Credit Manager

The Grand Ho Tram Strip

Quy mô : 1.000 - 4.999

Phòng tuyển dụng 0254 378 8125/ 8130 & 0913 339 773 Ven Biển, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

 • Responsible for activities in accounts receivable function.
 • Chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến bộ phận phải thu
 • Plans, assigns, guiding, and evaluates the work of subordinates.
 • Lên kế hoạch, phân công, hướng dẫn và đánh giá công việc của cấp dưới.
 • Manage process of assessing and reviewing the credit worthiness of customers.
 • Quản lý quy trình đánh giá và kiểm tra mức độ tín nhiệm của khách hàng.
 • Manage the filling of all documents by customers.
 • Quản lý việc lưu trữ các chứng từ của khách hàng
 • Manage credit card procedure, including but not limited collection from credit card companies, credit card cancellation and other credit card transactions
 • Quản lý quy trình thanh toán bằng thẻ tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn thu tiền từ các tổ chức thẻ, các giao dịch thẻ bị hủy bỏ và các giao dịch khác liên quan đến thẻ.
 • Manage the collection, refund process; handling the amounts with long outstanding or more than 60days.
 • Quản lý việc thu công nợ và hoàn tiền cho khách; giải quyết các khoản nợ có số dư lớn hoặc quá 60 ngày.
 • Co-operation with other departments to ensure the smooth of AR/Credit process.
 • Làm việc các phòng ban khác để đảm quy trình cấp tín dụng và quản lý phải thu được suôn sẻ.
 • Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.
 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực hoạt động.
 • Preparing of monthly and yearly financial reports.
 • Lập báo cáo tháng, năm
 • Maintain and update receivable and credit policies
 • Duy trì và cập nhật chính sách phải thu và tín dụng
 • Recommend improvements to the daily financial reports and process to improve accuracy and efficiency
 • Đưa ra đề nghị để hoàn thiện báo cáo tài chính hàng ngày và quy trình phải thu và cấp tín dụng thêm chính xác và hiệu quả
 • Immediately report any information or problems regarding collection to the Financial Controller.
 • Lập tức báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thu nợ với Kiểm Soát Tài chính.
 • Protects organization's value by keeping information confidential.
 • Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.
 • Perform other duties assigned by the superior.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Quyền lợi được hưởng

 • Laundry
 • Duty Meals
 • Shared Car
 • Annual Health Check
 • Medical Insurance
 • Accident Insurance
 • Laptop
 • Duty phone/ Company Sim
 • Resort discount

Yêu cầu công việc

Responsible for activities in accounts receivable function.

Chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến bộ phận phải thu

Plans, assigns, guiding, and evaluates the work of subordinates.

Lên kế hoạch, phân công, hướng dẫn và đánh giá công việc của cấp dưới.

Manage process of assessing and reviewing the credit worthiness of customers.

Quản lý quy trình đánh giá và kiểm tra mức độ tín nhiệm của khách hàng.

Manage the filling of all documents by customers.

Quản lý việc lưu trữ các chứng từ của khách hàng

Manage credit card procedure, including but not limited collection from credit card companies, credit card cancellation and other credit card transactions

Quản lý quy trình thanh toán bằng thẻ tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn thu tiền từ các tổ chức thẻ, các giao dịch thẻ bị hủy bỏ và các giao dịch khác liên quan đến thẻ.

Manage the collection, refund process; handling the amounts with long outstanding or more than 60days.

Quản lý việc thu công nợ và hoàn tiền cho khách; giải quyết các khoản nợ có số dư lớn hoặc quá 60 ngày.

Co-operation with other departments to ensure the smooth of AR/Credit process.

Làm việc các phòng ban khác để đảm quy trình cấp tín dụng và quản lý phải thu được suôn sẻ.

Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Preparing of monthly and yearly financial reports.

Lập báo cáo tháng, năm

Maintain and update receivable and credit policies

Duy trì và cập nhật chính sách phải thu và tín dụng

Recommend improvements to the daily financial reports and process to improve accuracy and efficiency

Đưa ra đề nghị để hoàn thiện báo cáo tài chính hàng ngày và quy trình phải thu và cấp tín dụng thêm chính xác và hiệu quả

Immediately report any information or problems regarding collection to the Financial Controller.

Lập tức báo cáo các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thu nợ với Kiểm Soát Tài chính.

Protects organization's value by keeping information confidential.

Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.

Perform other duties assigned by the superior.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Yêu cầu hồ sơ

Apply by Hoteljob.vn 

Or contact to Human resource department - Grand Ho Tram Strip

Phone number : 0254 378 8125/8130

 Address: Phuoc Thuan, Xuyen Moc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Kế toán trưởng 30/09/2020 Thỏa thuận
Credit Manager 30/11/2020 Thỏa thuận
Financial Controller (Based in Con Dao) URGENT 20/08/2020 Thỏa thuận
Chief Accountant - Urgent (for Marina Bay Con Dao) 31/07/2020 Thỏa thuận
General Accountant 31/03/2020 Thỏa thuận
Chief Accountant 29/02/2020 Thỏa thuận
Financial Controller 17/12/2019 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

The Grand Ho Tram Strip

Địa chỉ: Ven Biển, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 0254 378 8125/ 8130 & 0913 339 773

Website: https://thegrandhotramcareers.com/