Corporate Financial Controller

Mia Saigon

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Responsibilities and means/Trách nhiệm và nhiệm vụ:

• Ensures books, records and accounts are maintained accurately and fairly reflect the transactions and administration of the assets of the hotel.

Đảm bảo mọi sổ sách, ghi chép và các tài khoản được cập nhật chính xác, hợp lý, phản ánh chính xác các nghiệp vụ và tài sản của Công ty

• Devises and maintains a system of internal accounting control sufficient to ensure that transactions are executed in Miadance with Management’s general and specific authorisation and in compliance with generally accepted accounting principles and specific country legislation

Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý kế toán nội bộ hiệu quả để đảm bảo rằng tất cả các nghiệp vụ kế toán được thực hiện phù hợp với qui định quản lý chung và đặc thù của tập đoàn, phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế và tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam

• Reviews and certifies any hotel internal or external financial reporting before distribution

Kiểm tra và đảm bảo tất cả các báo cáo tài chính nội bộ và phát hành ra bên ngoài đều chính xác trước khi phát hành.

• Oversees the preparation of the hotel’s yearly operating budget

Kiểm tra và thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của khách sạn

Administrative responsibilities/Trách nhiệm hành chính:

• Ensures the hotel hold all required licenses and permits to operate

Đảm bảo khách sạn có đầy đủ các loại giấy phép cần thiết để hoạt động

• Ensures the hotel has adequate insurance policies in place as stipulated in the Management Agreement

Đảm bảo khách sạn mua đầy đủ các loại hình bảo hiểm được trình bày trong hợp đồng quản lý

• Reviews all proposed contracts for pricing and terms, ensuring that hotel’s interest comes first and is protected at all time

Kiểm tra tất cả các hợp đồng về giá cả và các điều khoản, đảm bảo đặt lợi ích của khách sạn lên hàng đầu và lợi ích của khách sạn phải được đảm bảo tại mọi thời điểm.

• Provides assistance to other operational departments in the definition, implementation and follow-up of improved internal control tools

Trợ giúp các bộ phận kinh doanh khác trong việc thiết lập, thực hiện và theo dõi việc thực hiện các chính sách quản lý nội bộ

• Maintains close communication with third parties such as Owning company, public auditors, external auditors, local authorities.

Duy trì việc trao đổi thông tin với bên thứ ba như Công ty chủ đầu tư, các cơ quan kiểm toán, chính quyền địa phương

Technical responsibilities/Trách nhiệm về mặt nghiệp vụ:

• Oversees and ensures the smooth running of all accounting functions in the hotel and in particular:

- The timely preparation and release of accurate monthly financial statements and other related reports

- All balance sheet accounts are fully reconcilled on a monthly basic and discrepancies are immediately identified and corrected.

Giám sát và đảm bảo các nhiệm vụ của Phòng kế toán được thực hiện một các tốt nhất, đặc biệt là:

- Đảm bảo các báo cáo tài chính và các báo cáo liên quan được hoàn thành đúng thời hạn và chính xác

- Đảm bảo các tài khoản trên bảng cân đối kế toán được đối chiếu hàng tháng và các chênh lệch được phát hiện, xử lý kịp thời

• Oversees and ensures the smooth running of Account Receivables, Credit and Cashiering functions in particular:

- All account receivable balances are bona fide and appropriate actions taken to collect overdue amounts

- Regularly organise credit meetings with the participation of the General Manager and all concerned Heads of Department where all debtors’balances are analysed

- Oversees the maintenance of the Account Receivable sub-ledgers in creating new debtors’ code or updating credit limits

- The safeguard of all hotel cash and bank assets to certify all monthly bank and credit card reconciliation, to ensure that all daily cash and cheque collection are duly verified and banked-in-intact on a daily basic.

Giám sát và đảm bảo các chức năng như kế toán công nợ phải thu, chính sách công nợ, thu ngân được thực hiện một cách hiệu quả, không có sai sót dặc biệt là:

- Số dư trên tài khoản công nợ phải thu ở tình trạng tốt, các hình thức thu nợ phù hợp phải được áp dụng để thu nợ quá hạn

- Thường xuyên tổ chức họp công nợ phải thu với sự tham gia của Tổng giám đốc điều hành và các Trưởng bộ phận có liên quan để phân tích số dư công nợ phải thu

- Giám sát danh sách khách hàng được mua nợ, và việc phê duyệt cho khách hàng được mua nợ mới, giám sát việc cập nhật định mức được nợ cho mỗi khách hàng

- Đảm bảo an toàn cho các khoản tiền mặt và tiền gởi ngân hàng của Khách sạn. Xác nhận phiếu đối chiếu tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng, đảm bảo tất cả tiền và séc thu được trong ngày phải được kiểm tra, xác nhận và gửi vào ngân hàng ngay trong ngày.

• Oversees and ensures the smooth running of the overall cost control functions, in particular:

- The actual record and safeguard of all stocks of the hotel with an variances being justified and corrected.

- The strick respect of all control procedures and policies

Giám sát để bảo đảm chức năng kiểm soát chi phí được thực hiện đầy đủ và hiệu quả, đặc biệt là:

- Việc ghi nhận hàng hóa thực tế và tính an toàn của các kho hàng được giám sát và kiểm tra thường xuyên, tất cả các khoản chênh lệch phải được kiểm tra và xử lý kịp thời.

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các chính sách và qui trình liên quan đến kiểm soát chi phí.

• Oversees and ensures the smooth running of the purchasing functions, in particular that all procurement of goods and services are done in Miadance with the hotel policies and procedures.

Giám sát để bảo đảm chức năng mua hàng được thực hiện một cách hiệu quả, đặc biệt là việc mua tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ phải tuân thủ theo chính sách và qui trình của khách sạn.

• Oversees and ensures the smooth running of the overall payroll and general administrative functions, in particular:

- The accuracy of the payroll calculation and payment to employees

- The strict respect of country tax legislation (preparation and filing of all tax matters)

Giám sát và đảm bảo các chức năng tiền lương và các chức năng hành chính được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là:

- Tính chính xác trong tính và thanh toán lương cho nhân viên

- Đảm bảo tuân thủ luật thuế của nhà nước (chuẩn bị và lưu lại các vấn đề về thuế)

• Oversees all legal and tax matters related to the hotel in liaison with consultants and local authorities

Giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến luập pháp và thuế của khách sạn, đảm bảo phù hợp với tư vấn và qui định của chính quyền.

• Oversees and ensure the smooth running of the hotel’s computer system.

Giám sát và đảm bảo hệ thống máy tính của khách sạn hoạt động tốt, hiệu quả

Human responsibilities/Trách nhiệm về mặt nhân sự:

• Ensures that necessary in-house/outside training for all employees of the department is provided to enable personnel to temporarily fill another position during a regular employee’s absence.

Đảm bảo đào tạo đầy đủ các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho nhân viên và đảm bảo khi có một nhân viên trong bộ phận vắng mặt

• Motivates all employees of the department and encourage job performance

Động viên, khích lệ nhân viên trong bộ phận để họ có gắn bó lâu dài với công việc

Quyền lợi được hưởng

.Benefits:

- Full-time employee:

+ Bonus on Public Holiday

+ 13th month salary

+ 02 meals / shift

+ Working time: 05 days / week, 02 days off / week

+ Hotel uniform & laundry

+ 24/7 accident insurance with Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance

+ Annual team building and outing trip

+ Talent development program for outstanding employee

Yêu cầu công việc

Required Skills

• Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.

• Proficient in the use of Microsoft Office

• Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.

• Good Communication and writing skills

Qualifications

• Bachelor’s degree in Accounting, Finance or related field.

Experience

• 5 - 8 years in hotel accounting or audit with at least one year in an Assistant Financial Controller or similar supervisory role, or an equivalent combination of education and work-related experience.

Yêu cầu hồ sơ

Hồ sơ xin việc gửi CV qua email: Gửi email

If you are selected for an interview, Human Resources Team will contact you. Thanks

Corporate Financial Controller

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
F&B Supervisor 12/07/2020 Thỏa thuận
Waiter / Bartender 12/07/2020 Thỏa thuận
Waiter/ Waitress - Nhân viên phục vụ nhà hàng (Nam/ Nữ) 12/07/2020 5 - 8 triệu
Senior Bartender 12/06/2020 8 - 12 triệu
Bartender - Nhân Viên Pha Chế 12/07/2020 Thỏa thuận
Restaurant Supervisor 20/06/2020 8 - 12 triệu
Bell Attendant 12/07/2020 5 - 8 triệu
Reservation Officer 27/06/2020 Thỏa thuận
Nhân viên buồng phòng/ Room Attendant 12/06/2020 5 - 8 triệu
Public Area Attendant/ Nhân viên vệ sinh khu vực công cộng 27/06/2020 5 - 8 triệu
Butler/Guest Relation 12/06/2020 5 - 8 triệu
Team Leader - Guest Room 12/06/2020 5 - 8 triệu
Team Leader - Public Area Attendant 12/07/2020 5 - 8 triệu
Receptionist (Male) 12/07/2020 Thỏa thuận
Human Resources Internship / Thực tập sinh Nhân sự 28/06/2020 1 - 3 triệu
Concierge 12/06/2020 Thỏa thuận
Nhân viên lái xe/ Driver 12/07/2020 Thỏa thuận
Nhân viên đồng phục/ Giặt ủi - Uniform/ Linen Storekeeper/ Laundry 12/07/2020 Thỏa thuận
Chef de Partie 12/07/2020 Thỏa thuận
Demi Chef de Partie 12/07/2020 Thỏa thuận
Commis Bếp Á (Đứng chảo nấu bếp Việt-Á) 12/07/2020 5 - 8 triệu
Nhân viên tạp vụ Bếp/ Stewarding 12/07/2020 Thỏa thuận
Cashier Restaurant 12/07/2020 Thỏa thuận
Nhân viên kỹ thuật - Engineering 15/07/2020 Thỏa thuận
Assistant Front Office Manager 12/07/2020 Thỏa thuận
Front office Supervisor / Giám sát bộ phận tiền sảnh 12/06/2020 8 - 12 triệu
Boat Captain 12/06/2020 Thỏa thuận
Hostess/Cashier 12/07/2020 Thỏa thuận
Massage Therapist Team Leader 12/07/2020 Thỏa thuận
Nhân viên cắm hoa/ Florist 12/06/2020 5 - 8 triệu
Commis - Phụ bếp nấu ăn cho nhân viên 12/07/2020 5 - 8 triệu

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá