Trưởng bộ phận Kinh Doanh Làm việc tại VP Rosa Alba Tuy Hòa, Phú Yên

Rosa ALba Resort Tuy Hòa

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

2. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị

3. Thực hiện chính sách kinh doanh của Công ty

4. Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng KD theo quy định của Công ty

5. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng

6. Chịu trách nhiệm trong hoạt động KD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác

7. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam

8. Phê duyệt phương án kinh doanh của bộ phận.

9. Lên kế hoạch KD định kỳ năm/quý/tháng.

10. Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng

11. Đóng góp Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty

12. Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng

13. Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng

14. Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, nhân viên bộ phận KD.

15. Đánh giá nhân viên dưới quyền

16. Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan

17. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc

Quyền lợi được hưởng

Quyền lợi và chế độ sẽ được trao đổi cụ thể cùng chi tiết công việc khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn Đại học.
  • Trình độ ngoại ngữ Sử dụng được tiếng Anh thành thạo.
  • Kinh nghiệm thực tế Có kinh nghiệm làm việc 2 năm tại vị trí tương đương. Hiểu biết sản phẩm. Có kỹ năng quản lý.


Yêu cầu hồ sơ

Gửi hồ sơ vào mail Gửi email hoặc ứng tuyển trực tiếp qua hoteljob.vn

Trưởng bộ phận Kinh Doanh Làm việc tại VP Rosa Alba Tuy Hòa, Phú Yên

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá