Security Officer

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Quy mô :

Phòng Nhân tài & Văn hóa 0909 920 983 117 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To ensure the safety and security of the assets of the Hotel, Guests and Connectors. This includes the duties of Connector Entrance, Guest Entrance, Lobby, Check- Point.

Để đảm bảo an toàn và an ninh tài sản của khách sạn, của khách và nhân viên. Điều này bao gồm các nhiệm vụ kiểm soát lối ra vào nhân viên, lối vào của khách, sảnh, chốt kiểm soát.

• To ensure that the Hotel is a safe environment to work in and that our Connectors are following safe measures of working.

Đảm bảo rằng khách sạn là một môi trường an toàn để làm việc và nhân viên đang tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

• The Security Officer will be required to conduct their duties in a courteous, safe and efficient manner, in accordance with the hotel’s policies and procedures, ensuring that a high level of service is maintained.

Nhân viên bảo vệ được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ một cách lịch sự, an toàn và hiệu quả, phù hợp với chính sách và qui trình, đảm bảo rằng tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp luôn được duy trì.

Quyền lợi được hưởng

 • An international & dynamic working environment
 • 44 working hours & 02 days off per week
 • 100% salary & service charge during probation time
 • 13th month salary
 • Chance to access learning & development programs by Accor.
 • Staff Activities: Birthday, Outing Trip, GM Table, Planet 21, RiiSE program, etc
 • Môi trường làm việc quốc tế & năng động
 • 44 giờ làm việc & 02 ngày nghỉ hàng tuần
 • 100% lương & phí dịch vụ trong giai đoạn thử việc
 • Lương tháng 13
 • Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo & phát triển của Accor.
 • Các hoạt động dành cho nhân viên: Sinh nhật, Dã ngoại, Ăn trưa cùng Tổng quản lý, Planet 21, RiiSE program,...

Yêu cầu công việc

 • Minimum 01 year experience of the same position at hotels.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại các khách sạn.
 • High school diploma is required or equivalent.
 • Có bằng trung học phổ thông hoặc các bằng cấp tương đương.
 • Basic English skills are preferred.
 • Kỹ năng Tiếng Anh cơ bản.

Yêu cầu hồ sơ

Please send your updated CVs to Talent & Culture Department via:

Address: 117 Thuy Van street, Thang Tam ward, Vung Tau city or our E-mail

Vui lòng gửi Hồ sơ mới nhất của bạn đến Phòng Nhân tài & Văn hóa qua:

Địa chỉ: 117 đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu hoặc E-mail của chúng tôi

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Tuyển dụng Giám sát An Ninh 30/12/2020 5 - 8 triệu
Bellman 30/11/2020 Thỏa thuận
NV an ninh/ Security staff 30/11/2020 Thỏa thuận
Nhân viên an ninh 15/12/2020 Thỏa thuận
Bellman/ Nhân viên hành lý 31/12/2020 Thỏa thuận
Welcomer/ Nhân viên đón khách 27/11/2020 Thỏa thuận
Bellman - Nhân viên phụ trách hành lý 30/12/2020 Thỏa thuận
Nhân viên bảo vệ 20/12/2020 Thỏa thuận
Tuyển dụng Nhân viên An ninh - Bảo vệ 30/11/2020 Thỏa thuận
Nhân viên An Ninh (Security Agent) 31/01/2021 Thỏa thuận
BẢO VỆ KHÁCH SẠN PACIFIC - VŨNG TÀU 31/12/2020 3 - 5 triệu

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ibis Styles Hotel Vũng Tàu

Địa chỉ: 117 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0909 920 983