Kitchen Supervisor - Giám Sát Kỹ Thuật Bếp

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• To follow up the implementation and recommend solutions to save energy in the hotel in order to reduce energy consumption and to improve economic efficiency. Recommend ideas for technical innovation.

Theo dõi việc thực hiện và đề ra giải pháp tiết kiệm năng lượng trong khách sạn nhằm làm giảm tiêu hao năng lượng để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đề đạt các ý kiến cải tiến kỹ thuật.

• To comply with the regulations of the hotel, to ensure labor safety, proactively participate in vocational training courses.

Tuân thủ những quy chế và nội quy khách sạn, đảm bảo an toàn lao động, tích cực tham gia những lớp đào tạo nghiệp vụ.

• Timely repair refrigeration system and equipment when required.

Kịp thời sửa chữa hệ thống lạnh và thiết bị lạnh khi có yêu cầu.

• Promptly repair all kitchen equipment.

Kịp thời sửa chữa các thiết bị nhà bếp.

• Repair and maintain for kitchen, engine according to the technical features.

Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị bếp, động cơ theo đúng trình tự và tính năng kỹ thuật.

• To do well sanitary engineering in area of repairing, to comply with proper procedures

Làm tốt công tác vệ sinh khu vực sửa chữa, nếu khu vực phòng thì tuân thủ đúng quy trình

• Directly supervise the quality of completion of maintenance work, repair of kitchen equipment.

Giám sát trực tiếp chất lượng hoàn thành công việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bếp.

• To assign kitchen technician to follow the above-mentioned maintenance plan, and fix the problems promptly

Phân công nhân viên sửa chữa thiết bị bếp thực hiện theo đúng kế hoạch bảo trì của cấp trên đề ra, và sữa chữa các sự cố kịp thời

• To comply with the proper repairing and maintaining process and safety in working.

Tuân thủ quy trình sửa chữa, bảo trì đúng trình tự và an tòan lao động.

• Regularly check kitchen areas in Hotel, if there is any abnormality, report to the DOE/ Assistant to Chief Engineer / BM Manager promptly.

Thường xuyên kiểm tra tất cả các khu vực bếp nếu thấy có điều bất thường thì báo cáo Trưởng/ Phó bộ phận/ Quản lý bảo trì kịp thời giải quyết.

• To be willing to learn, enhance technical knowledge and to coordinate, support co-workers to do specialized tasks. To operate, repair, maintain kitchen systems.

• Sẳn sàng học hỏi, nâng cao kiến thức kỹ thuật và cùng phối hợp, hổ trợ đồng nghiệp thực hiện những công tác khác chuyên môn. Vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống bếp.

• Control and ensure adequate supplies, tools and tools for maintenance, maintenance of equipment and systems under their management, supervision without interruption in repair work.

• Kiểm soát, đảm bảo đầy đủ vật tư, CCDC sửa chữa bảo trì hệ thống thiết bị do mình quản lý giám sát không để gián đoạn trong công tác sửa chữa.

• Responsible for opening PR and following goods progress with Storekeeper.

Chịu trách nhiệm mở pr và theo dõi tiến độ hàng về cùng với nhân viên quản lý kho

• Make sure to receive your proposed products correctly and accurately

Đảm bảo nhận hàng do mình đề xuất đủ và chính xác.

• Planning the maintenance plan of the proposed monthly maintenance week with BM Manager, Asst Chief Engineering , Chief Engineering.

• Lập kế hoạch bảo trì tuần bảo trì tháng đề xuất đến BM Manager, ACE, CE

Quyền lợi được hưởng

- Insurance as per labor law

- At least 14 annual leave, 2 day off/week

- Relocation, Repatriation allowance

- Rest & Relaxation., Home leave allowance

- Accommodation, uniform, transportation and meal are provided

- Service charge as revenue

- International working environment

- Health care insurance for personal at least 6 months and for family after working 2 years

- 24/7 accident insurance

Yêu cầu công việc

1. Education/Bằng cấp:

(Bachelor’s degree/higher education, qualification/equivalent in Engineering field)

Bằng cử nhân/Đại học/các bằng cấp tương đương có liên quan đến lĩnh vự Kỹ Thuật

2. Service years in the field : 2 – 4 years

Số năm kinh nghiệm: 2 - 4 năm

3. Service years in supervisor/manager level: 1- 3 years

Số năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương

4. Knowledge and skills:

Professional knowledge about kitchen equipment system is required.

Cần có kiến thức chuyên môn về thiết bị bếp.

Good communication and management skills.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt.

Ability to solve problem.

Kỹ năng xử lý tình huống.

5. Language/Ngoại ngữ:

English can be spoken and written.

Tiếng Anh có thể nghe nói và viết.

Yêu cầu hồ sơ

- CV hoặc đơn ứng tuyển

- Bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến vị trí ứng tuyển

- Email ứng tuyển: Gửi email

- Điện thoại: 0919 290 709

Kitchen Supervisor - Giám Sát Kỹ Thuật Bếp

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá