Cost Controller

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Quy mô :

Phòng Nhân tài & Văn hóa 0909 920 983 117 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To study, analyze and report on all variances relating to costs and inventory management within the hotel.

Nghiên cứu, phân tích và báo cáo tất cả các chi phí, hàng tồn kho của khách sạn.

• To manage the hotel inventory process on a monthly basis.

Quản lý quy trình kiểm kê hàng tháng của khách sạn.

• To supervise the daily receiving and storekeeping activities.

Giám sát nhận hàng và kho hàng ngày.

• To ensure that all inventory movements within the hotel are accounted for and are properly supported with appropriate documentation.

Bảo đảm tất cả các giao nhận trong khách sạn phải được hạch toán đúng theo chứng từ.

• To ensure the implementation of all cost control policies and procedures by all departments.

Kiểm soát tất cả các chi phí của tất cả các bộ phận theo chính sách.

• To prepare and issue various cost reports as required by Management.

Chuẩn bị và thực hiện tất cả các báo cáo chi phí theo yêu cầu của Quản lý.

• To control and analyze the events in the Hotel as requested by Management.

Kiểm soát và phân tích các chi phí tiệc trong khách sạn theo yêu cầu của Quản lý.

Quyền lợi được hưởng

 • An international & dynamic working environment
 • 44 working hours & 02 days off per week
 • 100% salary & service charge during probation time
 • 13th month salary
 • Chance to access learning & development programs by Accor.
 • Staff Activities: Birthday, Outing Trip, GM Table, Planet 21, RiiSE program, etc
 • Môi trường làm việc quốc tế & năng động
 • 44 giờ làm việc & 02 ngày nghỉ hàng tuần
 • 100% lương & phí dịch vụ trong giai đoạn thử việc
 • Lương tháng 13
 • Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo & phát triển của Accor.
 • Các hoạt động dành cho nhân viên: Sinh nhật, Dã ngoại, Ăn trưa cùng Tổng quản lý, Planet 21, RiiSE program,...

Yêu cầu công việc

- 2 years experienced in Cost Controller position.

Có 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Kế toán Chi phí.

- Have experience in Hospitality major.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Khách sạn.

- Able to communicate by English.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Yêu cầu hồ sơ

Please send your updated CVs to Talent & Culture Department via:

Address: 117 Thuy Van street, Thang Tam ward, Vung Tau city or our E-mail

Vui lòng gửi Hồ sơ mới nhất của bạn đến Phòng Nhân tài & Văn hóa qua:

Địa chỉ: 117 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu hoặc E-mail của chúng tôi

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Kế toán Thanh toán 29/10/2020 Thỏa thuận
Cost Officer 30/10/2020 Thỏa thuận
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU MUA 31/12/2020 5 - 8 triệu
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - THỦ QUỸ 31/12/2020 Thỏa thuận
KẾ TOÁN THANH TOÁN 31/12/2020 Thỏa thuận
TUYỂN NHÂN VIÊN THỦ KHO RESORT PARAMI HỒ TRÀM 30/12/2020 Thỏa thuận
kế toán tổng hợp 30/11/2020 Thỏa thuận
Tuyển nhân viên kế toán 20/10/2020 Thỏa thuận
Casino Auditor 31/12/2020 Thỏa thuận
Accounts Receivable 22/02/2020 Thỏa thuận
Kế toán tổng hợp 31/10/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Địa chỉ: 117 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0909 920 983