Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
24532 1

ENGINEERING SUPERVISOR (GIÁM SÁT KỸ THUẬT)

  • Hạn nộp: 20/03/2021
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
2
Nơi làm việc
Thành Phố Hội An - Quảng Nam
Giờ làm việc
Làm theo ca
Cập nhật
11:17 09/03/2021

Mô tả công việc

• Develop and implement procedures to govern the Engineering supervisor duties, observe to it that all operational equipment are running well base on standard and star on duty are assigned to make the hotel operations smooth and effective.

Phát triển và thực hiện các thủ tục để quản lý các nhiệm vụ giám sát kỹ thuật, giám sát tất cả các thiết bị hoạt động đang chạy dựa trên tiêu chuẩn, nhiệm vụ được giao để làm cho các hoạt động khách sạn hoạt động trơn tru và hiệu quả.

• Check all Engineering equipment in every duty such as heater, generator, A/C system, compressors, lifts, fire system etc.; check all supporting equipment as fuel level, grease trap, etc.

Kiểm tra tất cả các thiết bị kỹ thuật trong ca trực như lò sưởi, máy phát điện, hệ thống A / C, máy nén, thang máy, hệ thống chữa cháy, v.v.; kiểm tra tất cả các thiết bị hỗ trợ như mức nhiên liệu, bẫy mỡ, v.v.

• Check all functions in service areas, assign star to prepare, standby, follow up additional request and clear up all engineering equipment related to the functions needed.

Kiểm tra tất cả các chức năng trong khu vực dịch vụ, chỉ định sao để chuẩn bị, chế độ chờ, theo dõi yêu cầu bổ sung và làm sáng rõ tất cả các thiết bị kỹ thuật liên quan đến các chức năng cần thiết.

• Assign star to replace/repair all out of order equipment in guest rooms/ public areas as requested by the hotel’s Operator.

Chỉ định để thay thế / sửa chữa tất cả các thiết bị đặt hàng trong phòng khách / khu vực công cộng theo yêu cầu của quản lý điều hành khách sạn.

• Inspect hotel’s premises including engineering areas, back office, stores, public areas, at least once during every shift.

Kiểm tra các cơ sở của khách sạn bao gồm các khu vực kỹ thuật, văn phòng trở lại, cửa hàng, khu vực công cộng, ít nhất một lần trong mỗi ca làm việc.

• Monitor work process performed by outsourcing contractors within hotel surroundings regarding to rate of progress, safety procedures, quality of work, etc.

Giám sát quá trình làm việc được thực hiện bởi các nhà thầu gia công phần mềm trong môi trường xung quanh khách sạn về tốc độ tiến độ, quy trình an toàn, chất lượng công việc, v.v.

• Delegate job task to stars on duty base on priority of request. Depend on real situation, arrange star to work overtime in order to smooth the operation or overcome the emergency cases.

Giao nhiệm vụ công việc cho các ngôi sao làm nhiệm vụ trên cơ sở ưu tiên yêu cầu. Tùy theo tình hình thực tế, bố trí sao làm thêm giờ để thuận lợi cho việc vận hành hoặc khắc phục các trường hợp khẩn cấp.

• Manage the consumption of electricity, water, gas by controlling operation hours of electronic equipment as A/C, chillers, ventilation, heater and solve of any accidental issues such leakage or damage

Quản lý việc tiêu thụ điện, nước, khí đốt bằng cách kiểm soát giờ hoạt động của các thiết bị điện tử như A / C, máy làm lạnh, thông gió, lò sưởi và giải quyết bất kỳ vấn đề ngẫu nhiên nào như rò rỉ hoặc hư hỏng

• Follow up sudden function or request of equipment in order to meet guest satisfaction

Theo dõi chức năng đột ngột hoặc yêu cầu của thiết bị để đáp ứng sự hài lòng của khách

• State in detail all activities during shift on logbook and reports to handover to the next shift.

Theo dõi chi tiết tất cả các hoạt động trong quá trình thay đổi trên nhật ký và báo cáo để bàn giao cho ca làm việc tiếp theo.

• Assist Head of Department in evaluating staff’s performance

Hỗ trợ Trưởng phòng đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

• Accomplish any requests of administrative reports, summaries and other documents related to the department’s operation and attend meetings as being required

Thực hiện bất kỳ yêu cầu báo cáo hành chính, tóm tắt và các tài liệu khác liên quan đến hoạt động của bộ phận và tham dự các cuộc họp theo yêu cầu

• Set up plans of training, maintaining service quality and developing orientation for him/her and subordinates.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, duy trì chất lượng dịch vụ và định hướng phát triển cho người đó và cấp dưới.

Quyền lợi được hưởng

Benefits will be applied in accordance with company policy.

Yêu cầu công việc

  • Pre-opening experience is a plus
  • Be able to fluently communicate in English (and/or other language). 
  • Graduate bachelor degree and/or equivalent certificate in technical school with minimum of three years working experience in the similar position. 
  • Good personality, mature with leadership skill to take decision and responsible for Engineering operation.

Yêu cầu hồ sơ

CV/ Resumé for application must be in English and title should be shown as < Position_Name of Applicants>
Chia sẻ:
Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • Cồn Hến (turn left at 200 Nguyen Tri Phuong St.), Hội An, Quảng Nam
  • +84 (0) 235 386 6888
  • Hoi An Memories Resort & Spa is located in the area of Cam Nam on an island in the Thu Bon and is right at the heart of UNESCO- Word Heritage Site-Hoi An. The picturesque resort offers an exceptional experience through professional services and luxury products. Ideal for couplers, honeymooners, solo travels or families, the art of relaxation is available to all.