A/V Technician - Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh Hình Ảnh Ánh Sáng

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Job Description:

1) Observing hotel rules and regulations.

2) Endeavoring to show goodwill and good responsibility over working and creating good atmosphere with fellow workers.

3) Directly reporting and discussing to Assistant Chief Engineer/ AV Supervisors regarding any problems to electronic equipment/ devices serving for functions. Generally, AV technician’s responsibilities are including the tasks as follows:

- Observing all safety rules in work.

- Having responsibility to set up electronic equipment / audio & video system / sound system for functions.

- Taking good care of all tools /materials / machines using for work

- Notifying his immediate supervisor of any problems happen to material / tools / machinery use.

- Assisting his fellow workers if necessary and possible.

- Keeping his working places clean and tidy

- Daily maintaining, fixing and setting up electronic equipment / devices / sound system at banqueting areas for banquet sales. Attending outside catering for AV equipment setting up is also part of AV technician work.

4) Be responsible in keeping our property safe and secure, to participate in any hotel activity related to Fire Life safety.

5) Perform any other duties which may be assigned by the management from time to time.

Mô tả công việc

1) Tuân thủ các quy tắc và quy định của khách sạn.

2) Nỗ lực thể hiện thiện chí và trách nhiệm tốt trong công việc và tạo không khí tốt với đồng nghiệp.

3) Báo cáo và thảo luận trực tiếp với Trợ lý kỹ sư trưởng / Giám sát AV về bất kỳ vấn đề nào đối với thiết bị / thiết bị điện tử phục vụ cho các chức năng. Nói chung, trách nhiệm của kỹ thuật viên AV bao gồm các nhiệm vụ như sau:

- Tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn trong công việc.

- Có trách nhiệm thiết lập thiết bị điện tử / hệ thống âm thanh & video / hệ thống âm thanh cho các chức năng.

- Chăm sóc tốt tất cả các công cụ / vật liệu / máy móc sử dụng cho công việc

- Thông báo cho người giám sát trực tiếp của mình về bất kỳ vấn đề nào xảy ra đối với việc sử dụng vật liệu / công cụ / máy móc.

- Hỗ trợ đồng nghiệp của mình nếu cần thiết và có thể.

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và gọn gàng

- Bảo trì hàng ngày, sửa chữa và thiết lập thiết bị / thiết bị điện tử / hệ thống âm thanh tại các khu vực tổ chức tiệc để bán tiệc. Tham dự phục vụ bên ngoài để thiết lập thiết bị AV cũng là một phần của công việc kỹ thuật viên AV.

4) Có trách nhiệm giữ an toàn cho tài sản của chúng tôi, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của khách sạn liên quan đến an toàn của Fire Life.

5) Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác có thể được quản lý giao theo thời gian.

.

.

Quyền lợi được hưởng

Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.

Develop your talent through learning programs by Academy Accor.

Opportunity to grow within your property and across the world!

Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21..

Yêu cầu công việc

- Nam tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành có liên quan.

- Chịu được áp lực công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại Khách sạn/Resort.

Yêu cầu hồ sơ

CV tiếng Anh (nếu có)

A/V Technician - Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh Hình Ảnh Ánh Sáng

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá