Kế toán tài sản

The Imperial Hotel & Residences

Quy mô : 500 - 999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Nhận và cập nhật những chứng từ về tài sản cổ định, kiểm tra xác nhận tài sản cổ định khi nhập.

Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cổ định cho những bộ phận của công ty.

Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.

Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa chữa tài sản cổ định, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa hoàn thành. Dịch vụ kế toán trưởng

Cập nhật tăng giảm tài sản cố định, lập danh sách tăng giảm tài sản cố định theo từng tháng, năm.

Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định (theo đúng như khung quy định nhà nước ), tính khấu hao tài sản cổ định, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để tiến hành hạch toán.

Lập biên bản thanh lí tài sản cố định.

Lập thẻ tài sản cố định, sổ tài sản cổ định, hồ sơ TSCĐ.

Lập danh mục hồ sơ, những tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ tài sản cố định.

Kiểm kê tài sản cố định 6 tháng hoặc cuối năm. Dịch vụ báo cáo tài chính

Cung cấp tài liệu và số liệu liên quan về tài sản cố định khi có yêu cầu của phòng kế toán.

Quyền lợi được hưởng

Lương Thưởng Hấp dẫn

Đầy đủ quyền lợi theo luật lao động Việt Nam

Yêu cầu công việc

Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, hiểu biết về chế độ kế toán.

­Biết học hỏi và thu thập những kiến thức về máy móc thiết bị đang sử dụng tại công ty.

­Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán tài sản cố định.


Yêu cầu hồ sơ

*Hồ sơ gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, CMND, 2 ảnh 3x4. hộ khẩu hoặc KT3, giấy khai sinh bản sao, Các bằng cấp có liên quan.
- Bản CV ứng viên ghi rõ quá trình làm việc trước đó.

Kế toán tài sản

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá