Internship (Casino - E-gaming Club)

Palazzo Club

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Support Club daily operation, welcome & serve guests.

Multi tasks, assigned & coached by Supervisor, Manager.

Quyền lợi được hưởng

 • Allowance.
 • Meal: provided by Club
 • Training, coaching
 • Serve international guests.
 • Professional working environment. 

Yêu cầu công việc

 • Only accept: over 2.5 month full-time internship.
 • Student with education background of tourism, hospitality management is an advantage.
 • Female below 26 years old is preferable.
 • Nice appearance, tall: >= 165 cm
 • Speak fluently in English.
 • Can speak well second language in an advantage.
 • Excellent interpersonal skills with demonstrated customer service focus/ hospitality
 • Ability to multi-task
 • Able to work on shift
 • Please send your photo along with the resume

Yêu cầu hồ sơ

- Curriculum (CV) in English with recent photo.

- Cover letter

- Certificates, license (if have)

Internship (Casino - E-gaming Club)

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá