SOUS CHEF ( BẾP PHÓ )

Selegend Hotel

Quy mô :

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

DUTIES AND RESPONSIBILITES / NHIỆM VỤ

To ensure that the Department’s Operational Budget is strictly adhered to and that all cost are strictly controlled.

Bảo đảm việc tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về việc sử dụng ngân sách hoạt động của Bộ phận và kiểm soát được giá cả.

To keep the required standards and the expected profitability of the Food and Beverage Department in mind with every decision made during his/her employment.

Phải luôn ghi nhớ các tiêu chuẩn quy định và mức lợi nhuận mong muốn của Bộ phận Ẩm Thực khi đưa ra các quyết định trong suốt thời gian làm việc.

To use polite language and respective behaviour in dealing with his colleagues and subordinates.

Dùng ngôn ngữ và cách ứng xử lịch sự khi làm việc với đồng nghiệp và nhân viên cấp trên, cấp dưới.

To work shift or split duty, depending on the need of the operation.

Sẵn sàng làm việc theo ca hoặc theo sự phân công tuỳ thuộc vào tình hình hoạt động

To assume full responsibility of the Kitchen in the absence of the Manager and director.

Đảm đương toàn bộ trách nhiệm về hoạt động cuả Bộ phận bếp khi vắng mặt quản lý và giám đốc.

To closely observe working staff during the daily work and to assure that given guidelines are followed. In case of deviations, he will take corrective measures.

Hỗ trợ Bếp Trưởng Giám sát hoạt động của nhân viên trong suốt thời gian làm việc; bảo đảm các nguyên tắc, quy định đề ra được tuân thủ nghiêm chỉnh.

To assure a constant supply in quality and quantity to all food outlets.

Bảo đảm việc cung cấp thực phẩm với số lượng và chất lượng nhất định cho tất cả cácyêu cầu nhà hàng.

To discuss quality factors and defects of purchased goods with purcheser to determine value and corrective action when necessary.

Làm việc về các yếu tố chất lượng và các khiếm khuyết của các loại hàng hoá, thực phẩm được mua về với nhân viên cung ứng nhằm xác định rõ giá trị của nó và đưa ra phương hướng giải quyết nếu cần thiết.

To ensure personal knowledge of the market quantities available, standard of foods and seasonal market trends.

Có kiến thức về thị trường, các tiêu chuẩn về thực phẩm và các thay đổi theo mùa của thị trường.

To monitor closely the requirements in his section. To order the food items at the right time and in the right quantity for the intended use.

Nắm được các yêu cầu của bộ phận mình. Yêu cầu thực phẩm đúng lúc và đúng số lượng cho kế hoạch sử dụng.

To check incoming ingredients and to ensure that all merchandise is in accordance with order sheets and receiving records. To control waste and losses and keeps them to a minimum.

Kiểm tra các hàng hoá nhập vào bảo đảm đúng với yêu cầu và biên bản nhận hàng. Kiểm soát nhằm hạn chế tối thiểu sự lãng phí và mất mát.

To check daily all storage areas and to maintain a high level of hygiene and cleanliness in all areas.

Kiểm tra toàn bộ khu vực kho và duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khu vực này.

To assume orderly handling of all raw products and to check that quantities prepared are according to recipes and specifications.

Đảm trách việc xuất hàng và kiểm tra số lượng chuẩn bị có phù hợp với các công thức và thành phần không.

To prepare daily mis-en-place and to ensure that all sections are readily supplied with fresh products.

Chuẩn bị mọi thứ cần thiết hàng ngày và bảo đảm các bộ phận đều sẵn sàng phục vụ các món tươi ngon.

To assure a smooth operation during all service periods. To keep good communication with all Outlet Department Heads.

Điều hành hoạt động dịch vụ nhịp nhàng. Giữ mối quan hệ tốt đẹp với người Quản lý các nhà hàng khác.

To record guest complaints and solutions together with all problems regarding personnel or equipment and to report them to the director.

Ghi lại các phàn nàn của khách và các giải pháp đưa ra cho các vấn đề về nhân sự hoặc trang thiết bị liên quan và làm báo cáo lên giám đốc.

To maintain records pertaining to items purchased, costs, delivered product quality and inventory level.

Ghi lại các vấn đề liên quan đến việc mua sắm các nguyên liệu, dụng cụ, giá cả, chất lượng sản phẩm và làm kiểm kê.

To assist in the training of the employees ensuring that they have the necessary skills to perform their duties with maximum efficiency.

Hỗ trợ việc đào tạo nhân viên nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản để có thể thực hiện tốt nhất các công việc được giao.

To attend and be attentive to training as and when scheduled.

Sẵn sàng thực hiện và chuyên tâm với việc đào tạo nhân viên khi có lịch phân công.

To ensure that all employees report for duty punctually wearing the correct uniform and name badge at all times.

Bảo đảm các nhân viên mặc đúng đồng phục và mang đúng bảng tên trong suốt thời gian làm việc.

To assist in the building of an efficient team of employees by taking an active interest in their safety and development.

Hỗ trợ việc xây dựng đội ngũ nhân viên hoạt động hiệu quả bằng sự quan tâm đến các yếu tố về an toàn lao động và sự phát triển của họ.

To ensure that all employees provide a courteous and professional service at all times.

Bảo đảm các nhân viên đều phục vụ khách hàng lịch sự với tác phong chuyên nghiệp.

To supervise the employees within the department, ensuring that the correct standards and methods of service are maintained as stated in the Departmental Operations Manual.

Giám sát nhân viên trong bộ phận mình, bảo đảm việc duy trì thực hiện các tiêu chuẩn và cách thức phục vụ đề ra.

To ensure that all employees have a complete understanding of the established Rules and Regulations.

Bảo đảm các nhân viên đều nắm được và nghiêm túc thưc hiện các quy định đề ra.

To ensure that all employees have a complete understanding of and adhere to the Company’s policy relating to Fire, Hygiene, Health and Safety.

Bảo đảm các nhân viên đều nắm được các quy định của công ty về pccc, vệ sinh, sức khoẻ và an toàn lao động.

To ensure correct handling and basic maintenance of machinery and tools in the preparation kitchen.

Bảo đảm việc sử dụng và bảo trì đúng các máy móc, dụng cụ trong khu vực bếp.

To report for duty punctually wearing the correct uniform and name badge at all times.

Làm báo cáo về việc mặc đúng đồng phục và mang đúng bảng tên trong suốt thời gian làm việc của nhân viên.

To maintain good working relationships with your own colleagues and all other departments.

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp trong bộ phận mình cũng như các bộ phận khác.

To strive to perform any additional duties or responsibilities given to him by his superior, in the best interest of the company.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên vì sự phát triển của công ty.

To have a complete understanding of the Company’s employee handbook and adhere to the regulations contained within.

Nắm được và nghiêm chỉnh tuân thủ các Quy định dành cho nhân viên công ty.

To maintain a high standard of personal appearance and hygiene at all times.

Duy trì các tiêu chuẩn về vệ sinh cá nhân và ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ.

To carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Quyền lợi được hưởng

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty 

Yêu cầu công việc

To be familiar with all major quality factors, pastry products and raw ingredients.

Có kiến thức về Ẩm Thực các vùng miền ,thực phẩm, giá thị trường của thực phẩm, am hiểu các loại bánh và các nguyên liệu cơ bản.

He has a proven record in all sections of the kitchen operation. He has leadership qualities, organisational and administrative talents, and is fully responsible for the operation of Kitchen Department under supervision of the Manager or General Manager.

Phải có kinh nghiệm trong việc điều hành các bộ phận trong khu vực bếp. Phải có khả năng lãnh đạo, tổ chức và điều hành. Chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Bộ phận Bếp dưới sự phân công giám sát của QUẢN LÝ hoặc Giám Đốc Điều Hành.

Yêu cầu hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hoteljob.vn

SOUS CHEF ( BẾP PHÓ )

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
SOUS CHEF ( BẾP PHÓ ) 30/10/2020 Thỏa thuận
HEAD CHEF (BẾP TRƯỞNG) 30/10/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá