Security Officer/Nhân viên an ninh

Pullman Quy Nhon

Quy mô :

Nhân sự Không liên hệ 28 Đường Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • Check and control people and vehicles to enter and out the hotel and must fully record in the notebook.
 • Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khách sạn và phải ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký trực.
 • Control and inspect the goods and assets brought enter and out in accordance with the regulations of the hotel.
 • Kiểm soát, kiểm tra hàng hóa tài sản mang ra vào đúng theo qui trình qui định của khách sạn.
 • Implement patrol and control of the area to ensure order and security, safety of human life, property, fire safety and protection in assigned areas.
 • Thực hiện việc tuần tra kiểm soát khu vực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng con người, tài sản, an toàn PCCC tại khu vực được phân công.
 • Support and guiding guest and coworkers when being offered support (within the possibility and scope of support allowed).
 • Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng, đồng nghiệp khi được đề nghị hỗ trợ (trong khả năng có thể và phạm vi được phép hỗ trợ).
 • Report to security supervisor for opinions to handle situations and incidents occurring in the region in the scope and powers allowed.
 • Báo cáo cấp trên xin ý kiến để xử lý các tình huống, sự vụ việc xảy ra tại khu vực đảm nhiệm trong phạm vi, quyền hạn cho phép.
 • Detecting and reporting risk issues that may affect security and safety in the area, offering remedial options where possible.
 • Phát hiện, báo các vấn đề nguy cơ có thể gây ảnh hưởng tới an ninh, an toàn trong khu vực, đưa ra các phương án xử lý nếu có thể.
 • Supervise the implementation of the rules and regulations of the staff of the departments working in the scope of management.
 • Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định của cán bộ nhân viên các bộ phận làm việc trong phạm vi quản lý.
 • Performing other tasks as assigned by the security supervisor
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Quyền lợi được hưởng

 • Employee Benefit Card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.
 • Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
 • Opportunity to grow within your property and across the world.
 • Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21.

Yêu cầu công việc

 • A minimum of 1-2 years of experience in the same position.
 • Basic communication in English.
 • Careful, meticulous, honest.

Yêu cầu hồ sơ

Does this sound like you? Apply now and help make Pullman Hotels Quy Nhon an exciting and innovative place to be. Please send CV to email: Gửi email

Security Officer/Nhân viên an ninh

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Purchasing Manager 31/08/2020 Thỏa thuận
Front Office Manager 01/10/2020 Thỏa thuận
RESERVATION MANAGER 31/08/2020 Thỏa thuận
Banquet Supervisor 30/08/2020 Thỏa thuận
General Accountant 31/08/2020 Thỏa thuận
Learning & Development Manager 31/08/2020 Thỏa thuận
Food and Beverage Secretary 31/07/2020 Thỏa thuận
Guest Experience Manager- Guest Relation Manager 31/07/2020 Thỏa thuận
Director of Sale and Marketing (Hanoi) 31/08/2020 Thỏa thuận
Assistant Restaurant Manager 01/08/2020 Thỏa thuận
Asst. Bar Manager 01/08/2020 Thỏa thuận
Sous Chef 01/08/2020 Thỏa thuận
Pastry Sous Chef 31/07/2020 Thỏa thuận
Banquet Manager 31/07/2020 Thỏa thuận
Chief Security 31/08/2020 Thỏa thuận
E-commerce Supervisor 31/08/2020 Thỏa thuận
NIGHT MANAGER 31/08/2020 Thỏa thuận
Resident Manager (Rooms) 31/08/2020 Thỏa thuận
Spa & Recreation Manager 31/07/2020 Thỏa thuận
SPA Senior Therapist (Supervisor) 31/08/2020 Thỏa thuận
Pastry Chef de Partie 30/07/2020 Thỏa thuận
Pastry Demi Chef de Partie 30/07/2020 Thỏa thuận
Commis Chef 30/09/2020 Thỏa thuận
Pastry Commis Chef 30/09/2020 Thỏa thuận
Stewards 30/09/2020 Thỏa thuận
Banquet Coordinator 30/09/2020 Thỏa thuận
Spa Receptionist 30/09/2020 Thỏa thuận
Therapists 30/09/2020 Thỏa thuận
Asst. Front Office Manager 30/09/2020 Thỏa thuận
Front Office Supervisor 30/08/2020 Thỏa thuận
Public Area Supervisor 30/09/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Pullman Quy Nhon

Địa chỉ: 28 Đường Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam