Nhân viên Hành chính/ Admin Officer-Empire Hospitality

Empire Group

Quy mô : 500 - 999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Nhiệm vụ và Trách nhiệm/Duty & Responsibility

1. Hành chính/Admin:

- Theo dõi số công văn, hợp đồng, tờ trình; lưu trữ văn thư/Monitor the official corespondence, contract, Proposal, record/save all the Admin document.

- Thực hiện soạn thảo/dịch thuật văn bản/Preparing and translating document from Vietnamese to English and vice versa.

-Theo dõi, thực hiện toàn bộ thủ tục thanh toán chi phí hành chính hàng tháng (chuyển phát nhanh, điện thoại, internet, văn phòng phầm….)/Monitor, conduct all related document for admin expense ( EMS, telephone, internet, stationary).

-Thực hiện mở toàn bộ đơn hàng sửa chữa và mua sắm cho Khối văn phòng /Conduct create all the purchasing request of service and purchasing for Back of House Office.

- Theo dõi, quản lý các chi phí hành chính để báo cáo Giám đốc nhân sự/Monitor, control the Admin expense for report to HR Director. .

- Hỗ trợ và chuẩn bị lễ, cúng các ngày quan trọng và các lễ đặc biệt của Công ty/Support and prepare the worship offerring on the important and special days in Company .

- Hỗ trợ Canteen công ty trong việc cung cấp suất ăn cho nhân viên (lập số lượng suất ăn, cập nhật suất ăn….)/Support the Company canteen in provide meal to employees ( prepare the meal quantity, update the quantity….)

- Cấp phát đồng phục, bảng tên, tủ locker cho nhân viên mới/Provide the uniform, nametag, locker to new employees.

-Hỗ trợ Giám đốc nhân sự thủ tục cấp phát công cụ dụng cụ làm việc cho nhân viên mới (laptop, destop, máy in, điện thoại…..)/Support HR Director in providing working equipment to new employees (laptop, desktop, printer, telephone…..)

- Thực hiện thủ tục hành chính cho nhân viên mới nhận việc và nhân viên thôi việc/Conduct the admin document according to the procedure for new employees and resigness.

-Thực hiện báo cáo định kỳ cho Giám đốc nhân sự (báo cáo chấm công, báo cáo chi phí hành chính đã thanh toán trong tháng, báo cáo cơm ca…)/Conduct the periodic report to HR Director (attendance report, admin expense report in month, meal report….) .

2. Quản lý tài sản Công ty/Company assets management:

- Thống kê và quản lý tài sản văn phòng trực thuôc quản lý của phòng Hành chính-Nhân sự/Conduct the Company assets statistic and management that have been under Human Resources Department..

- Ghi chép việc cấp phát công cụ dụng cụ, tài sản văn phòng./Record all the issuance the working equipment and office assets.

- Phối hợp với phòng Tài chính-Kế toán kiểm kê định kỳ/Coordinate with the Finance and Accouting Department for the inventory periodically.

3. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc nhân sự/Other task due to HR Director’s assignation.

Quyền lợi được hưởng

- Các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước/insurance as per Law

- Bảo hiểm cao cấp Empire Care 24/7/high-ranking insurance Empire Care 24-7

- Các chế độ cơm ca, nghỉ phép đầy đủ/meal policy and annual leave

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan: Ngoại ngữ (tiếng Anh), Kinh tế, Quản trị kinh doanh,.../BA of related field: Foreign Language (English), Economic, Business & Admin.....

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên trong ngành khách sạn, du lịch)/At least 1 year experience at same position (prefer in Hospitality)

• Thành thạo tin học văn phòng(Word, Excel, Powerpoint...)/Proficient in Office Microsoft (Word, Excel, Powerpoint...)

• Thành thạo tiếng Anh (nói & viết)/Proficient in English (speaking and writing)

Yêu cầu hồ sơ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV về/Inerest candidates please send CV to:

Mail: phuong.truong @cocobay.vn

Địa ch/Addressỉ: Tổ 53 Tân Trà, Đường Trường Sa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng/ Truong Sa street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang city.

Nhân viên Hành chính/ Admin Officer-Empire Hospitality

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá