Engineering Manager/ Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật

Alan Sea Hotel

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Will be discussed during the interview.

Quyền lợi được hưởng

- Attractive benefit

- Outdoor trip annually

- Insurance according to Vietnam Law.

Yêu cầu công việc

- University degree or related certificate.

- Minimum 3 years of experience at equivalent position 4 or 5 star hotel/resort.

-Strong leadership, training and organizatioanal skills.

-Good english skills (other foreign lanuages) is an advantage.

Yêu cầu hồ sơ

- Apply online via hoteljob or contact telephone number 0905168705

Engineering Manager/ Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá