Waitress / Cashier - Nhân viên phục vụ bàn kiêm thu ngân (cần gấp 2 bạn)

Apricot Hotel

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Serving as F&B attendant and playing Cashier role

Quyền lợi được hưởng

provided with job details during interview

Yêu cầu công việc

- Good looking Vietnamese candidate

- Good communication in English

- Minimum 1 year experience in a similar position at 4 or 5 star hotels

- High responsible and positive attitude

Yêu cầu hồ sơ

CV + 2 photos

Waitress / Cashier - Nhân viên phục vụ bàn kiêm thu ngân (cần gấp 2 bạn)

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá