Event Manager

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

KEY RESPONSIBILITIES: Trách nhiệm chính

Job Summary – (Role Summary) / Tóm tắt công việc

• To manage sales activities and events inline with the annual sales and marketing plan and to achieve/exceed budget and sales strategy for your hotel.

Quản lý các hoạt động bán hàng và các sự kiện nằm trong các kế hoạch bán hàng và marketing để đạt được bằng hay vượt mức ngân sách và kế hoạch bán phòng tại khách sạn.

Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role)

Trách nhiệm và nghĩa vụ chính

• Monitors competitors activities and assists in marketing intelligence

Giám sát các hoạt động cạnh tranh và hỗ trợ tin tức marketing.

• Refers sales leads to appropriate personnel within the Ocean Hotels Group

Tham khảo các hoạt động bán hàng thích hợp với nhân viên trong tập đoàn khách sạn.

• Sells to new, existing and prospective customers considering goals set forth in the sales strategy, negotiating optimum rate for the benefit of the business

Chịu trách nhiệm bán phòng cho những khách hàng mới,, những khách hàng tiềm năng cùng với những mục tiêu đặt ra trong chiến lược bán phòng phù hợp với lợi ích của khách sạn.

• Services existing business through management of account bases.

Quản lý dịch vụ kinh doanh hiện tại

• Sell all facets of the hotel

Thực hiện việc bán các dịch vụ tại khách sạn.

• Business Events

• Manage the corporate head office and the preferred hotel history for that company

Quản lý thông tin, lịch sử của khách sạn.

• Develop and maintain a regular pattern of sales calls, meeting with principals of target market

Duy trì và phát triển thường xuyên các buổi gặp gỡ với các đối tác, hay các công ty có các thị trường tiềm năng.

• Provides direction on, and conducts market research and analysis

Thực hiện việc phân tích, đánh giá và nghiên cứu thị trường.

• Develops and maintains contact with business generators, meeting and convention planners, visitors/convention bureau, travel agents, tour operators, airlines, corporate accounts, Government Departments and other producers closely allied to Hotel business

Xây dựng và duy trì mối quan hệ mật thiết với các chủ kinh doanh, các du khách, hãng du lịch, nhà điều hành Tour,nhà tổ chức sự kiện, hãng hàng không và đơn vị hợp tác, văn phòng chính phủ và các nhà kinh doanh.

• Builds profile within local market place through attendance at various events and local market place

Xây dựng hồ sơ thông tin khách sạn trong thị trường địa phương thông qua việc tham gia các sự kiện khác nhau.

• Conduct client interviews

Thực hiện phỏng vấn khách hàng để thu thập thông tin.

• Entertain clients

Tiếp đãi khách hàng.

• Plan and conduct familiarization tours and site inspections

Lên kế hoạch và hướng dẫn các nhà tổ chức tour tham gia khảo sát khách sạn.

• Travel when required to promote the hotel and develop potential business

Đi công tác khi có yêu cầu để thúc đẩy hoạt động kinh doanh khách sạn và phát triển chiến dịch kinh doanh tiềm năng.

• Maintain regular contact with the OCH hotels in your region and the regional reservation office

Duy trì liên lạc thường xuyên với hệ thống đặt phòng của chuỗi khách sạn.

• Monitors existing business and inputs into sales strategy meetings to maximize business

Giám sát việc kinh doanh hiện tại và các chiến lược kinh doanh để tối đa hóa doanh số.

• Grows existing business and establishes and pursues leads which will develop business

Phát triển công việc hiện tại và thiết lập khách hàng tiềm năng để phát triển kinh doanh.

• Interfaces with operations on a timely basis

Liên hệ với các đối tác kịp thời.

• Initiates and prepares tenders for business

Đề xướng và chuẩn bị hồ sơ dự thầu

• Assesses sales and marketing data

Đánh giá các dữ liệu kinh doanh và marketing

• Assists with the preparation of new products and services

Hỗ trợ chuẩn bị các sản phẩm mới và dịch vụ mới

• Assists in the evaluation of sales and marketing activities

Hỗ trợ việc đánh giá hoạt động kinh doanh và marketing

• Analyses sales mix and likely impact on hotel goals

Phân tích doanh số kinh doanh và các ảnh hưởng đến mục tiêu đạt danh số

• Implement direction from Director of Sales and Marketing and Regional Managers

Thực hiện các chỉ đạo từ Giám đốc kinh doanh và Marketing và các Trưởng phòng khu vực

• Liaison with advertising agency

Liên lạc với công ty quảng cáo

• Stock control of collateral

Kiểm tra tài sản thế chấp

• Collateral input

Ngân sách bổ sung

• Execute advertising/creative briefs in a timely manner

Thực hiện các chương trình quảng cáo và bản tóm tắt kinh doanh theo kịp tiến độ.

• Works with superior on manpower planning and management needs

Làm việc với cấp trên trong việc lên kế hoạch về nhân sự và nhu cầu quản lý.

• Works with superior in the preparation and management of the Department’s budget

Làm việc với cấp trên trong việc chuẩn bị và quản lý ngân sách của phòng kinh doanh

• In accordance to FLS for OCH and local government participates in ensuring a safe work place/hotel for guests, visitors and employees.

Thực hiện đúng các quy định của tập đoàn và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho khách và nhân viên.

Quyền lợi được hưởng

As hotel benefit

Yêu cầu công việc

REQUIRED QUALIFICATIONS- Tiêu chuẩn cần thiết

Required Skills – Kĩ năng yêu cầu

• Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.

Khả năng giao tiếp với khách hàng, nhân viên và các bên thứ 3 có hợp tác với khách sạn, chi nhánh và công ty.

• Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, tổ chức và đào tạo.

• Proficient in the use of Microsoft Office

Sử dụng thành thạo Microsoft

• Good writing skills/ Kĩ năng viết tốt

Qualifications –Tiêu chuẩn

• Bachelor’s degree or Diploma in Sales & Marketing, Hotel Management, Business Administration, or related field preferred.

Bằng cử nhân hay các chứng chỉ kinh doanh và Marketing, quản lý khách sạn, bằng kinh doanh và các lĩnh vực liên quan.

Experience –Kinh nghiệm

• 2 years related experience or an equivalent combination of education and experience

Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí hiện tại và vị trí có liên quan.

3. ACCOUNTABILITY

Number of employees supervised –Chịu trách nhiệm bởi

Direct Sales Executive / Business Development Executive/ Sales Coordinator

Trực tiếp: Nhân viên kinh doanh/ Nhân viên phát triển kinh doanh/ Nhân viên điều phối kinh doanh

Indirect NA/ Gián tiếp NA

Annual Operating Profit/Payroll Budget – Ngân sách

• N.A.

Key Metrics –

• Sales Target

Decision Making Responsibilities (Decision Rights) –

• Guests requests/ Các yêu cầu của khách

• Within the authority as assigned for Hotel Band 6 role

Chịu trách nhiệm chính như đã ký

4. KEY RELATIONSHIPS: Giao tiếp

Key Internal Relationships –Giao tiếp nội bộ

• Hotel Employees / Nhân viên khách sạn

Key External Relationships

• Interacts with guests and individuals outside the hotel including, but not limited to, current and potential clients, owning company representatives, suppliers, competitors and other members of the local community.

Liên lạc với khách và cá nhân bên ngoài khách sạn bao gồm các khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng, các đại diện công ty, nhà cung cấp, các công ty cạnh tranh và các thành viên khác tại chính quyền địa phương.

Yêu cầu hồ sơ

a. Cover Letter b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Event Manager

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá