[URGENT] Training Manager / Trưởng phòng Đào tạo

New World Phú Quốc Resort (Kem Beach)

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

JOB SUMMARY / KEY RESPONSIBILITIES (TÓM TẮT CÔNG VIỆC / TRÁCH NHIỆM CHÍNH)

- Transmit and teach the Sun Group's Resolutions rules, regulations, policies to all employees

- Giảng dạy các quy tắc, quy định, chính sách của Sun Group cho tất cả các nhân viên 

- Identify and assess the training needs of the Resort through job analysis, career paths and consultation with managers/ Head Office.

- Xác định và đánh giá nhu cầu đào tạo của Khu nghỉ dưỡng thông qua phân tích công việc, lộ trình nghề nghiệp và tham khảo ý kiến của các nhà quản lý / Trụ sở chính.

Quyền lợi được hưởng

- Attractive, competitive salary

Lương hấp dẫn, cạnh tranh

- Accomodation/Meals: Sun Home with full amenities according to 3-star hotel standards; 3 meals/day

Chỗ ở/Bữa ăn: Sun Home với đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn 3 sao; 3 bữa 1 ngày

- Transportation for receiving work/home leaves with regard to level of employees and distance from home to resort

Hỗ trợ chi phí di chuyển để nhận công việc/về nhà tùy theo cấp độ nhân sự và khoảng cách giữa nhà và resort

- The benefits only at Sun Group: Suncare Insurance, entertainment mode for yourself and your family in the Sun Group’s entertainment system in country (Hon Thom/ Ba Na/ Fansipan cable car/ Sun World Da Nang Wonder...)

Quyền lợi chỉ có ở Sun Group: Bảo hiểm Suncare, tận hưởng và thư giãn cùng với gia đình tại các hệ thống giải trí trong nước (Hòn Thơm/ Bà Nà/ Cáp treo Fansipan/ Sun World Da Nang Wonder...)

- S, H, U Insurance

Bảo Hiểm S, H, U

- Holiday/ New Year bonus. 13th month salary

Thưởng nghỉ lễ/năm mới. Tháng lương thứ 13

- Other benefits of Sun Group

Các quyền lợi khác của SunGroup

Yêu cầu công việc

Experience (Kinh nghiệm)

- At least 2-3 years experience in related fields

Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực tương tự

Required Skills (Yêu cầu kĩ năng)

- Have good transmission and communication skills

- Có kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt

- English skills: Listening, Speaking, Reading and Writing

Kĩ năng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết

- Withstand high work pressure

Có khả năng chịu áp lực công việc

- Experience in working at pre-opening is an advantage.

Có kinh nghiệm làm việc tiền khai trương là một lợi thế

Qualifications (Bằng cấp)

- Graduate in College or higher at related major.

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên tại các chuyên ngành liên quan

Yêu cầu hồ sơ

CV and related degrees ( Submit via Hoteljob or Email: Gửi email)

CV và các chứng chỉ liên quan (nộp qua Hoteljob hoặc Email: Gửi email)

[URGENT] Training Manager / Trưởng phòng Đào tạo

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá