Accountant Receivable Coordinator - Nhân viên Kế Toán Công Nợ

The Grand Ho Tram Strip

Quy mô : 1.000 - 4.999

Theo dõi Nhà tuyển dụng này

Mô tả công việc

Verify the booking as recorded correctly in the Accounts Receivable Sub-Ledger sorted by customer.

Rà soát việc đặt phòng đã được ghi nhận vào đúng tài khoản của khách hàng

Confirm that the accounts receivable balance in the General Ledger agrees to the Sub-Ledger.

Đối chiếu và xác nhận số dư trên tài khoản con đã khớp với số dư trên sổ cái

Verify all sales are settled by credits cards, and ensure all payments are received from credit card companies and ensure no unsettled sales vouchers remain.

Kiểm tra các giao dich bán hàng được thanh toán bằng thẻ tín dụng và đảm bảo các khoản thanh toán này đã được nhận từ công ty phát hành thẻ và không có các khoản phải thu chưa thu được nào vẫn chưa được giải quyết.

Process credit card payments and refund to customers

Xử lý thanh toán thẻ tín dụng và hoàn trả cho khách hàng

Verify all OC and ENT billings; respond for booking up entries and Internal Expense using monthly report to Credit Manager and Finance Controller.

Kiểm tra các hóa đơn OC và ENT, ghi nhận các giao dịch và hệ thống và lập báo cáo tiêu dùng nội bộ hàng tháng gửi cho Quản lý Tín Dụng và Kiểm soát tài chính

Ensure all invoices and supporting evidences are filed and kept in order.

Đảm bảo các hóa đơn và các chứng từ liên quan đã được lưu trữ theo thứ tự

Assists in preparing of monthly and yearly financial reports.

Hỗ trợ lập báo cáo tháng, năm

Ensuring compliance with existing internal and external accounting policies and procedures pertaining to one or more operational areas.

Đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục kế toán nội bộ và bên ngoài liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Maintain accounts receivable customer files and records for historical purpose

Duy trì các hồ sơ khách hàng cho mục đích truy xuất dữ liệu quá khứ

Protects organization's value by keeping information confidential.

Bảo vệ giá trị của công ty bằng cách giữ bí mật các thông tin của công ty.

Perform other duties assigned by the superior.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Quyền lợi được hưởng

  • Annual Health Check
  • Accident Insurance
  • Resort Discount
  • Service Charge 
  • Service Charge
  • Phone Allowance
  • Shuttle Bus
  • Duty Meal

Yêu cầu công việc

Bachelor degree in Accounting & Finance required.

Bằng cử nhân về lĩnh vực Kế toán & Tài chính.

One year experience in related fields.

Có 1 năm kinh nghiệm ở những lĩnh vực liên quan.

Must present a well-groomed appearance.

Hình thức gọn gàng, chỉnh chu.

Proficient with Microsoft Excel, Word..

Thành thạo MS-Excel/ Word.

Prior hotel experience preferred.

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn

Intermediate English (Listening, Speaking, Reading, Writing)

Tiếng Anh Trung Cấp (Nghe, Nói, Đọc Viết)

Yêu cầu hồ sơ

Apply by Hoteljob.vn 

Or contact to Human resource department - Grand Ho Tram Strip

Phone number : 0254 378 8125/8130

 Address: Phuoc Thuan, Xuyen Moc, Ba Ria - Vung Tau, Viet Nam

Accountant Receivable Coordinator - Nhân viên Kế Toán Công Nợ

Chức danh Ngày kết thúc Mức lương
Purchasing accountant/Kế toán thu mua- Sanctuary Hồ Tràm 31/01/2021 Thỏa thuận
Kế toán Chi kiêm Thủ quỹ ( AP cum GC) 18/02/2021 Thỏa thuận
Kế toán Thu (AR) 18/02/2021 Thỏa thuận
Cost Officer - Nhân viên kế toán chi phí. 19/02/2021 Thỏa thuận
Cost Controller 30/03/2021 Thỏa thuận
KẾ TOÁN CÔNG NỢ 28/02/2021 Thỏa thuận
Nhân viên Kiểm toán Thu (Income Auditor) 31/01/2021 8 - 12 triệu
Cost Controller - Kế toán chi phí 28/02/2021 Thỏa thuận
Cost Officer/ Kế toán chi phí 31/01/2021 Thỏa thuận
KẾ TOÁN DOANH THU 31/12/2020 8 - 12 triệu
KẾ TOÁN THANH TOÁN 31/12/2020 Thỏa thuận

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá