Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
24865 1

Restaurant Manager

  • Hạn nộp: 28/01/2021
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Phú Yên
Giờ làm việc
Làm theo ca
Ngành nghề
Ẩm thực/ Bàn/ Bar
Cập nhật
15:09 29/12/2020

Mô tả công việc

• To manage and operate the restaurant. To take responsibility for managing and operating the assigned restaurant, to ensure the service quality in accordance with standard, to ensure employees perform well and meet guest’s expectation, to achieve the assigned targets.

Quản lý và vận hành nhà hàng. Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành nhà hàng được chỉ định, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo nhân viên làm việc tốt và đáp ứng được mong muốn của khách hàng, đạt được mục tiêu đã giao.

• To manage daily business of the restaurant, to organize the execution to ensure the smooth operation.

Quản lý việc kinh doanh hàng ngày của nhà hàng, tổ chức thực hiện để đảm bảo hoạt động trơn tru.

• To assign, allocate subordinates’ weekly shifts, to assign staff as per job requirements, daily working sheet and ensure sufficient workforce for job requirement.

Phân công, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần cho nhân viên, bố trí nhân viên theo yêu cầu công việc, lịch làm việc hàng ngày và đảm bảo đủ nhân lực theo yêu cầu công việc.

• To check and supervise all operations of the restaurant before opening hours in order to immediately fix any problem for the best quality service.

Kiểm tra và giám sát hoạt động của nhà hàng trước giờ mở cửa để kịp thời khắc phục bất kỳ sự cố nào nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

• To check the safety and hygiene of canteen, restaurant employees’ hygiene and uniform.

Kiểm tra an toàn và vệ sinh của nhà ăn, vệ sinh và đồng phục của nhân viên nhà hàng.

• To check service staff (manners, hygiene, uniform) in accordance with the stated standards.

Kiểm tra nhân viên phục vụ (hành vi ứng xử, vệ sinh, đồng phục) theo tiêu chuẩn đã đề ra.

• To check machine, equipment and tools of the restaurant and ensure they are all in good working condition.

Kiểm tra máy móc, trang thiết bị, dụng cụ của nhà hàng để đảm bảo tình trạng hoạt động tốt.

• To coordinate with kitchen, bar in checking F&B menu. To determine if the menu is correct, any special dishes, any changes in the day, etc… to notify all related employees.

Phối hợp với bộ phận bếp, bar để kiểm tra thực đơn. Kiểm tra độ chính xác của thực đơn, các món đặc biệt, sự thay đổi trong ngày,... và thông báo cho các nhân viên liên quan.

• To notify and check employee’s knowledge on menu, beverage, in-coming events of the restaurant, F&B department as well the entire hotel.

Thông báo và kiểm tra kiến thức của nhân viên về thực đơn, đồ uống, các sự kiện sắp tới của nhà hàng, bộ phận Ẩm thực và khách sạn.

• To check the reservation, decoration of the restaurant, cleaning, staff’s allocation…

Kiểm tra tình trạng đặt bàn, trang trí nhà hàng, dọn vệ sinh, phân công nhân viên...

• To maintain and ensure the service quality, food safety and hygiene and security of the restaurant.

Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn và vệ sinh thực phẩm, an ninh của khách sạn.

• To manage the using and maintenance of all machines, equipment and tools of the restaurant, to ensure all are operated effectively and in accordance with their function. To eliminate the damage, breaking and loss. To do the stocktaking, supplement of tools, etc…

Quản lý việc sử dụng và bảo trì máy móc, thiết bị, dụng cụ của nhà hàng, đảm bảo tất cả hoạt động hiệu quả và phù hợp với chức năng của nhà hàng. Loại bỏ thiệt hại, đổ vỡ và thất thoát. Thực hiện kiểm kê, bổ sung công cụ...

• To resolve any complaint of guests happened in the restaurant.

Giải quyết các khiếu nại của khách trong nhà hàng.

• To attend meetings of F&B Department, to report operating status and estimated status of restaurant’s business.

Tham dự các cuộc họp của bộ phận Ẩm thực, báo cáo tình hình hoạt động và dự đoán kinh doanh của nhà hàng.

• To organize daily and periodic meetings with captain or all restaurant’s staff to exchange information, check, notify or allocate tasks.

Tổ chức các cuộc họp hàng ngày và định kỳ với tổ trưởng hoặc tất cả nhân viên nhà hàng để trao đổi thông tin, kiểm tra, thông báo hoặc phân công nhiệm vụ.

• To check the work done by the staff to ensure the best effectiveness, to ensure the shift handover and log book record are executed correctly and clear.

Kiểm tra công việc của nhân viên để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đảm bảo bàn giao ca và sổ ghi chép công việc được thực hiện đúng và rõ ràng.

• To save cost and control expenses (including operating and personnel expenses), to update knowledge and new techniques in order to apply and improve service quality.

Tiết kiệm và kiểm soát chi phí (bao gồm chi phí vận hành và nhân lực), cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới để áp dụng và nâng cao chất lượng phục vụ.

• To arrange day off, shift break and recommend reward, punishment or dismiss to the serious violation, to welcome new staff and assign supporting person.

Sắp xếp ngày nghỉ, giờ nghỉ và đề xuất khen thưởng, xử phạt hoặc sa thải đối với các trường hợp nghiêm trọng, chào đón các nhân viên mới và phân công nhân viên hỗ trợ.

• To find information about competitor, to analyze the strength, weaknesses, opportunities and threatening and consult F&B Manager in proposing and developing of appropriate business plan.

Tìm thông tin về đối thủ cạnh tranh, phân tích điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và trở ngại, tư vấn cho Trưởng bộ phận Ẩm thực để đề xuất và phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Quyền lợi được hưởng

Competitive salary & benefits

Training & development opportunities in an international resort environment

Accomodation, meals, daily shuttle bus from Quy Nhon as well as other benefits are available

Yêu cầu công việc

• Vocational diploma or degree in hospitality.

Có bằng cấp nghiệp vụ khách sạn.

• Significant experience incustomer-service position

Kinh nghiệm làm việc chính ở vị trí chăm sóc khách hàng.

• Experience in team Management.

Có kinh nghiệm quản lí.

• Excellent skills In Customer Service and Public Relations.

Kỹ năng tốt trong Chăm sóc khách hàng và Quan hệ công chúng.

• English: good communication skills.

Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

• Leadership and well organized.

Kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.

• Computer skills: Proficient in Microsoft Office.

Kỹ năng vi tính: sử dụng tốt vi tính văn phòng.

Yêu cầu hồ sơ

Full CV
Chia sẻ:
Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • Phú Yên, Việt Nam
  • http://www.zannierhotels.com/en/
  • Bãi San Hô is a luxury resort located in Phu Yen province of Vietnam, in the heart of a preserved 93-hectare natural site facing an impressive one kilometer long white sand beach. Its name in Vietnamese translates into “bay of corals”, in reference to its untouched coastline and beautiful coral reefs. Surrounded by spectacular hills, lush vegetation and authentic paddie fields, the resort lies far away from the mainstream tourist paths and yet just a 40 minute drive away from Quy Nhon. It features 71 spacious villas (46 with private pools), 3 restaurants and 3 bars, a beautiful spa and wellbeing area, a business center and an activity center offering a wide variety of beach and water activities as well as other outings. Zannier Hotels - Sublimate the moment, glorify the place Zannier Hotels aims to be a contemporary demonstration of excellence, innovation, integrity & simplicity. A burgeoning hospitality company recognised among its peers, that shares the dream and desire for capturing unique and authentic memories. An international group with hotels in France, Belgium, Namibia, Cambodia and soon Vietnam.