Account Receivable/Kế toán công nợ

Pullman Quy Nhon

Quy mô :

Nhân sự Không liên hệ 28 Đường Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • Manage debts in order to limit the risks of debt losses.
 • Quản lý công nợ nhằm hạn chế rủi ro thất thoát công nợ.
 • To make confirmations of debts to customers.
 • Lập giấy báo xác nhận nợ gởi khách hàng.
 • To follow arising debts, debt payments, debt receivable balance at maturity.
 • Theo dõi phát sinh công nợ, thanh toán nợ, số dư công nợ phải thu cuối kỳ.
 • To contact other companies to recover debts on time.
 • Liên hệ các công ty để thu hồi nợ đúng hạn.
 • To check and follow up the debt recovery of Treasurer.
 • Kiểm tra và theo dõi tình hình thu hồi nợ của Thủ quỹ.
 • Timely report to Chief Accountant about the cases of delinquency or the issues of difficulties.
 • Báo cáo kịp thời cho Kế toán trưởng các trường hợp nợ quá hạn hoặc khó đòi.
 • To provide information, records of debts and the payment process of the customers for Chief Accountant and Board of Director in making decision of debts and debt terms.
 • Cung cấp thông tin, hồ sơ nợ và quá trình thanh toán nợ của khách hàng cho Kế Toán Trưởng và Ban giám đốc trong việc quyết định cho nợ và thời hạn nợ.
 • To make reports of weekly debts submitted to Board of Director who will report and consign to managers and business departments to support in urging and recovering debts.
 • Lập báo cáo tình hình công nợ hàng tuần gởi Ban giám đốc để báo cáo và gởi quản lý các bộ phận kinh doanh để hỗ trợ đôn đốc và thu hồi công nợ.
 • To make monthly analysis of debt terms.
 • Lập báo cáo phân tích tuổi nợ hàng tháng.
 • To make statements and confirm with other companies on December 31st.
 • Lập biên bản đối chiếu công nợ với các công ty vào thời điểm 31/12.
 • To do filing of documents relating to debts.
 • Lưu chứng từ liên quan đến công nợ.
 • Other tasks requested by Management Board and Head of Department.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Quản lý và Trưởng bộ phận.

Quyền lợi được hưởng

 • Employee Benefit Card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.
 • Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
 • Opportunity to grow within your property and across the world.
 • Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

Yêu cầu công việc

 • Bachelor’s Degree/College in Accounting/Finance.
 • Thorough Knowledge of local regulatory financial – accountant requirements.
 • A minimum of 2-3 years of experience in the same position.
 • Good at writing and communication in English.
 • Proficient with Microsoft Office.
 • Careful, meticulous, honest.

Yêu cầu hồ sơ

Does this sound like you? Apply now and help make Pullman Hotels Quy Nhon an exciting and innovative place to be. Please send CV to email: Gửi email

Account Receivable/Kế toán công nợ

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Purchasing Manager 31/08/2020 Thỏa thuận
Front Office Manager 01/10/2020 Thỏa thuận
RESERVATION MANAGER 31/08/2020 Thỏa thuận
Banquet Supervisor 30/08/2020 Thỏa thuận
General Accountant 31/08/2020 Thỏa thuận
Learning & Development Manager 31/08/2020 Thỏa thuận
Food and Beverage Secretary 31/07/2020 Thỏa thuận
Guest Experience Manager- Guest Relation Manager 31/07/2020 Thỏa thuận
Director of Sale and Marketing (Hanoi) 31/08/2020 Thỏa thuận
Assistant Restaurant Manager 01/08/2020 Thỏa thuận
Asst. Bar Manager 01/08/2020 Thỏa thuận
Sous Chef 01/08/2020 Thỏa thuận
Pastry Sous Chef 31/07/2020 Thỏa thuận
Banquet Manager 31/07/2020 Thỏa thuận
Chief Security 31/08/2020 Thỏa thuận
E-commerce Supervisor 31/08/2020 Thỏa thuận
NIGHT MANAGER 31/08/2020 Thỏa thuận
Resident Manager (Rooms) 31/08/2020 Thỏa thuận
Spa & Recreation Manager 31/07/2020 Thỏa thuận
SPA Senior Therapist (Supervisor) 31/08/2020 Thỏa thuận
Pastry Chef de Partie 30/07/2020 Thỏa thuận
Pastry Demi Chef de Partie 30/07/2020 Thỏa thuận
Commis Chef 30/09/2020 Thỏa thuận
Pastry Commis Chef 30/09/2020 Thỏa thuận
Stewards 30/09/2020 Thỏa thuận
Banquet Coordinator 30/09/2020 Thỏa thuận
Spa Receptionist 30/09/2020 Thỏa thuận
Therapists 30/09/2020 Thỏa thuận
Asst. Front Office Manager 30/09/2020 Thỏa thuận
Front Office Supervisor 30/08/2020 Thỏa thuận
Public Area Supervisor 30/09/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Pullman Quy Nhon

Địa chỉ: 28 Đường Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam