Bell Man ( Nhân Viên Hành Lý )

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Quy mô :

Mr. Vũ Tuấn 082 2325 764 Recruitment Executive
Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

  • Primary Responsibilities
  • Ensure that all potential and real Hazards are reported immediately and rectified
  • Đảm bảo rằng tất cả các nguy cơ tiềm ẩn được báo cáo ngay lập tức và phải được khắc phục

• Be fully conversant with all departmental Fire, Emergency and Bomb procedures

Làm việc với các bộ phận để nắm rõ các quy trình phòng cháy chữa cháy, khẩn cấp và xử lý Bom.

• Ensure that all emergency procedures are rehearsed, implemented and enforced to provide for the security and safety of guests and employees

Đảm bảo rằng tất cả các quy trình khẩn cấp được diễn tập, thực hiện và thi hành để đảm bảo an ninh và an toàn cho khách và nhân viên.

• Ensure the safety of the persons and the property of all within the premises by fairly applying Hotel Regulations by strict adherence to existing laws, statutes etc.

Đảm bảo sự an toàn con người và tài sản của khách sạn bằng cách áp dụng nội qui khách sạn, tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật, qui chế hiện hành.

• Ensure all staff within the department work in a manner which is safe and unlikely to give risk of harm or injury to selves or others 

Đảm bảo tất cả nhân viên trong bộ phận làm việc theo cách an toàn và không có nguy cơ gây tổn hại hoặc thương tích cho bản thân hoặc người khác

• Use safe manual handling techniques and practice safe work habits following Accor Health, Safety and Environment policies, maintain procedures to minimize our impact on the environment and prevent pollution. 

Sử dụng các kỹ thuật xử lý thủ công an toàn và thực hành các thói quen làm việc an toàn theo các chính sách của Accor, An toàn và bảo vệ môi trường, duy trì các quy trình để giảm thiểu tác động của chúng ta đến môi trường và ngăn ngừa ô nhiễm.

Quyền lợi được hưởng

  • Employee benefit card offering discounted rates in Accor Hotels worldwide.
  • Develop your talent through learning programs by Academy Accor.
  • Opportunity to grow within your property and across the world!
  • Ability to contribute to local community and make a difference through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21..

Yêu cầu công việc

Knowledge and Experience

• High School education. 

Trình độ trung học phổ thông

 • Good reading and oral proficiency in English language

 Có khả năng đọc và nói tốt bằng tiếng Anh

 • Ability to speak other languages and basic understanding of local languages will be an advantage. 

Có thể nói được các ngôn ngữ khác và am hiểu tiếng địa phương là một lợi thế 

• No experience is required, training will be provided.

 Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Yêu cầu hồ sơ

English CV

Bell Man ( Nhân Viên Hành Lý )

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Security Agent - Nhân Viên An Ninh 05/11/2020 Thỏa thuận
Nhân viên bảo vệ - Security 30/12/2020 Thỏa thuận
BellBoy 30/11/2020 Thỏa thuận
Security Officer 30/11/2020 Thỏa thuận
Security Shift Leader 30/11/2020 Thỏa thuận
Security Coordinator & Fire Life Safety Administrator 30/11/2020 Thỏa thuận
Porter 30/11/2020 Thỏa thuận
Nhân viên bảo vệ 30/12/2020 Thỏa thuận
Transportation Coordinator / Nhân Viên Điều Phối Xe ( Nữ/ Female ) 29/11/2020 Thỏa thuận
Security Officer (Nhân viên An Ninh) 15/11/2020 Thỏa thuận
NV Bảo vệ 15/11/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Địa chỉ: Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02972 699 999