/03/2020 Thỏa thuận
Nhân viên giặt ủi 26/02/2020 Thỏa thuận
Graphic Designer VT 29/03/2020 Thỏa thuận
Phụ bếp - Commis 1,2 25/03/2020 Thỏa thuận
Nhân viên lễ tân - Front Office Staff 25/03/2020 Thỏa thuận
Assistant Food & Beverage Manager 29/03/2020 Thỏa thuận
F&B Manager 29/01/2020 Thỏa thuận
Bartender Labonita 31/05/2020 Thỏa thuận
Thu ngân Labonita 28/09/2020 Thỏa thuận
Nhân viên phục Labonita 29/09/2020 Thỏa thuận
Senior Digital Marketing Executive 28/04/2020 Thỏa thuận
Front office Supervisor 27/02/2020 Thỏa thuận
Demi Chef (bếp bánh) 28/02/2020 Thỏa thuận
THƯ KÝ TỔNG QUẢN LÝ 27/02/2020 Thỏa thuận
Cost Officer 28/01/2020 Thỏa thuận
PA ( public Attendant): nhân viên vệ sinh công cộng 27/03/2020 Thỏa thuận
Director of Sales (DOS) 28/02/2020 Thỏa thuận
Bảo vệ 24/02/2020 Thỏa thuận
Florist 27/02/2020 Thỏa thuận
Front Office Manager 28/02/2020 Thỏa thuận
Duty Manager 16/02/2020 Thỏa thuận
Bếp phó Bếp bánh - Demi Pastry Chef 27/02/2020 Thỏa thuận
IT Officer-HCM 29/03/2020 Thỏa thuận
Nhân viên thu mua 29/02/2020 Thỏa thuận
Nhân viên bếp Chảo 28/02/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá