recreation-manager

Recreation Manager

Rosewood Hotel Group – Hoiana Project

Quy mô :

Phòng Nhân Sự +84 (0) 235 626 3333 – Ext: 433. Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province, Vietnam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

To be discussed further upon interview.

Quyền lợi được hưởng

Competitive salary and packages.

Service Charge.

Interesting training course provided by hotel and Rosewood group.

Professional working environment with international branding.

Yêu cầu công việc

Language: Fluency in English, Oral and Written.

Good understanding of local languages is desired.

Sound Computer knowledge, proficiency in MS Office

At least 03 years experience in Hospitality Industry.

At least 01 year experience in similar position.

Working experience in 5 star hotel/resort or international branding is preferable.

Yêu cầu hồ sơ

Full CV

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Địa điểm Ngày kết thúc Mức lương
Chef De Partie - Asia 15/09/2019 Thỏa thuận
Assistant Director of F&B 10/10/2019 Thỏa thuận
Cost Control Manager 27/08/2019 Thỏa thuận
Chef de Cuisine 15/09/2019 Thỏa thuận
Workforce Optimization Manager 31/08/2019 Thỏa thuận
Revenue Manager 30/08/2019 Thỏa thuận
Reservation Manager 31/08/2019 Thỏa thuận
Sales Manager 31/08/2019 Thỏa thuận
IT Manager 31/08/2019 Thỏa thuận
Chief Engineer 31/08/2019 Thỏa thuận
Front Office Manager 31/08/2019 Thỏa thuận
Executive Chef 31/08/2019 Thỏa thuận
Executive Housekeeper 31/08/2019 Thỏa thuận
Security Manager 31/08/2019 Thỏa thuận
Chief Accountant 10/09/2019 Thỏa thuận
F&B Manager 31/08/2019 Thỏa thuận
Income Audit Supervisor 30/08/2019 Thỏa thuận
Director of Revenue Management 05/09/2019 30 - 40 triệu
Receiving Supervisor 27/08/2019 Thỏa thuận
Receiving Clerk 27/08/2019 Thỏa thuận
Duty Engineer 07/09/2019 Thỏa thuận
Assistant Chief Engineer 08/09/2019 Thỏa thuận
Talent Development Executive 15/09/2019 Thỏa thuận
Information Technology Supervisor 10/09/2019 Thỏa thuận
Talent Development Manager 10/09/2019 Thỏa thuận
Duty Manager 15/09/2019 Thỏa thuận
Income Audit Manager 08/09/2019 Thỏa thuận
Assistant Executive Housekeeper 10/09/2019 Thỏa thuận
Outlet Manager 10/09/2019 Thỏa thuận
Assisstant Chief Concierge 10/09/2019 Thỏa thuận
Digital Marketing Manager 10/09/2019 Thỏa thuận

Đánh giá nhà tuyển dụng

Thống kê kết quả liên hệ của nhà tuyển dụng Số lượt Thời gian liên hệ gần nhất
Liên hệ thành công 0 Chưa có
Liên hệ không thành công 0 Chưa có
Không chuyên nghiệp 0 Chưa có

ĐÁNH GIÁ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Rosewood Hotel Group – Hoiana Project

Địa chỉ: Tay Son Tay Hamlet, Duy Hai Commune, Duy Xuyen District, Quang Nam Province, Vietnam

Điện thoại: +84 (0) 235 626 3333 – Ext: 433.

Website: http://career.hoiana.com/