Account Receivable

Sol Beach House Phu Quoc

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Tham gia vào việc đi ra ngoài để thu hoá đơn và báo cáo tổng kết từ khách nợ.

Đảm bảo rằng các chính sách và nguyên tắc nợ của khách sạn được tuân thủ.

Báo cáo cho kế toán Tổng hợp công nợ về các khoản thu nợ hàng ngày.

Đảm bảo rằng các khoản nợ khách sạn phải được thu đủ.

Nhận và gửi cho khách nợ tất cả các hoá đơn chứng từ do kế toán Tổng hợp đưa ra.

Đảm bảo rằng tất cả các khoản nợ đều được chuyển về kế toán hay báo cáo công nợ trong vòng 2 ngày

Đảm bảo các chứng từ của khách đi được kèm cùng bản cân đối có đầy đủ tài liệu để làm hoá đơn.

Cùng phối hợp với Lễ tân, Phòng Kinh doanh ngay lập tức nếu có bất cứ tài liệu nào bị thất lạc.

Cùng phối hợp với Lễ tân ,Phòng Kinh doanh để thu hồi công nợ từ khách hàng

Chắc chắn rằng các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng khi khách rời khách sạn đều được cập nhật ngay

Cùng thủ quỹ kiểm tiền thu về và thu thẻ tín dụng, làm tổng kết và gửi ra ngân hàng. Sau đó cần theo dõi việc thanh khoản trong hệ thống máy tính.

Tập hợp toàn bộ tài liệu liên quan đến thanh toán hoa hồng từ đặt phòng và lễ tân sau đó kiểm tra và làm chứng từ thanh toán.

Phân tích tuổi nợ của khách hàng để trình cho Trưởng phòng đưa ra biện pháp xử lý công nợ khó đòi.

Thực hiện những nhiệm vụ và công việc khác do Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng yêu cầu.

Quyền lợi được hưởng

- Theo quy định của Khách sạn

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

- Có bằng cấp kế toán.

Yêu cầu hồ sơ

Ứng tuyển qua  Hoteljob.vn

Tel: 0297 386 99 99

Account Receivable

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá