Recruitment and Training Officer/ Nhân viên đào tạo và tuyển dụng

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

- Develops activities/curriculum to enhance standardized training programs.

Phát triển các hoạt động / chương trình giảng dạy để tăng cường các chương trình đào tạo tiêu chuẩn

- Determines work procedures, prepares work schedules, and expedites workflow.

Xác định quy trình làm việc, chuẩn bị lịch làm việc và tiến hành quy trình làm việc.

- Mainly in charge the implementation of Orientation, Soft Skill

Chủ yếu phụ trách việc thực hiện các chương trình đào tạo Định hướng, Kỹ năng mềm

- Design and produce training aids (i.e. case studies, simulations, games, exercises, etc.) and support materials.

Thiết kế và sản xuất các công cụ hỗ trợ đào tạo (ví dụ mô phỏng, trò chơi, bài tập, v.v.) và tài liệu hỗ trợ.

- Monitors and evaluates to the progress and effectiveness of training and development programs and makes recommendations for improvement.

Giám sát và đánh giá tiến độ và hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện.

- Mainly in charge of intership program for local/ foreigner student including but not limited in training bond, agreement, procedure of hiring and on boarding, final examination and report at the end of internship.

Phụ trách chính chương trình thực tập cho sinh viên địa phương / người nước ngoài bao gồm nhưng không giới hạn trong trái phiếu đào tạo, thỏa thuận, thủ tục tuyển dụng và lên máy bay, kiểm tra cuối cùng và báo cáo khi kết thúc thực tập.

- Search and attract qualified candidates by utilizing various sources.

Tìm kiếm và thu hút ứng viên tiềm năng bằng nhiều nguồn.

- Screen CVs to shortlist for interview

Kiểm tra cv trước khi phỏng vấn

- Incharge to informing result of interview and welcome new staff, related paper work

Chịu trách nhiệm thông báo kết quả phỏng vấn và chào đón người mới, các giấy tờ liên quan.

Quyền lợi được hưởng

- Free staff accommodation, 3 meals per day

Hỗ trợ nhà ở miễn phí, cơm 3 bữa/ ngày

Reimburse flight ticket (or bus ticket)

Hoàn tiền vé máy bay/ tàu xe khi nhận việc

Professional environment, having chance to promote.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến

Other benefit arrcording to company policy and Law Labor.

Các chính sách về bảo hiểm, ngày nghỉ như luật lao động và quy định của công ty.

Activity: Birthday Party, Year End Party...

Các hoạt động phúc lợi cho nhân viên.

Yêu cầu công việc

Graduated in Vocational School / College / University and/or with similar working experience in 04 -05 star Hotel/Resorts.

Tốt nghiệp trường đại học/ cao đẳng có chuyên ngành liên quan. Có kinh nghiệm làm việc ở khách sạn/ resort 4-5*

Using Office computer skills well.

Sử dụng vi tính thành thạo.

communicating in English fluently.

Giao tiếp tiếng anh lưu loát.

Good at communicating 

Giao tiếp tốt

Yêu cầu hồ sơ

Directly apply on Hoteljob.vn or send CV to email: Gửi email

Recruitment and Training Officer/ Nhân viên đào tạo và tuyển dụng

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá