Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
23193 1

Floor Supervisor/ Giám Sát Buồng Phòng

  • Hạn nộp: 10/03/2024
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
2
Nơi làm việc
Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Giờ làm việc
Làm theo ca
Loại hình
Resort/ Khu Du lịch
Ngành nghề
Buồng phòng
Cập nhật
11/02/2024 09:16

Mô tả công việc

• Prepares daily scheduling and briefing of staff reporting to him/her

Chuẩn bị lịch làm việc và họp hàng ngày với nhân viên

• Attends daily briefing with the Senior Executive Housekeeper and Housekeeping Manager

Tham dự cuộc họp hàng ngày với Quản lý buồng và trưởng bộ phận buồng

• Supervise and train all Housekeeping staff reporting to him/her

Giám sát và đào tạo tất cả nhân viên của anh/cô ấy.

• Conducts regular inspection of all areas of responsibility to make sure instructions are carried out, comes up with expected results and ensures accepted standard of cleanliness, maintenance and sanitation.

Tiến hành kiểm tra thường xuyên tất cả các khu vực được phân công để đảm bảo các hướng dẫn được thực hiện, đưa ra kết quả mong đợi và đảm bảo tiêu chuẩn sạch sẽ, bảo trì và vệ sinh.

• Inspect rooms daily and special attention to VIP arrivals as well as In house guests. Submit daily report to Housekeeping Manager

Kiểm tra phòng hàng ngày và đặc biệt chú ý đến khách VIP cũng như khách đang lưu trú. Gửi báo cáo hàng ngày cho Quản lý buồng.

• Maintains discipline and high morale among staff. Correct mistakes or inadequacies of the same and recommend disciplinary action to the Housekeeping Manager.

Duy trì kỷ luật và tinh thần cao trong đội ngũ nhân viên. Sửa lỗi của nhân viên và đề nghị xử lý kỷ luật với Quản lý buồng.

• Monitors staff performance and reflect comments in the performance-tracking sheet. Evaluates staff on probation and staff on a yearly basis.

Giám sát hiệu suất của nhân viên và phản ánh ý kiến trong bảng theo dõi hiệu suất. Đánh giá nhân viên thử việc và nhân viên trên cơ sở hàng năm.

• Provides friendly and helpful assistance to all personnel assigned to him/her and sees to it that they carry out their duties and responsibilities properly.

Thân thiện và hổ trợ cho tất cả các nhân viên của cho anh ấy/cô ấy và cho họ thấy rằng họ thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình

• Promptly reports to the Room Coordinator or Engineering department any problem or defects in his/her area for proper action

Báo cáo kịp thời cho Điều phối viên phòng hoặc bộ phận Kỹ thuật về bất kỳ vấn đề hoặc lỗi kỹ thuật nào trong khu vực của anh ấy/cô ấy để có hành động phù hợp

• Attends to complaints and requests concerning area of responsibility and takes corrective action.

Có mặt khi có phàn nàn từ khách, chịu trách nhiệm và có biện pháp khắc phục

• Immediately reports any of loss or damage to hotel property, as well as unusual incidents occurring in his/her shift to the Housekeeping Manager.

Báo cáo ngay lập tức bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với tài sản của khách sạn, cũng như các sự cố bất thường xảy ra trong ca làm việc của anh ấy / cô ấy cho Quản lý buồng.

• Trains staff of the proper use of all cleaning solutions and machines

Đào tạo nhân viên sử dụng đúng cách tất cả các giải pháp vệ sinh và máy móc làm sạch

• Ensures the cleanliness and maintenance of all cleaning tools/machines and record defects/breakdown of the same.

Đảm bảo sự sạch sẽ và bảo trì của tất cả các dụng cụ/máy làm sạch và ghi lại các lỗi/hỏng hóc.

• Monitors usage of all cleaning supplies to avoid wastage and cut on unnecessary expenses

Theo dõi việc sử dụng tất cả các công cụ vệ sinh để tránh lãng phí và cắt giảm các chi phí không cần thiết

• Ensures that staff follows correct safety procedures.

Đảm bảo rằng nhân viên tuân thủ đúng quy trình an toàn

• Checks staff for proper grooming, clean uniforms and use of nametags while on duty. See to it that they abide by the rules and regulations of the hotel and follows emergency procedures as the need arises.

Kiểm tra tác phong nhân viên đúng tiêu chuẩn, đồng phục phải sạch và sử dụng bảng tên trong khi làm nhiệm vụ. Để thấy rằng họ tuân thủ các quy tắc và quy định của khách sạn và tuân theo các quy trình khẩn cấp khi có nhu cầu

• Records daily activities and events, complaints/problems encountered, unfinished assignments for follow up and other abnormal activities encountered during her shift.

Ghi lại các hoạt động và sự kiện hàng ngày, khiếu nại/vấn đề gặp phải, công việv chưa hoàn thành để theo dõi và các hoạt động bất thường khác gặp phải trong ca làm việc của cô/anh ấy.

• In charge of taking full responsibility of the stocks and linen on assigned pantry floor. Order from Housekeeping guest amenities for room attendants and ensure enough stocks are enough for their supply within the day. Conduct monthly and weekly inventory of stocks at assigned pantry area.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về hàng hoá và vải lanh trên kho được giao. Nhận hàng từ kho buồng phòng và phân phối cho từng kho trên tầng, đảm bảo đủ hàng sử dụng trong một ngày. Tiến hành kiểm kê hàng tháng và hàng tuần các hàng hoá tại khu vực kho được giao.

• Submit required daily and monthly reports

Gửi những báo cáo hàng ngày và hàng tháng.

Quyền lợi được hưởng

- Mức lương cao, đóng bảo hiểm dựa trên mức lương thỏa thuận

- Tuyển dụng nhân viên có hộ khẩu toàn quốc, hỗ trợ chỗ ở (Staff House) và 3 bữa ăn cho nhân viên (Staff Canteen)

- Hưởng 100% Service charge trong thời gian thử việc

Yêu cầu công việc

•Tốt nhiệp trung học phổ thông.

•Sử dụng được tiếng Anh

•Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm.

Yêu cầu hồ sơ

Liên hệ 038 9999 327
Chia sẻ:

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý: Bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 10MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • Quy mô:
  • Bãi biển Ông Lang, Khu du lịch sinh thái Cửa Cạn, xã Cửa Dương, đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
  • Movenpick Resort Waverly Phu Quoc

Thông tin liên hệ

Mã QR giới thiệu