Recreation Activity Attendant/ Nhân Viên Giải Trí

Pullman Danang Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Customer relations / Quan hệ khách hàng

• Acknowledge all guest requests in a positive and efficient manner.

Xác nhận tất cả các yêu cầu của khách theo cách tích cực và hiệu quả

• Each time you see the internal/ external guest- greet them with warm smile.

Mỗi khi bạn nhìn thấy khách bên trong / bên ngoài, hãy chào họ với nụ cười ấm áp

• Presents professional appearance and attitude at all times, and maintains a high standard of customer service,

welcoming and engaging in conversation with guests.

Trình bày sự xuất hiện và thái độ chuyên nghiệp mọi lúc, và duy trì một tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng, chào đón

và tham gia vào cuộc trò chuyện với khách.

Professional techniques / Production / Kỹ thuật chuyên nghiệp / Sản Phẩm

• Awareness of health and safety requirements in an activities environment.

Nhận thức về các yêu cầu về sức khỏe và an toàn trong môi trường hoạt động

• Telephone protocol, water sports & Jet Ski, Tennis rules & regulation.

Giao thức điện thoại, thể thao dưới nước & Jet Ski, Tennis quy tắc & quy định

• Carry out on the job training of other activities team members.

Thực hiện đào tạo nghề của các thành viên trong nhóm hoạt động khác

• Oversee and have thorough knowledge of all activities available in the Club ensuring all is available and in proper

condition at all times.

Giám sát và có kiến thức thấu đáo về tất cả các hoạt động có sẵn trong Câu lạc bộ đảm bảo tất cả các hoạt động có sẵn

và trong điều kiện thích hợp mọi lúc

• Plan and carry out special activities for resort guests.

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đặc biệt cho khách nghỉ dưỡng

• Undertake other duties as requested by the Recreation Supervisor / Director of F&B.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám sát viên giải trí / Giám đốc F & B.

• Attend training sessions and meetings as requested.

Tham dự các buổi huấn luyện và các cuộc họp theo yêu cầu

• Arrive at workplace on time in full uniform prepared with tools and all equipment needed for service, and report if

equipment is not in working order.

Đến nơi làm việc đúng thời gian với đầy đủ các dụng cụ và tất cả các thiết bị cần thiết cho dịch vụ, và báo cáo nếu thiết

bị không hoạt động.

Quyền lợi được hưởng

- 05 working days & 02 day-off per week

- Uniform & Duty meal provided by hotel

Yêu cầu công việc

Education / Professional experience – Trình độ / kinh nghiệm chuyên môn

 High School./ Trung học

 Working from two to four years in a Hotel / Resort Activities Department / Resort. / Làm việc từ hai đến bốn năm tại

bộ phận giải trí Khách sạn /

Skills / Qualities - Kỹ năng / Phẩm chất

 Pullman: a new service attitude centered on proximity, sociability and sharing experience.

Pullman: một thái độ phục vụ mới tập trung vào trải nghiệm gần gũi, xã hội và chia sẻ.

 Ensure all staff embody the same mindset by developing each individual's sense of curiosity,

Đảm bảo tất cả các nhân viên đều có cùng suy nghĩ bằng cách phát triển cảm giác tò mò của từng cá nhân,

 Open-mindedness, interpersonal skills and sense of initiative."

Tư duy cởi mở, kỹ năng giao tiếp và ý thức sáng kiến.

 Must be able to speak, read, write and understand the primary language(s) used in the workplace.

Phải có khả năng nói, đọc, viết và hiểu (các) ngôn ngữ chính được sử dụng tại nơi làm việc.

 Requires good communication skills, both verbal and written.

Yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và đượcj viết

Yêu cầu hồ sơ

- Full CV

Recreation Activity Attendant/ Nhân Viên Giải Trí

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Lifeguard 30/09/2020 Thỏa thuận
Movement Coach 30/09/2020 Thỏa thuận
NHÂN VIÊN CỨU HỘ BÃI BIỂN 30/09/2020 Thỏa thuận
Lifeguard/ Nhân viên cứu hộ 30/07/2020 Thỏa thuận
Yoga Instructor (Local only) 10/08/2020 Thỏa thuận
Nhân viên giải trí (hồ bơi/phòng gym) 31/07/2020 Thỏa thuận
Nhân viên Phòng Gym & Pool 30/07/2020 Thỏa thuận
Nhân viên Thể thao giải trí - KS Mường Thanh Luxury Đà Nẵng 30/06/2020 Thỏa thuận
[Vinpearl Condotel Đà Nẵng] Tuyển dụng nhân viên cứu hộ 03/09/2020 5 - 8 triệu
Nhân viên GYM&Pool 30/06/2020 Thỏa thuận
Nhân viên Bể bơi - Partime 10/06/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá