Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

Khảo sát ý kiến khách hàng về giao diện mới của Hoteljob.vn: Tại đây

1140 400
32588 1

Food & Beverage Captain (Restaurant, Bar)

  • Hạn nộp: 30/12/2022
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
2
Nơi làm việc
Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Giờ làm việc
Làm theo ca
Ngành nghề
Ẩm thực
Vị trí
N/A
Cập nhật
05/01/2023 14:26

Mô tả công việc

- To perform well with shift handover, arranging schedules, assigning tasks for subordinates.

Thực hiện tốt việc giao ca, sắp lịch làm việc, phân công nhiệm vụ cho nhân viên.

- To call for briefing before opening hour to disseminate information relating to working shifts, task arrangement within the day.

Tổ chức cuộc họp trước giờ phục vụ để phổ biến thông tin liên quan đến ca làm việc, sắp xếp công việc trong ngày.

- To check overall working areas before serving hour to guarantee sanitation, display, preparations, ensure everything is ready for customer service.

Kiểm tra tổng thể các khu vực làm việc trước giờ phục vụ để đảm bảo vệ sinh, trưng bày, chuẩn bị, đảm bảo mọi thứ sẵn sàng phục vụ khách.

- To be responsible for following up, directing, supervising and supporting staff to well perform customer service tasks, introduce food and beverage, ensure the quality and standards of service.

Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ nhân viên thực hiện tốt công việc phục vụ khách, giới thiệu các món ăn, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn phục vụ.

- To welcome and guide guests to their tables, remind waiters, check and ensure timely service with high standards, bring satisfaction to guests.

Chào đón và dẫn khách tới chỗ ngồi, nhắc nhở nhân viên phục vụ, kiểm tra và đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ, đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

- To monitor the operations of restaurants such as taking orders, supervising and supporting staff in working hours, especially in rush hours.

Điều hành các hoạt động của nhà hàng như lấy order, giám sát và hỗ trợ nhân viên trong giờ làm việc, đặc biệt trong giờ cao điểm.

- To receive table or banquet bookings, arrange seats, banqueting hall, conferences related to food and requests for VIPs, and other special customers.

Tiếp nhận đặt bàn hoặc đặt tiệc, sắp xếp bàn, phòng tiệc, phòng hội nghị và các yêu cầu về ẩm thực của khách VIP, các khách đặc biệt khác.

- To regularly check, follow up the quality and quantity of food, food delivered from kitchen, bar to guests.

Kiểm tra và theo dõi thường xuyên chất lượng và số lượng thực phẩm, thực phẩm được giao từ bếp, bar tới khách hàng.

- To motivate, encourage staff to actively work in team. Assist Restaurant Manager to manage daily activities, answer phone calls, control properties, limit breakage, losses… To evaluate staff, arrange the pace of work reasonably.

Thúc đẩy, khuyến khích nhân viên tích cực làm việc trong đội. Hỗ trợ Trưởng bộ phận nhà hàng để quản lý các hoạt động hàng ngày, trả lời điện thoại, kiểm soát tài sản, giới hạn sự cố, thất thoát ... Đánh giá nhân viên, sắp xếp tốc độ làm việc hợp lý.

- To intensify and support other Captains, other departments to perfectly carry out programs, objectives of the hotel and F&B Department when needed.

Tăng cường và hỗ trợ các tổ trưởng, các bộ phận khác để thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu của khách sạn và bộ phận Ẩm thực khi cần thiết.

- To receive feedback, complaints from guests and handle within authority allowed, report to Restaurant Manager in case the issue is beyond authority. To record mistakes, shortcomings of staff to timely correct and train them, enhance quality service.

Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại từ khách hàng và xử lý trong phạm vi được phép, báo cáo với Trưởng bộ phận Nhà hàng trong trường hợp vấn đề vượt quá thẩm quyền. Ghi nhận những sai sót, thiếu sót của nhân viên để kịp thời sửa chữa, đào tạo, nâng cao chất lượng phục vụ.

- To be willing to serve at banquet or events held inside or outside the hotel or work overtime when needed.

Sẵn sàng phục vụ tiệc và sự kiện được tổ chức trong hoặc ngoài khách sạn, làm thêm giờ khi cần thiết.

- To participate in, coordinate and support the learning and training in F&B Department. To evaluate, reward, discipline staff within authority allowed.

Tham gia, phối hợp và hỗ trợ việc đào tạo trong bộ phận Ẩm thực. Đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhân viên trong thẩm quyền cho phép.

- To report the operational condition of restaurant in working hours, revenue, to resolve and record feedback from guests, staff in handover book for manager to keep track of.

Báo cáo tình hình hoạt động và doanh thu của nhà hàng trong giờ làm việc, giải quyết và ghi nhận phản hồi từ khách, lưu thông tin vào sổ giao ca cho người quản lý để theo dõi.

- To be willing to complete other tasks assigned by General Manager and F&B Manager.

Sẵn sàng hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành và Trưởng bộ phận Ẩm thực.

Quyền lợi được hưởng

Professional and classy working environment.

Opportunities for training & career development at Hotels;

Extremely competitive incomes & incentives;

Fully paid insurance regimes: social insurance, health insurance, unemployment insurance, health insurance

Provided with PVI Health Insurance package

Accommodation support for Land/Remote staff

Allowance for meals and accommodation: 3 million VND/month

Free annual check-up at VinMec International General Hospital

Working time: 48 hours per week

All devices and tools are supported and tools are protected during work

Have the opportunity to rotate job positions according to your wishes

Yêu cầu công việc

• Vocational diploma or certificate in Hospitality.

Có bằng cấp nghiệp vụ khách sạn.

• Significant experience in restaurant.

Kinh nghiệm làm việc chính trong nhà hàng."

• Good at writing and communication in English.

Khả năng viết và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

• Extremely high spirit of Customer Service.

Tinh thần phục vụ khách hàng cao.

• Good leadership and organizing skills.

Khả năng lãnh đạo và tổ chức tốt.

• Experience in staff management.

Kinh nghiệm quản lý.

Yêu cầu hồ sơ

1. Curriculum Vitae (original with local certification)

2. Citizen identification (Copy, authenticated)

3. Household registration book (Notarized copy)

4. Birth Certificate (Copy, authenticated)

5. Latest health certificate (original)

6. Relevant Certificates (Copy, Authenticated)

7. Social insurance book (Photo)

8. Photos: 2x3.3x4.4x6 of each type 04 photos, white background

9. Personal work process

10. Criminal record card (No. 2)

Chia sẻ:
Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • Quy mô: 100 - 499
  • Holidays Infinity Phú Quốc - Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
  • Holidays Infinity Phu Quoc's best 3-star standard with a 4/5 star quality hotel in the north of the island and is located very near to Phu Quocs beautiful north coast line and beaches and within the Grand World project, Holidays Infinity Phu Quoc has 921 rooms designed in a art deco interior style. Visitors to Holidays Infinity Phu Quoc will experience living in the sleepless city Of The Grand World, enjoying delicious modern Vietnamese and Western cuisine. Holidays Infinity Phú Quốc đạt tiêu chuẩn 3 sao tốt nhất với khách sạn chất lượng 4/5 sao ở phía Bắc đảo và nằm rất gần bờ biển phía bắc và bãi biển xinh đẹp của Phú Quốc và nằm trong dự án Grand World, Holidays Infinity Phú Quốc có 921 phòng được thiết kế theo phong cách nội thất trang trí nghệ thuật. Du khách đến với Holidays Infinity Phú Quốc sẽ được trải nghiệm cuộc sống tại thành phố không ngủ của Thế giới rộng lớn, thưởng thức các món ăn ngon hiện đại của Việt Nam và phương Tây.

Thông tin liên hệ

Mã QR giới thiệu