Sales Executive

Cassia Cottage

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Duties & responsibilities:

Sales:

• Understand the Resort products and services.

• Look for new markets, plan business development strategies under the direction of Owner and Sales Manager for their market segments. Search and bring new hotel customers, and notify feedback to Owner and Sales Manager.

• Assisting Owner and Sales Manager in preparation of the market analysis, sales goals, marketing plan, special programs and other special reports for hotel management.

• Achieving and developing rapport with the local tour operators, airlines and destination management companies through personal association and calling them on a planned and scheduled basis.

• Maintaining a close relationship with the Hotel Association, the Tourism Board.

• Concentrating on travel partner programs and calling on all airlines to stay in touch with the market trends regarding group travel.

• Carry out necessary activities and contribute ideas or develop target customers into loyal customers.

• Collect competitors' latest information on their changes and developments, as well as information on product and service prices.

• Fully participate in the sales meeting and sales briefings, be proactive and solve problems if needed.

• Trace all group and event files relating to tour and travel. Following-up and constant calling enable the Sales Manager to book the business.

• Assisting the Sales Manager in forecasting room capacity in the short and long term as well as proposing timely measures to achieve revenue.

• Ensuring that the grooming is appropriate when contacting or meeting the clients or guests, or whenever appearing in the Resort’s public areas.

• On duty outside scheduled working hours if needed.

• Attend all meetings and meetings with businesses upon request.

• Take on other tasks when required to develop skills and career.

• Protect the image and promote the strengths of the hotel in the market at all times.

Administration:

• Ensuring that the sales system contains guest profiles, company profiles and all relevant information including the call reports.

• Update all necessary information of domestic and foreign business customers such as contact person, workplace address, telephone number, fax number, email address, etc into the hotel's database.

• Written daily reports and updates to Owner and Sales Manager on work activity, calls and/or sales visits.

• Ensure that all hotel contracts and documents are kept confidential. No data/strategy/information of the Resort may be divulged to any party without prior written consent from Owner and Sales Manager.

• Arranging contracts for enterprises and completing unfinished works for signed contracts.

Performs other duties as needed.

Bán hàng:

• Hiểu các sản phẩm và dịch vụ của Resort.

• Tìm kiếm thị trường mới, hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Chủ đầu tư và Giám đốc bán hàng cho các phân khúc thị trường của họ. Tìm kiếm và đưa khách hàng mới của khách sạn và thông báo phản hồi cho Chủ sở hữu và Giám đốc bán hàng.

• Hỗ trợ Chủ sở hữu và Giám đốc bán hàng chuẩn bị phân tích thị trường, mục tiêu bán hàng, kế hoạch tiếp thị, các chương trình đặc biệt và các báo cáo đặc biệt khác cho quản lý khách sạn.

• Đạt được và phát triển mối quan hệ với các công ty lữ hành địa phương, các hãng hàng không và các công ty quản lý điểm đến thông qua hiệp hội cá nhân và gọi họ theo kế hoạch và theo lịch trình.

• Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hiệp hội Khách sạn, Ban Du lịch.

• Tập trung vào các chương trình đối tác du lịch và kêu gọi tất cả các hãng hàng không giữ liên lạc với các xu hướng thị trường liên quan đến du lịch theo nhóm.

• Thực hiện các hoạt động cần thiết và đóng góp ý tưởng hoặc phát triển khách hàng mục tiêu thành khách hàng trung thành.

• Thu thập thông tin mới nhất của đối thủ về những thay đổi và phát triển của họ, cũng như thông tin về giá sản phẩm và dịch vụ.

• Tham gia đầy đủ vào cuộc họp bán hàng và giao ban bán hàng, chủ động và giải quyết vấn đề nếu cần.

• Theo dõi tất cả các tập tin nhóm và sự kiện liên quan đến du lịch và du lịch. Theo dõi và gọi liên tục cho phép Giám đốc bán hàng đặt doanh nghiệp.

• Hỗ trợ Giám đốc bán hàng dự báo công suất phòng trong ngắn hạn và dài hạn cũng như đề xuất các biện pháp kịp thời để đạt được doanh thu.

• Đảm bảo rằng việc chải chuốt phù hợp khi liên hệ hoặc gặp gỡ khách hàng hoặc khách, hoặc bất cứ khi nào xuất hiện trong khu vực công cộng Resort Resort.

• Làm nhiệm vụ ngoài giờ làm việc theo lịch trình nếu cần.

• Tham dự tất cả các cuộc họp và các cuộc họp với các doanh nghiệp theo yêu cầu.

• Đảm nhận các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu để phát triển kỹ năng và sự nghiệp.

• Bảo vệ hình ảnh và phát huy thế mạnh của khách sạn mọi lúc.

Quản trị:

• Đảm bảo rằng hệ thống bán hàng chứa hồ sơ khách, hồ sơ công ty và tất cả các thông tin liên quan bao gồm các báo cáo cuộc gọi.

• Cập nhật tất cả thông tin cần thiết của khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước như người liên hệ, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, v.v. vào cơ sở dữ liệu của khách sạn.

• Báo cáo và cập nhật hàng ngày cho Chủ sở hữu và Giám đốc bán hàng về hoạt động công việc, các cuộc gọi và / hoặc các chuyến thăm bán hàng.

• Đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng và tài liệu của khách sạn được giữ bí mật. Không có dữ liệu / chiến lược / thông tin nào của Khu nghỉ mát có thể được tiết lộ cho bất kỳ bên nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ Chủ sở hữu và Giám đốc bán hàng.

• Sắp xếp hợp đồng cho các doanh nghiệp và hoàn thành các công việc còn dang dở cho các hợp đồng đã ký.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cần thiết.

Job profile and qualifications:

• Diploma/Bachelor’s degree in business, marketing, finance or economics background.

• Minimum 2 years’ experience with confirmable references in hotels or resorts of an international standard or equivalent.

• Fluent in Vietnamese and English. Other foreign languages a plus.

• Strong communication skills (verbal, listening, writing).

• Strong organization skills, problem-solving skills, analytical skills, negotiation skills.

• Strong in driving results.

• Ability to work independently and reliably.

• Patient, proactive and trustworthy.

• Flexibility to travel within Vietnam and/or abroad when required.

Quyền lợi được hưởng

Candidates will be provided with job details during interview.

Ứng viên sẽ được trao đổi chi tiết về công việc khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Strong experience in F&B industry at the same level

Có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng ở vị trí tương đương

- Management and planning skills

Có kĩ năng quản lí và lên kế hoạch

- Negotiation and solving problem skills

Kĩ năng giải quyết vấn đề tốt và linh hoạt

- English: good

Tiếng anh tốt

Yêu cầu hồ sơ

Job profile and qualifications:

• Diploma/Bachelor’s degree in business, marketing, finance or economics background.

• Minimum 2 years’ experience with confirmable references in hotels or resorts of an international standard or equivalent.

• Fluent in Vietnamese and English. Other foreign languages a plus.

• Strong communication skills (verbal, listening, writing).

• Strong organization skills, problem-solving skills, analytical skills, negotiation skills.

• Strong in driving results.

• Ability to work independently and reliably.

• Patient, proactive and trustworthy.

• Flexibility to travel within Vietnam and/or abroad when required.

Hồ sơ công việc và trình độ:

• Văn bằng / Cử nhân có bằng cấp về kinh doanh, tiếp thị, tài chính hoặc kinh tế.

• Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm với các tài liệu tham khảo có thể xác nhận trong các khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương.

• Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh. Ngoại ngữ khác một cộng.

• Kỹ năng giao tiếp mạnh (bằng lời nói, nghe, viết).

• Kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, kỹ năng đàm phán.

• Mạnh về kết quả lái xe.

• Khả năng làm việc độc lập và đáng tin cậy.

• Bệnh nhân, chủ động và đáng tin cậy.

• Linh hoạt để đi du lịch trong nước Việt Nam và / hoặc nước ngoài khi có yêu cầu.

Email: Gửi email

Số điện thoại: 0297 3848 398

Sales Executive

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Social Events Assistant Manager 28/02/2021 Thỏa thuận
Assistant Reservations Manager 28/02/2021 Thỏa thuận
Nhân viên thiết kế 20/08/2020 8 - 12 triệu

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá