SERECTARY F&B

Selegend Hotel

Quy mô :

Phòng HCNS 0942824168 Nhân sự
36 Quang Trung, phường Quang Trung, Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

1. To check and manage all restaurant operations

Kiểm tra và quản lý các hoạt động của nhà hàng, bếp

2. Support to assist in the operations at F&B Director during busy periods.

Hỗ trợ điều hành hoạt động theo chỉ đạo của Giám Đốc Ẩm Thực nhà hàng tại các thời điểm bận rộn, đông khách

3. To establish and strictly adhere to the par stocks for all-operating equipment and supplies and to ensure that the outlet is adequately equipped.

Thiết lập và nghiêm túc chấp hành các quy định về các trang thiết bị hoạt động và bảo đảm các bộ phận đều được trang bị đầy đủ.

4. To identify, in conjunction with the F&B Manager and Executive Chef, market needs and trends.

Kết hợp với Giám đốc Ẩm Thực và Bếp trưởng xác định nhu cầu và xu hướng của thị trường.

5. To liaise closely with the Chef de Cuisine - Restaurant on developing menus, food presentation and to relay guest comments.

Thường xuyên trao đổi với Bếp trưởng về thực đơn, cách trình bày các món ăn và tổ chức nhân viên phục vụ khách.

6. To conduct monthly inventory checks on all operating equipment and supplies.

Thực hiện kiểm kê các trang thiết bị dụng cụ hoạt động hàng tháng.

7. To control the requisitioning, storage and careful use of all operating equipment and supplies.

Kiểm soát chặt chẻ các yêu cầu, lưu kho và sử dụng các trang thiết bị, dụng cụ hoạt động.

8. To conduct daily pre-shift briefings to employees on preparation, service and menu.

Duy trì họp giao ban trước ca hàng ngày về các vấn đề nhân sự, phục vụ và thực đơn.

9. To liaise with the Kitchen and Beverage department on daily operation and quality.

Làm việc với bộ phận Thức ăn và Đồ uống về sự hoạt động và chất lượng hàng ngày.

10. To ensure opening and closing times and duties are adhered to.

Bảo đảm việc tuân thu nghiêm chỉnh giờ mở cửa và đóng cửa, và các nhiệm vụ đề ra.

11. To maintain the Daily Log Book.

Duy trì ghi Nhật trình hàng ngày.

12. To plan the outlet weekly roster, staff vacation and work schedules to ensure that the outlet is adequately staffed to handle the level of business.

Lập bảng chấm công,lịch làm việc hàng tuần nhằm bảo đảm việc bố trí nhân sự hợp lý cho công việc.

13. To maintain the outlet bulletin board.

Duy trì Bảng tin của bộ phận.

14. To submit all guest/staff incident reports.

Đệ trình tất cả các báo cáo của khách hàng và nhân viên.

15. To maintain all Resort records and forms as prescribed by management and policies.

Duy trì thực hiện các mẫu giấy tờ của Resort theo quy định.

16. To liaise and organize with House keeping that the established cleaning schedules are strictly adhere to.

Làm việc với Bộ phận buồng nhằm bảo đảm lịch vệ sinh, lau chùi được thực hiện nghiêm túc.

17. To issue repair and maintenance job orders to ensure the proper maintenance of the outlet.

Phát hành các Mẫu sữa chữa và bảo dưỡng nhằm bảo đảm các máy móc được bảo dưỡng đúng cách.

18. To report for duty punctually wearing the correct uniform and name badge at all times.

Báo cáo việc mặc đúng đồng phục và đeo đúng bảng tên trong suốt thời gian làm việc.

19. F &B Director assistance preparing documents, papers, processes for parts.

Hỗ trợ Giám Đốc Ẩm Thực chuẩn bị tài liệu, giấy tờ các qui trình cho bộ phận .

20. To have a complete understanding of and adhere to the company’s policy relating to Fire, Hygiene, Health and Safety.

Nắm được và tuân thủ các quy định của Resort về pccc, vệ sinh, sức khỏe và an toàn lao động.

21. To maintain a high standard of personal grooming at all times.

Duy trì các tiêu chuẩn về ngoại hình cá nhân trong suốt thời gian làm việc.

22. To attaind the F&B meeting

Tham gia các cuộc họp trong Bộ phận Ẩm Thực.

23. To maintain a good rapport and working relationship with staff in the outlet and all other departments.

Duy trì mối quan hệ tốt với các nhân viên trong bộ phận mình cũng như các bộ phận khác.

24. To undertake any reasonable tasks as assigned by the F&B Director.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc Ẩm Thực .

25. To respond to any changes in the restaurant function as dictated by the F&B Director.

Đáp ứng các yêu cầu thay đổi chức năng nhà hàng theo chỉ thị của Giám đốc điều hành.

26. To behave at all times in a manner which projects the good image of the company.

Tác phong ứng xử phải mang tính chuyên nghiệp nhằm mang lại hình ảnh tốt cho Resort.

27. To identify training needs and plan training programs for the employees.

Xác định các nhu cầu đào tạo và lên kế hoạch, chương trình đào tạo cho nhân viên.

28. To conduct training for the staff in accordance to the Training Plan in order that employees have the necessary skills to perform their duties.

Thực hiện đào tạo nhân viên theo Giáo án nhằm bảo đảm các nhân viên được trang bị kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhiệm công việc được giao.

29. To liaise and inform General Manager and Human Resources Department of all training sessions.

Làm việc và thông tin cho Giám đốc điều hành và Bộ phận Nhân Sự về các chương trình đào tạo.

30. To ensure that all employees maintain a high standard of personal appearance and hygiene at all times.

Bảo đảm các nhân viên luôn luôn duy trì vệ sinh cá nhân và ngoại hình gọn gàng đúng tiêu chuẩn trong suốt thời gian làm việc.

31. To ensure that all employees report for duty punctually wearing the correct uniform and name badge at all times.

Bảo đảm các nhân viên mặc đúng đồng phục và mang đúng bảng tên trong suốt thời gian làm việc.

32. To assist in the building of an efficient team of employees by taking an active interest in their welfare, safety and development.

Hỗ trợ việc xây dựng đội ngũ nhân viên hoạt động hiệu quả bằng sự quan tâm đến các chính sách về phúc lợi xã hội, an toàn lao động và sự phát triển.

33. To supervise the employees within the department, ensuring that the correct standards and methods of service are maintained.

Giám sát các nhân viên trong bộ phận mình, bảo đảm việc duy trì đúng các tiêu chuẩn và quy trình phục vụ đề ra.

34. To ensure that all employees have a complete understanding of and adhere to the Resort Employee Rules and Regulations.

Bảo đảm các nhân viên đều nắm được và tuân thủ các Quy định dành cho nhân viên của Resort.

35. To ensure that all employees have a complete understanding of and adhere to the company’s policy relating to Fire, Hygiene, Health and Safety.

Bảo đảm các nhân viên đều nắm được và tuân thủ các quy định của Resort về pccc, vệ sinh, sức khỏe và an toàn lao động.

36. To schedule employees in line with varying business levels in order to maximize productivity and minimize payroll costs.

Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên phù hợp với tình hình kinh doanh nhằm đạt được năng suất tối đa và giảm tối thiểu trả công cho nhân viên.

37. To maximize employee productivity and morale within the department and consistently maintain discipline within hotel guidelines and local legislation.

Tăng năng suất tối đa của nhân viên và duy trì kỹ luật theo quy định KNM và luật lệ địa phương.

38. To ensure all employees understands the cost of operational equipment and necessary actions to minimize damage and loss.

Bảo đảm các nhân viên đều nắm được giá cả các trang thiết bị dụng cụ hoạt động và đưa ra các hành động thiết thực nhằm giảm tối thiểu các hư hỏng và mất mát.

39. To attend all meetings as required by Executive Management.

Tham gia tất cả các cuộc họp theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Giám đốc điều hành Resort.

40. To carry out any other reasonable duties and responsibilities as assigned.

Thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào được giao bởi cấp trên.


Quyền lợi được hưởng

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Công ty 

Yêu cầu công việc

Giới tính : Nam/Nữ

Tuổi : 22-30

Trình độ học vấn : tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc Đại Học

Ưu tiên đã từng làm việc ở vị trí tương đương 

Yêu cầu hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hoteljob.vn

Lưu ý: bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính Xem hồ sơ tải lên

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
SERECTARY F&B 30/11/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Selegend Hotel

Địa chỉ: 36 Quang Trung, phường Quang Trung, Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 02276.57.88.99