Cart Attendant - Nhân viên xe điện

The Grand Ho Tram Strip

Quy mô : 1.000 - 4.999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Must always work in a safe and productive manner.

Phải luôn làm việc một cách an toàn và hiệu quả

Must follow company policies and SOP’s.

Phải tuân thủ các quy định cũng như các quy trình làm việc của công ty.

Sign out/sign in and check all carts for damages or scratches.

Ký xác nhận và kiểm tra tất cả xe bị hư hỏng và trầy xước.

Follow Head Mechanics detailed maintenance schedule on carts.

Làm theo lịch chi tiết bảo dưỡng xe điện của Trưởng cơ khí.

Carry out repairs, maintenance and servicing and document all work completed on carts.

Thực hiện sữa chữa, bảo trì và ghi chép lại tất cả công việc đã làm.

Check every cart daily for safety checks.

Kiểm tra an toàn cho xe hằng ngày.

Make sure the cart rotation program is followed to ensure even wear on carts.

Đảm bảo tuân thủ kế hoạch sử dụng xe luân phiên để các xe có số giờ sử dụng như nhau.

Maintain records of each cart usage.

Thông tin mỗi xe phải được ghi chép lại cụ thể.

Ensure all working areas are kept clean and tidy at all times.

Khu vực làm việc phải luôn gọn gàng sạch sẽ.

Make sure hand tools are locked away at all times.

Đồ nghề phải luôn được cất cẩn thận.

Report any breakages or scratches to head mechanic.

Bất kỳ hư hỏng hoặc trầy xước nào cũng phải báo cáo lại cho trưởng cơ khí.

Perform other jobs related to same functions and duties or assume other responsibilities and functions as assigned by management.

Thực hiện các công việc khác có cùng chức năng và trách nhiệm hoặc công việc được giao.

Quyền lợi được hưởng

  • Laundry
  • Duty Meals
  • Annual Health Check
  • Accident Insurance
  • Resort Discount
  • Service Charge 
  • Tip

Yêu cầu công việc

Basic mechanical skills.

Kỹ năng cơ bản về cơ khí.

Understand basic electrical systems.

Hiểu về các hệ thống điện cơ bản.

Ability to work on own initiative.

Có khả năng làm việc theo sáng kiến riêng.

Ability to multi-task and mange time effectively.

Có khả năng làm nhiều việc khác nhau và quản lý thời gian một cách hiệu quả.

Good record keeping and communication skills.

Kỹ năng trao đổi và lưu giữ thông tin tốt.

Yêu cầu hồ sơ

Apply by Hoteljob.vn 

Or contact to Human resource department - Grand Ho Tram Strip

Phone number : 0254 378 8125/8130

 Address: Phuoc Thuan, Xuyen Moc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam

Cart Attendant - Nhân viên xe điện

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Engineering Staff (Carpenter & Painter and Air-Conditioner) 31/12/2020 Thỏa thuận
Nhân viên bảo trì (Maintenance Staff) 30/12/2020 Thỏa thuận
Engineer/ Nhân viên kỹ thuật 28/12/2020 Thỏa thuận
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT -THỢ MỘC, ĐIỆN, NƯỚC 31/12/2020 Thỏa thuận
Maintenance staff (Nhân Viên Bảo Trì) 31/12/2020 Thỏa thuận
Technician/ Nhân viên kỹ thuật 30/11/2020 Thỏa thuận
Thợ Sơn 30/11/2020 Thỏa thuận
Nhân viên Kỹ thuật - Thợ mộc _Sanctuary Hồ Tràm 26/12/2020 Thỏa thuận
Nhân viên kỹ thuật 19/12/2021 Thỏa thuận
DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VŨNG TÀU 30/01/2021 3 - 5 triệu
Kỹ thuật 01/02/2021 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá