Giám Sát Nhà Giặt/Laundry Supervisor

Khách sạn Golf Valley

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • To report for duty punctually in full regulation uniform/ Báo cáo đầy đủ và đúng nhiệm vụ trong quy chế Nhà giặt.
 • To provide a courteous and professional service at all times/ Cung cấp một dịch vụ lịch sự và chuyên nghiệp mọi lúc.
 • To maintain good working relationships with your own colleagues, and all other department/ Duy trì mối quan hệ làm việc tốt với các đồng nghiệp, và tất cả các bộ phận khác.
 • To perform secondary duties as assigned by the Laundry Manager or Executive Housekeeper/ Thực hiện nhiệm trợ lý theo sự phân công của HKM.
 •  Continually acquires, through training, more knowledge on Laundry skill, chemical, Laundry process/ Liên tục đào tạo, cập nhật thêm kiến ​​thức về kỹ năng giặt ủi, hóa chất, quy trình giặt ủi.
 • Assist Laundry staff to do pressing, flat work ironer if needed/ Hỗ trợ nhân viên giặt ủi trong công việc chuyên môn nếu cần thiết.
 • Control and follow up process to make sure all linen, uniform, Guest garment are issued on time/ Kiểm soát và theo dõi quy trình để đảm bảo tất cả các loại vải lanh, đồng phục, quần áo của khách được cấp đúng thời hạn
 • To ensure Guest garment, Hotel linen, uniform delivers all articles correct count and properly laundered with no losses/ Đảm bảo cho tất cả quần áo của khách hàng, các mặt hàng vải của khách sạn, đồng phục được cung cấp đúng số lượng và giặt ủi đúng cách mà không bị mất mát.
 • To carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned/ Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm hợp lý khác theo phân công của cấp trên.

Quyền lợi được hưởng

 • Salary
 • Incentive
 • Monthly Bonus
 • KPIs Bonus

Yêu cầu công việc

 • More than 2 years of experience as the same position at 3-4* Hotel
 • Fluent English, knowing other languages ​​is advantage
 • Speech language, the ability to handle situations well
 • Staff management skills
 • Ability to administer, plan and organize work
 • Graduated from related subjects

Yêu cầu hồ sơ

 • Job application
 • ID card
 • Curriculum vitae
 • Household
 • Related certificate qualifications

Giám Sát Nhà Giặt/Laundry Supervisor

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Giám sát Buồng phòng - Housekeeping Supervisor 30/12/2020 Thỏa thuận
Giám sát bộ phận HK 06/12/2020 Thỏa thuận
Giám Sát Nhà Giặt/Laundry Supervisor 16/10/2020 Thỏa thuận
Giám sát bộ phận Buồng phòng 30/06/2020 Thỏa thuận
Trưởng ca PA 31/03/2020 Thỏa thuận
Giám sát buồng phòng 30/12/2019 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá