Kế toán trưởng

Citysmart Hotel Management

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty.

- Tham mưu với Ban quản lý về việc hạch toán các khoản chi phí, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Xây dựng các quy trình, quy chế, qui định của tài chính, trình Giám đốc duyệt.

- Tổ chức bộ máy kế toán khoa học, tiết kiêm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong phòng kế toán, hướng dẫn các nhân viên thực hiện.

- Kiểm tra số liệu chi tiết và tổng hợp các phần hành kế toán (doanh thu từng loại , Ẩm thực, số liệu các kho, hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra, số lượng đã sử dụng, hủy, TSCĐ/CCDC,..), kiểm tra số liệu thực tế và chi tiết trên phần mềm, hỗ trợ xử lý nếu có sai sót, kiểm tra tính chi phí tháng.

- Hạch toán chi phí lương và các phần chi phí kèm theo vào phần mềm quản lý.

- Làm báo cáo P&L.

- Kê khai, báo cáo thuế theo qui định tháng, quý, năm;

- Thực hiện qui trình luân chuyển chứng từ kế toán và lưu trữ.

- Chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán, thanh tra và Báo cáo Ban giám đốc.

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến các ban ngành liên quan

- Xử lý các báo cáo của nhân viên về các khoản thu chi trong Công ty.

- Tham gia xây dựng quy trình phối hợp công việc giữa phòng kế toán và các bộ phận liên quan.

- Kiểm soát doanh thu, chi phí, tổng hợp, so sánh tình hình thực hiện với kế hoạch.

- Kiểm tra quá trình thực hiện của các bộ phận liên quan đến doanh thu và chi phí.

- Phê duyệt các khoản thu chi, đề xuất của các bộ phận và trình lên Giám đốc.

- Kiểm tra & Phê duyệt các bảng tính lương và các chi phí đi kèm trước khi trình giám đốc

- Quản lý vốn, tài sản, tổ chức chỉ đạo, điều hành công tác kiểm kê.

- Phê duyệt báo cáo hàng tồn kho và thanh lý, trình và xin ý kiến Giám đốc.

- Ký các báo cáo và chứng từ của kế toán và trình Giám đốc.

- Kiểm tra rà soát chi phí của các bộ phận và báo cáo Giám đốc.

- Từ chối thanh toán các khoản chi không hợp lý, hợp lệ

- Kiểm soát các hợp đồng mua bán, báo giá của các nhà cung cấp. Kiểm soát quy trình mua hàng nhằm đảm bảo các điều khoản và giá có lợi nhất cho công ty

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo không có nợ xấu, nợ đọng và thực hiện các khoản chi hoa hồng theo thỏa thuận

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác theo sự phân công, yêu cầu của quản lý cấp trên.

Quyền lợi được hưởng

- Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty và theo luật lao động Việt Nam

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Yêu cầu công việc

-- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp hoặc kế toán trưởng cho các công ty lớn (ưu tiên người có chứng chỉ kế toán trưởng ) và có kinh nghiệm làm kế toán trưởng lại các khách sạn quy mô hoặc các công ty dịch vụ như du lịch, nhà hàng

- Có hiểu biết về cấc phần mềm khách sạn

- Tinh thần trách nhiệm cao

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Yêu cầu hồ sơ

Gửi mail về địa chỉ angela .tran@ chm.edu.vn   (chú ý email viết liền không dấu)

Kế toán trưởng

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá