STEWARD SUPERVISOR

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• Oversees the preparation of kitchen equipment for use

(Giám sát việc chuẩn bị thiết bị nhà bếp sử dụng )

• During the shift, oversees the preparation of kitchen equipment for use

( Trong ca làm việc, giám sát việc chuẩn bị thiết bị nhà bếp để sử dụng )

• Supervises the receiving and storage of kitchen goods

( Giám sát việc tiếp nhận và lưu trữ hàng hóa nhà bếp )

• Supervises the cleaning and storage of kitchen equipment

( Giám sát việc làm sạch và lưu trữ thiết bị nhà bếp )

• Supervises the cleaning of the premises

( Giám sát việc vệ sinh mặt bằng )

• Supervises the removal of waste

( Giám sát việc loại bỏ chất thải )

• Supervises the handling of kitchen linen

( Giám sát việc xử lý vải lanh nhà bếp )

• Supervises the cleaning of an hygienic kitchen

( Giám sát việc vệ sinh và nhà bếp hợp vệ sinh )

• Engages in and supervises the cleaning of kitchen and equipment

( Tham gia và giám sát việc vệ sinh nhà bếp và thiết bị )

• Maintains high levels of personal hygiene for self and enforces hygiene standards for team

( Duy trì mức độ vệ sinh cá nhân cao cho bản thân và thực thi các tiêu chuẩn vệ sinh cho đội )

• Supervises all functions of the Stewarding operation to achieve the optimum departmental costs

( Giám sát tất cả các chức năng hoạt động của tạp vụ để đạt được chi phí bộ phận tối ưu )

• Supervises all functions of the Stewarding operation to achieve the optimum quality level of sanitation

( Giám sát tất cả các chức năng hoạt động của tạp vụ để đạt được mức độ chất lượng tối đa )

• Establishes and maintains effective employee and inter-departmental working relationships

( Thiết lập và duy trì các mối quan hệ làm việc hiệu quả giữa nhân viên với các bộ phận )

• Assists the Supervisor in developing training plans, develops training material in accordance with guidelines and implements training plans for the Stewarding employees.

( Hỗ trợ giám sát viên xây dựng kế hoạch đào tạo, xây dựng tài liệu phù hợp đào tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo cho nhân viên tạp vụ )

• Assists the Supervisor in setting Stewarding goals and developing strategies, procedures and policies

( Hỗ trợ người giám sát trong việc thiết lập các mục tiêu của tạp vụ và phát triển các chiếm lược, thủ tục và chính sách )

• Assists in determining the minimum and maximum stocks and controls the par-stocks of all material and equipment

( Hỗ trợ xác định cổ phiếu tối thiểu và tối đa và kiểm soát các cổ phiếu ngan giá của tất cả các nguyên liệu và thiết bị )

• Supervises the counting of inventories in coordination with employees of the accounting division

( Giám sát việc đếm phối hợp với nhân viên về hàng tồn kho của bộ phận kế toán )

• Liaise with employees of the Engineering Division to schedule preventive maintenance and repairs

( Liên lạc với cá nhân viên của bộ phận thiết kế để lên lịch bảo trì và sửa chửa phòng ngừa )

• Works with Supervisor in manpower planning and management needs

( Làm việc với giám sát viên trong nhu cầu lập kế hoạch và quản lý nhân lực )

• Works with Supervisor in the preparation and management of the Department’s budget

( Làm việc với người giám sát trong việc chuẩn bị và quản lý ngân sách của bộ phận )

Quyền lợi được hưởng

Attractive Salary

Working under Accor working environment

Yêu cầu công việc

Good communication skills

Ability to work under pressure

Ability to work on their own or in teams

Flexibility to respond to a range of various work situations

Previous experience in a similar role

Previous experience of supervisory role

Yêu cầu hồ sơ

English CV

STEWARD SUPERVISOR

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Chef De Partie - Giám sát bếp 30/12/2020 Thỏa thuận
Hygiene Supervisor - Giám sát vệ sinh thực phẩm 29/01/2021 Thỏa thuận
Stewarding Supervisor 31/12/2020 Thỏa thuận
Chef De Partie (Vietnamese Specialty Chef) 31/12/2020 Thỏa thuận
Chef De Partie (Japanese Specialty Chef) 31/12/2020 Thỏa thuận
Sous Chef (French Fine Dining Chef) 31/12/2020 Thỏa thuận
In-Villa Dining Chef de Partie 30/12/2020 Thỏa thuận
Pastry Demi Chef de Partie 30/12/2020 Thỏa thuận
Butcher/Back-of-House Supervisor 30/12/2020 Thỏa thuận
Stewarding Supervisor 30/12/2020 Thỏa thuận
Rice Market Demi Chef de Partie 30/12/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá