Trưởng Bộ phận An ninh/Chief Securities

ANYA PREMIER HOTEL QUY NHON

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

- Giám sát toàn bộ các hoạt động an ninh, an toàn của khách sạn theo tiêu chuẩn làm việc, theo các qui trình quy định và theo luật pháp Việt Nam.

Supervise all security and safety activities of hotels according to working standards, according to the prescribed procedures and according to Vietnamese law.

- Tư vấn, tham mưu cho Ban giám đốc, phối hợp xây dựng các hệ thống an ninh.

Advising and advising the Board of Directors, coordinating in building security systems.

- Cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra và lập phương án, kế hoạch để xử lý.

Warning of possible risks and make plans to handle.

- Phối hợp với phòng Nhân sự tuyển dụng nhân viên theo định biên.

Coordinate with Human Resource Department to recruit employees in manning guide.

- Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.

Planning training and retraining to improve professional skills for staff security all.

- Quản lý, giám sát mọi hoạt động của bộ phận an ninh được thực hiện công việc theo đúng quy trình chuẩn an ninh khách sạn.

Managing and supervising all activities of the security department to perform the work in accordance with the hotel security standard process.

- Phối hợp với các BP liên quan trong quá trình điều hành.

Coordinate with related department in the operating process

- Xây dựng các mối quan hệ với Công an địa phương, chính quyền địa phương để phối hợp khi cần thiết.

Develop relationships with local police and local authorities to coordinate when necessary.

- Xây dựng đội PCCC cơ sở, phối hợp tất cả BP trong công tác PCCC và di tản khách cùng CBNV trong các sự cố của khách sạn.

Build the grassroots firefighting team, coordinate all departments in fire prevention and firefighting and evacuate guests and staff during the incident of the hotel.

- Phối hợp với công an PCCC để chuẩn bị các đợt tập huấn PCCC -Cứu hộ cứu nạn cho đội PCCC sơ sở trong khách sạn.

Coordinate with police for fire prevention and firefighting to prepare fire protection training sessions - Rescue rescue for the fire prevention and fighting team in the hotel.

- Trực tiếp giải quyết các vụ sự việc về an ninh an toàn xảy ra trong khách sạn và báo cáo đến Ban giám đốc kịp thời.

Directly deal with incidents of safety and security in the hotel and report to the Board of Directors promptly.

- Duy trì và đảm bảo hệ thông các thiết bị an ninh, thiết bị tủ báo cháy, trạm bơm chữa cháy, hệ thống CCTV luôn hoạt động tốt.

Maintain and ensure the system of security equipment, fire alarm equipment, fire pumps, camera system always works well.

- Quản lý tài sản và việc sử dụng tài sản thuộc bộ phận an ninh và tài sản vào ra khách sạn.

Asset management and the use of property in the security and property division into the hotel.

- Quản lý quy trình công việc, điều chỉnh khi cần để đảm bảo hoạt động an ninh an toàn cho khách sạn.

Manage standard processes, change as needed to ensure safe and secure operation for hotels.

- Theo dõi đôn đốc các công việc liên quan đến chuyển thư từ, tin nhắn sao cho đảm bảo việc phục vụ đến tất cả các khách, các bộ phận trong khách sạn.

Monitoring the work related to the transfer of letters and messages to ensure service to all guests and parts of the hotel

- Chịu trách nhiệm phân công thực hiện các yêu cầu phục vụ khách hàng trong phạm vi cho phép và phân lịch làm việc hằng tuần cho nhân viên.

Responsible for assigning to perform guest service requests within the permitted scope and assigning weekly work schedule for staff.

- Kiểm soát tất cả các sự kiện diễn ra trong khách sạn hay vấn đề quan trọng trong quá trình làm việc.

Control all events in the hotel or important issues in the process of working.

- Đảm bảo khu vực làm việc luôn ngăn nắp, trang thiết bị phục vụ khách phải ở tình trạng hoạt động tốt và sẵn sàng.

Make sure the working area is always tidy, equipment for guests must be in good working condition and ready.

- Tổng hợp báo cáo các vụ sự việc về an ninh trật tự, an ninh an toàn xảy ra trong khách sạn cho Ban giám đốc.

Full report on incidents of security and order and safety in the hotel to the Board of Directors.

- Tham gia họp giao ban và báo cáo kết quả công việc hàng ngày của bộ phận an ninh cho Ban giám đốc.

Participate in briefings and report on the daily work results of the security department to the Board of Directors.

Quyền lợi được hưởng

Thu nhập: thỏa thuận tùy theo năng lực.

Phụ cấp 1 bữa cơm/ ca làm việc.

Được tham gia nhiều hoạt động: Sinh nhật nhân viên, bình chọn nhân viên xuất sắc Tháng/ Năm.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng nhiều “Chính sách phúc lợi” bao gồm: Quà kết hôn, quà sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ...

Được thưởng lương Tháng 13, Phép năm, BHXH.

Yêu cầu công việc

- Nắm vững kiến thức, nghiệp vụ an ninh khách sạn.

Mastering the knowledge and skills of hotel security.

- Chịu được áp lực công việc.

Resistant to work pressure.

- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin trong giao tiếp và linh hoạt, bình tĩnh trong việc xử lý các vấn đề.

Professional style, confidence in communication and flexibility in handling situations.

- Kỹ năng đào tạo, xây dựng và phát triển tập thể.

Skills of training, building and developing groups

Yêu cầu hồ sơ

1. Sơ yếu Lý Lịch có chứng nhận của phường/ xã 

2. Giấy Khai sinh 

3. Giấy khám sức khỏe có dấu tròn 

4. Copy Chứng minh thư nhân dân công chứng (2 bản) 

5. Copy hộ khẩu 

6. Bằng cấp (copy công chứng) 

7. Giấy xác nhận hạnh kiểm/không tiền án do công an phường/xã cấp 

8. Giấy Khai sinh con (nếu đã có gia đình) 

9. 4 ảnh 3x4 

10. Số tài khoản Ngân hàng 

11. Mã số thuế cá nhân (nếu có) 

12. Sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có)

Trưởng Bộ phận An ninh/Chief Securities

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Trưởng bộ phận An Ninh 31/01/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá