Nhân viên Y tế / Nurse

Sunrise Hội An Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

JOB SUMMARY - PHẠM VI CÔNG VIỆC

Assess patient health problems and needs.

Đánh giá tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Develop and implement nursing care plans, and maintain medical records.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe, thường xuyên theo dõi tình trạng sử dụng thuốc ở các outlet.

May advise patients on health maintenance and disease prevention or provide case management.

Take care of hotel clinic.

Thực hiện tư vấn sức khỏe và phòng chống bệnh tật, hoặc tham mưu tư vấn theo từng tình huống.

Chịu trách nhiệm trông coi phòng y tế.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

• To be available for health counseling and guidance whenever required.

Luôn sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn bất kỳ khi nào được yêu cầu.

• Attend to sick employees in the Hotel Clinic and gives necessary management.

Trông nom bệnh nhân ốm tại phòng y tá của khách sạn và thực hiện những chăm sóc cần thiết.

• Act as a team leader during medical emergencies.

Là trưởng nhóm trong các tình huống điều trị khẩn cấp.

• Checks the first aid boxes in the hotel and keeps a log on a weekly basis.

Kiểm tra hộp sơ cứu ở các quầy tại khách sạn và ghi vào sổ nhật ký theo dõi hàng tuần.

• Provides update regarding health to all employees periodically and as necessary.

Cập nhật tình trạng sức khỏe của nhân viên định kỳ khi cần thiết.

• Ensures that Food handlers’ documents are up to date and distributed on time.

Đảm bảo tài liệu theo dõi mẫu thức ăn luôn được cập nhật và phân phát kịp thời.

• Maintains strict confidentiality at all times. Confidential matters to be relayed only to the Human Resources Manager.

Đảm bảo bảo mật mọi lúc mọi nơi. Các vấn đề cần bảo mật chỉ được gửi cho quản lý nhân sự.

• Ensures cleanliness and orderliness in the Hotel Clinic.

Đảm bảo phòng khám luôn sạch sẽ và ngăn nắp.

• Prepares monthly inventory of clinic medicines and equipment’s.

Thực hiện kiểm kê hàng tháng về số lượng thuốc và các thiết bị tại phòng khám.

• Ensures clinic supplies are at hand.

Đảm bảo các vật dụng cần thiết luôn có sẵn tại phòng khám.

• Participates on all Health and Safety campaign of the Hotel.

Tham gia các chiến dịch về an toan sức khỏe mà khách sạn phát động.

• Be aware of the Fire Safety and evacuation of the hotel.

Biết cách ứng phó đảm bảo an toàn khi hỏa hoạn và thực hiện di tản theo quy định của khách sạn.

• Ensures that required trainings are attended according to the schedule.

Đảm bảo tham gia đầy đủ các khóa đào tạo bắt buộc theo lịch.

  • Take care of food and water for staffs regularly.

Trông coi thức ăn, nước uống cho nhân viên

  • Take care of staff locker room.

Trông coi tủ nhân viên.

  • Prepare staff’s birthday card and allowance to be given to staff on his/her birthday.

Chuẩn bị thiệp sinh nhật và tiền mừng sinh nhật cho nhân viên có ngày sinh trong tháng.

  • Key–in all staff’s information periodically.

Nhập thông tin nhân viên.

  • Update employment status and personal status of all staffs regularly.

Thường xuyên cập nhật tình trạng làm việc và tình trạng cá nhân của từng nhân viên.

  • Ensure Personnel Database is regularly updated.

Đảm bảo thông tin nhân viên được cập nhật thường xuyên.

  • Ensure that all staff files are appropriately labeled and filed daily.

Đảm bảo hồ sơ nhân viên được dán tên để theo dõi và lưu trữ.

  • Fulfill other duties assigned by Human Resources.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao phó.

Quyền lợi được hưởng

As hotel benefit

Yêu cầu công việc

RELATIONSHIP - MỐI QUAN HỆ

Internal : All staff of resort.

Nội bộ : Tất cả nhân viên trong khách sạn

External : Hospitals, clinic center, directorate for standards, metrology and quality

Bên ngoài : Bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế, chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

QUALIFICATIONS

BẰNG CẤP

Education : Medical college degree

Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp y tế

Cetificate: Medical professional cetificate

Chứng chỉ: Chứng chỉ hành nghề y

Experience : Minimum 1 year as hotel nurse

Kinh nghiệm : Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm y tá tại khách sạn

Others : Must be able to perform job functions with attention to detail, speed and accuracy; organize and follow-up; be a clear thinker, remaining calm and resolving problems using good judgment; understand a guest’s service needs; maintain confidentiality of guest information and pertinent hotel data.

Required to speak English

Yêu cầu khác : Thực hiện các chức năng công việc một cách cẩn thận, chi tiết, đảm bảo hạn chót và tính chính xác; có khả năng tổ chức, sắp xếp và theo dõi công việc; luôn giữ bình tĩnh và thể hiện khả năng giải quyết vấn đề; hiểu được yêu cầu của khách; đảm bảo các thông tin bảo mật của khách hàng cũng như các nhân viên trong khách sạn.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Yêu cầu hồ sơ

a. Cover Letter b. Curriculum Vitae c. Medical certificate (Issued by Hospital of district or above in 6 months). d. Justice record e. University diploma and other Certificates f. ID card or passport g. 04 portrait size 3x4 & 04 portrait size 4x6 If the items c, d and e in a foreign language, it must be translated into Vietnamese and notarized in accordance with the laws of Vietnam.

Nhân viên Y tế / Nurse

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Event Manager 30/04/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá