Electric Supervisor

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To follow up the implementation and recommend solutions to save energy in the hotel in order to reduce energy consumption and to improve economic efficiency. Recommend ideas for technical innovation.

Theo dõi việc thực hiện và đề ra giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khách sạn nhằm làm giảm tiêu hao năng lượng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đề đạt các ý kiến cải tiến kỹ thuật.

• To comply with the regulations of the hotel, to ensure labor safety, proactively participate in vocational training courses.

Tuân thủ những quy chế và nội quy khách sạn, đảm bảo an toàn lao động, tích cực tham gia những lớp đào tạo nghiệp vụ.

• To support manager in operating, maintaining, repairing and changing equipment.

Hỗ trợ quản lý việc vận hành các thiết bị, bảo dưỡng, sửa chữa và đổi mới các thiết bị.

• To examine the condition of electronic equipment / audio & video system / sound system in the hotel to report to Manager/ Assistant Manager of the Department.

Khảo sát tình trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị & và các hệ thống trong toàn khách sạn để báo cáo Trưởng/ phó bộ phận

• To carry out maintenance plans. To supervise and speed up staff to strictly follow the working process. To check and evaluate the implementation of staff.

Tổ chức thực hiện công tác bảo trì theo kế hoạch. Đôn đốc nhân viên thực hiện nghiêm túc, theo đúng tiến độ kế hoạch. Kiểm tra và đánh giá công việc thực hiện của các nhân viên

• To comply with the regulations of the hotel, to ensure labor safety, proactively participate in vocational training courses.

Tuân thủ những quy chế và nội quy khách sạn, đảm bảo an toàn lao động, tích cực tham gia những lớp đào tạo nghiệp vụ.

• To check up and assess the implementation of staff

Kiểm tra và đánh giá công việc thực hiện của các nhân viên

• Control and ensure adequate supplies, tools and tools for maintenance, maintenance of equipment and systems under their management, supervision without interruption in repair work.

Kiểm soát, đảm bảo đầy đủ vật tư, CCDC sửa chữa bảo trì hệ thống thiết bị do mình quản lý giám sát không để gián đoạn trong công tác sửa chữa

• Responsible for opening PR and following goods progress with Storekeeper.

Chịu trách nhiệm mở pr và theo dõi tiến độ hàng về cùng với nhân viên quản lý kho

• Make sure to receive your proposed products correctly and accurately

Đảm bảo nhận hàng do mình đề xuất đủ và chính xác.

• Planning the maintenance plan of the proposed monthly maintenance week with BM Manager, Asst Chief Engineering , Chief Engineering.

Lập kế hoạch bảo trì tuần bảo trì tháng đề xuất đến BM Manager, ACE, CE.

Quyền lợi được hưởng

- Insurance as per labor law

- At least 14 annual leave, 2 day off/week

- Relocation, Repatriation allowance

- Rest & Relaxation., Home leave allowance

- Accommodation, uniform, transportation and meal are provided

- Service charge as revenue

- International working environment

- Health care insurance for personal at least 6 months and for family after working 2 years

- 24/7 accident insurance

Yêu cầu công việc

1. Education/Bằng cấp:

(Bachelor’s degree/higher education, qualification/equivalent in Engineering field)

Bằng cử nhân/Đại học/các bằng cấp tương đương có liên quan đến lĩnh vự Kỹ Thuật

2. Service years in the field : 2 – 4 years

Số năm kinh nghiệm: 2  4 năm

3. Service years in supervisor/manager level: 1- 3 years

Số năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

4. Knowledge and skills:

Professional knowledge about refrigeration is required.

Cần có kiến thức chuyên môn về điện lạnh.

Good communication and management skills.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt.

Ability to solve problem.

Kỹ năng xử lý tình huống.

5. Language/Ngoại ngữ:

English can be spoken and written.

Tiếng Anh có thể nghe nói và viết.

Yêu cầu hồ sơ

- CV hoặc đơn ứng tuyển

- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến vị trí ứng tuyển

- Email ứng tuyển: Gửi email

- Điện thoại: 0919 290 709

Electric Supervisor

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá