Room Attendant

X2 HOI AN

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 Prepares for the job ordered by the Housekeeping Supervisor;

 Cleans every guest room according to the Standard Operating Procedures;

 Communicates and reports regularly to Housekeeping Superior concerning the cleaning operation in guestrooms and other related areas;

 Uses properly the cleaning products in the daily operation;

 Reports guest room repair and maintenance to housekeeping office;

 Collects and delivers laundry from/to guestrooms;

 Record on worksheet and report timely to the direct supervisor any problems during the workshift;

 Submit all lost and found articles to Superior and report the articles to housekeeping office;

 Performs other duties as assigned by Management.

 Chuẩn bị cho công việc được phân công;

 Vệ sinh phòng khách theo Quy trình hoạt động tiêu chuẩn;

 Thông tin và báo cáo thường xuyên cho Giám sát Buồng phòng về việc vệ sinh phòng khách và các khu vực liên quan khác;

 Sử dụng đúng cách các sản phẩm vệ sinh trong hoạt động hàng ngày;

 Báo cáo các hoạt động sửa chữa bảo dưỡng phòng khách về văn phòng bộ phận Buồng phòng;

 Nhận vào giao đồ giặt ủi cho phòng khách;

 Ghi chép và báo cáo kịp thời cho Giám sát các vấn đề bất thường xảy ra trong suốt ca làm việc;

 Giao nộp các đồ vật thất lạc được tìm thấy cho Giám sát và báo cáo về văn phòng bộ phận Buồng phòng;

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Quyền lợi được hưởng

* Professional and friendly working environment/ Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp

* Attractive salary/ Mức lương thu hút

* Competitive benefit package/ Chế độ phúc lợi cạnh tranh

* Social Insurance, Medical Insurance & Unemployment Insurance/ BHXH, BHYT & BHTN

* 13th month salary/ Lương tháng 13

* 02 weekly days off/ 02 ngày nghỉ hàng tuần

* 03 sets of annually uniform/ 03 bộ đồng phục trên năm

* Duty Meal at Staff Dining Room/ Bữa ăn trong ca làm việc tại Nhà ăn nhân viên

Yêu cầu công việc

- Level of Education: Vocational (Housekeeping);

- A minimum of 1year experience in a similar role;

- Basic English

- Good health, know how to arrange goods.

- Quick, careful.

- Having skills in calculating and counting goods.

- Honest.

- Having a sense of responsibility, able to withstand work pressure

Yêu cầu hồ sơ

Full CV

Aplly CV online via Hoteljob.vn, or:

Send CV directly to email: Gửi email or HR Office of X2 Hoi An @ Ha My Trung Block, Dien Duong Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

Room Attendant

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Không có tin tuyển dụng nào trong gian.

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá