Phụ trách công tác sinh viên

The Imperial Hotel & Residences

Quy mô : 500 - 999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

- Assist/advising IIHC students and graduates in finding work, and accommodation. Hỗ trợ / tư vấn cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp của IIHC trong việc tìm kiếm việc làm và chỗ ở.

- Plan/Organise a program of activities 6 months ahead; for IIHC student such as sporting events, singing contest and student tours, weekly physical student activities, Academic activities and practice lessons at specific Depatment of the Hotel. Lập kế hoạch / Tổ chức chương trình hoạt động SV trước 6 tháng; dành cho sinh viên IIHC như các sự kiện thể thao, cuộc thi ca hát và các chuyến tham quan của sinh viên, các hoạt động học thuật của sinh viên hàng tuần như học thực hành tại các bộ phận của Khách Sạn

- Develop an internal communication strategy to inform student about IIHC and changes we are making to improve the college and our teaching. Phát triển chiến lược truyền thông nội bộ để thông báo cho sinh viên về IIHC và những thay đổi mà Trường đang thực hiện để cải thiện trong quản lý và trong giảng dạy.

- Carry out surveys on student and customer services monthly and report to the Acdemic Manager. Thực hiện các cuộc khảo sát về dịch vụ sinh viên và khách hàng, hàng tháng và báo cáo cho Trưởng phòng đào tạo.

- the supply of IIHC leaflets and brochures, T-shirts in the college and the production and printing of new material when required. Giám sát việc cung cấp tờ rơi, tài liệu quảng cáo IIHC, áo phông trong trường và việc sản xuất, in ấn tài liệu mới khi có yêu cầu.

- Supervise the content of the IIHC student activities on website which needs to be updated daily. Giám sát nội dung các hoạt động của sinh viên IIHC trên trang web, thông tin về công tác sinh viên cần được cập nhật hàng ngày

- Write PR articles after each KIC student event and update the Hot News area of the website with information and photographs. Viết bài PR sau mỗi sự kiện của sinh viên IIHC và cập nhật thông tin và hình ảnh vào khu vực Tin tức nóng của trang web.

- Translate areas of the IIHC website into Vietnamese as required. Dịch các phần của trang web IIHC sang tiếng Việt theo yêu cầu.

- Be able to present as a MC in IIHC events. Có thể trình bày với vai trò MC trong các sự kiện của IIHC

- Set up and participate in a representative council of IIHC students. Thành lập và tham gia vào hội sinh viên IIHC.

- Participate in marketing activities such as information days, exhibitions, and school consulting programs. Tham gia các hoạt động tiếp thị như ngày hội thông tin, ngày hội tuyển sinh, triển lãm giáo dục và các chương trình tư vấn học đường.

- Keep all information on IIHC private and not discuss confidential information with any other parties. Giữ mọi thông tin trên IIHC ở chế độ riêng tư và không thảo luận về thông tin bí mật với bất kỳ bên nào khác.

- Other admin duties as directed by the Acdemic Manager/Principal. Các nhiệm vụ hành chính khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng đào tạo / Hiệu trưởng.

Quyền lợi được hưởng

- Competitive Benefit

- Salary: Negotiate

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc:

- Qualification: Bachelor Degree. Trình độ chuyên môn : Tốt nghiệp ĐH

- Professional knowledge: Specialized training in either of Education Management, English or Business Administration. Kiến thức chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý giáo dục, sư phạm tiếng Anh hoặc Quản trị kinh doanh

- English proficiency: TOEIC > 600 or equivalent. Trình độ tiếng Anh: TOEIC> 600 hoặc tương đương

Kinh nghiệm làm việc:

- Minimum of two years professional experience working in similar position. Tối thiểu hai năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc ở vị trí tương đương

- Experience of working for student club or youth club is priority. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc cho câu lạc bộ sinh viên hoặc câu lạc bộ thanh niên.

- Experience of working for international schools, colleges or universities is preferred. Ưu tiên kinh nghiệm làm việc cho các trường quốc tế, cao đẳng hoặc đại học.

Yêu cầu khác:

- Ability to work well in a team. Có khả năng làm việc nhóm tốt.

- Strong interpersonal and communication skills. Có kỹ năng khiếu giao tiếp tiếp và kỹ năng giao tiếp xã hội tốt.

- Strong organization skill and plan deployment. Có kỹ năng hoạch định tốt và kỹ năng triển khai kế hoạch

Yêu cầu hồ sơ

*Hồ sơ gồm: Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch, CMND, 2 ảnh 3x4. hộ khẩu hoặc KT3, giấy khai sinh bản sao, các bằng cấp có liên quan.
- Bản mô tả ghi rõ quá trình làm việc trước đó.

Phụ trách công tác sinh viên

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Intern/ Thực tập sinh 31/12/2020 Thỏa thuận
Gardeners/ Nhân viên vườn/cây xanh 26/12/2020 Thỏa thuận
Nhân viên Cứu hộ / Hồ bơi 30/11/2020 Thỏa thuận
Dealers 30/12/2020 Thỏa thuận
English Instructor (Giáo viên tiếng Anh part-time) 15/11/2020 Thỏa thuận
Nhân viên giao nhận 30/11/2020 Thỏa thuận
Spa Receptionist 31/10/2020 Thỏa thuận
Starter - Nhân viên điều hành khách Sân Golf 30/11/2020 Thỏa thuận
Aquarium Staff (Nhân viên chăm sóc hồ cá) 30/11/2020 Thỏa thuận
NGÀY TUYỂN DỤNG 11/05/2020 Thỏa thuận
Kỹ sư chăn nuôi thú y 30/04/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá