Payroll Clerk

Hoiana Hotels

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

To process the payroll of all hotel employees in accordance with departmental procedure.

To process auto pay system.

To update the payroll in accordance with all valid forms received from the hotel’s Talent & Culture Department.

To prepare and submit end of year Income Tax reports for all employees.

To prepare and process service charge payments in accordance with departmental procedure.

To compile and submit Revenue Department reports with the specified time frame.

Quyền lợi được hưởng

  • Insurance
  • Training & Development
  • Accommodation - Hoiana Staff Village
  • Annual leave
  • Heath checkup
  • Employee shuttle bus service
  • Uniform

Yêu cầu công việc

• Minimum of 2 years managerial experience inaccounting or equivalent position with good skills on the Finance system.

•Diploma in Accounting or related field.

• People person and good motivator

• Excellent interpersonal and communication skills

• Solid leadership and training skills

• Strong problem-solving; analytical and negotiation skills

Yêu cầu hồ sơ

Updated full CV with your photo

Payroll Clerk

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
KẾ TOÁN THU MUA 30/10/2020 Thỏa thuận
Payroll Clerk 30/09/2020 Thỏa thuận
Kế toán nội bộ, điều hành tour 30/09/2020 Thỏa thuận
Account Receivable Officer 30/08/2020 Thỏa thuận
Income Auditor 30/08/2020 Thỏa thuận
Runner 30/08/2020 Thỏa thuận
採購及資源部 - 採購員/助理採購員 Purchaser/Assistant Buyer, Purchasing and Resources 31/12/2020 Thỏa thuận
Senior Officer, Procurement (F&B) 29/09/2020 Thỏa thuận
KẾ TOÁN THU MUA 28/06/2020 5 - 8 triệu
KẾ TOÁN KHO 30/06/2020 5 - 8 triệu
Officer, Receiving & Warehouse 31/07/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá