Refrigerator Technician - Nhân Viên Điện Lạnh

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

• Observing hotel rules and regulations

Tuân thủ các quy tắc và quy định của khách sạn.

• Directly reporting and discussing to Maintenance Manager/ Duty Engineer - HVAC regarding any problems to refrigeration equipment/ ice machines in the building.

Trực tiếp báo cáo và thảo luận với Quản lý bảo trì/ Kỹ sư điện lạnh về bất kỳ vấn đề nào đối với thiết bị làm lạnh / máy làm đá trong tòa nhà.

• Taking good care of all tools /materials/ machines using for work

Chăm sóc tốt tất cả các công cụ / vật liệu / máy móc sử dụng cho công việc

• Notifying his immediate supervisor of any problems happen to material/ tools/ machinery use.

Thông báo cho người giám sát trực tiếp của mình về bất kỳ vấn đề nào xảy ra đối với việc sử dụng vật liệu / công cụ / máy móc.

• Assisting his fellow workers if necessary and possible.

Hỗ trợ đồng nghiệp nếu cần thiết và có thể.

• Daily operating, maintaining and fixing refrigeration equipment and ice machines in the building. Solving daily work order requests on refrigeration field is also part of their responsibility.

Vận hành hàng ngày, bảo trì và sửa chữa hệ thống làm lạnh, thiết bị làm lạnh và máy làm đá trong tòa nhà. Giải quyết các yêu cầu đặt hàng công việc hàng ngày trên lĩnh vực điện lạnh cũng là một phần trách nhiệm của họ.

Quyền lợi được hưởng

 • Competitive salary
 • Service charge
 • Social Insurance as law
 • Bao Viet Health insurance for personal and family
 • 24/7 Accident Insurance
 • Rest & Relaxation Allowance as per 03 month: 2 million.
 • Relocation assistance
 • Repatriation allowance
 • Home Leave allowance
 • Housing, uniform, meal, and transportation are provided by the resort
 • Gym room

Yêu cầu công việc

1. Education: Trình độ học vấn

Bachelor’s degree/higher education, qualification/equivalent in AC field

Bằng cử nhân/giáo dục đại học, trình độ chuyên môn/tương đương trong lĩnh vực Kỹ thuật điện lạnh

2. Service years in the field: 1 -2 years

Kinh nghiệm trong ngành: 1 -2 năm

3. Knowledge and skills: Kiến thức và kỹ năng

Professional knowledge about refrigeration is required.

Cần có kiến thức chuyên môn về điện lạnh.

Good communication and management skills.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý tốt.

Ability to solve problems.

Kỹ năng xử lý tình huống.

4. Language: English can be spoken and written

Ngoại ngữ: Tiếng anh có thể nghe nói và viết

Yêu cầu hồ sơ

English CV

Certificate related job applied
Phone: 02973 97 8888/ 0919 290 709 (Human Resources)

Refrigerator Technician - Nhân Viên Điện Lạnh

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá