Hoteljob MV: "Tôi Là Nhân Viên Khách Sạn": Xem Ngay

Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
30338 1

[Melia Vinpearl Hotels] Cluster Sales Manager

  • Hạn nộp: 30/06/2023
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
4
Nơi làm việc
Quận 1 - TP HCM
Giờ làm việc
Giờ hành chính
Cập nhật
16/05/2023 14:54

Mô tả công việc

1. Plans and manages sales calls according to Account Management procedures adhering with Melia standards on an annual, monthly, weekly and daily basis.

Lập kế hoạch và quản lý các cuộc gọi bán hàng theo quy trình Quản lý tài khoản tuân thủ các tiêu chuẩn của Melia hàng năm, hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày.

2. Handles all enquiries and leads from potential clients that involves meeting, site inspection, entertainment, negotiation and contract writing, attending promotional functions organized by the hotel.

Xử lý tất cả các yêu cầu và khách hàng tiềm năng liên quan đến cuộc họp, kiểm tra địa điểm, giải trí, đàm phán và giao kết hợp đồng, tham dự các sự kiện quảng cáo do khách sạn tổ chức.

3. Participates in sales activities by identifying potential customers whether from existing or new accounts, selling through tele-sales or sales calls and participating in hotel sales blitz to develop new business and follows up.

Tham gia vào các hoạt động bán hàng bằng cách xác định khách hàng tiềm năng từ tài khoản hiện có hay tài khoản mới, bán hàng qua điện thoại hoặc cuộc gọi bán hàng và tham gia vào các hoạt động bán hàng của khách sạn để phát triển hoạt động kinh doanh mới và theo dõi.

4. Maintains good relationship and solicits daily room-night production of individual and groups business from the existing and new accounts in order to meet sales targets.

Giữ mối quan hệ tốt và mời gọi kinh doanh phòng đêm của cá nhân và nhóm kinh doanh hàng ngày từ tài khoản hiện có và tài khoản mới để đạt chỉ tiêu doanh số.

5. Organizes VIP's arrivals, welcomes and provides them with assistance during their stay according to the Melia Hotels International standards and in order to meet guest satisfaction.

Tổ chức các lượt khách VIP đến, chào đón và hỗ trợ họ trong thời gian lưu trú theo tiêu chuẩn Quốc tế của Khách sạn Melia và để đáp ứng sự hài lòng của khách.

6. Plans, coordinates and supervises with the help of various departments that clients' specific requirements are adhered to ensure their satisfaction.

Lập kế hoạch, điều phối và giám sát với sự giúp đỡ của các bộ phận khác nhau mà các yêu cầu cụ thể của khách hàng được tuân thủ để đảm bảo sự hài lòng của họ.

7. Keeps two-way communications between clients and hotel, ensuring clients are kept updated with latest development in hotel, and senior management are kept updated on changes in companies, market events, market trends, customer feedback on hotel and competitor activities.

Giữ thông tin liên lạc hai chiều giữa khách hàng và khách sạn, đảm bảo khách hàng được cập nhật với sự phát triển mới nhất trong khách sạn và quản lý cấp cao được cập nhật về những thay đổi trong công ty, sự kiện thị trường, xu hướng thị trường, phản hồi của khách hàng về hoạt động của khách sạn và đối thủ cạnh tranh.

8. Maintains updated records and call results, potentials, productivity, competitive information, rate history, etc. in HMS.

Duy trì cập nhật hồ sơ và kết quả cuộc gọi, tiềm năng, năng suất, thông tin cạnh tranh, lịch sử xếp hạng, v.v. trong HMS.

9. Produces daily & weekly productivity reports stating leads, tentative and confirmed bookings and lost business, and corrective actions taken.

Tạo báo cáo năng suất hàng ngày và hàng tuần nêu rõ các khách hàng tiềm năng, các lượt đặt trước dự kiến và đã được xác nhận cũng như công việc kinh doanh bị mất, và các hành động khắc phục được thực hiện.

10. Accomplishes a set of administrative duties such as attending meeting, handling correspondence related to designated accounts, writing monthly sales activities report, and other duties related to the job function.

Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính như tham dự cuộc họp, xử lý thư từ liên quan đến các tài khoản được chỉ định, viết báo cáo hoạt động bán hàng hàng tháng và các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của công việc.

11. Performs any other duties assigned by Senior Sales Manager, Director of Sales and Director of Sales & Marketing.

Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác do Quản lý Kinh doanh Cấp cao, Giám đốc Kinh doanh và Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị giao.

Quyền lợi được hưởng

-Attractive salary and benefits package.

- Insurance: In addition to health insurance, social insurance, unemployment insurance according to the Labor Law, employees are entitled to participate in the health insurance package PVI.

- Get special incentives when using high-class service systems of Vingroup Group such as: Vinpearl, Vinmec, Vinmart, Vinschool, ...

- 13th month salary, and holidays.

...

Yêu cầu công việc

Education: College Graduate

Languages: Fluent in English and Vietnamese (written and spoken)

Specific knowledge: Powerpoint, Microsoft Office

WORK EXPERIENCE IN OTHER COMPANIES (IN CASE OF EXTERNAL SELECTION): Min 2 year experience in similar position in hotel industry or in graphic design field.

Yêu cầu hồ sơ

Please sending CV to email: Tin đã hết hạn

Chia sẻ:
Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 10MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • Quy mô:
  • Đảo Hòn Tre , phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Vietnam
  • “Melia Vinpearl” is a cooperation between Spain’s famous hotel group Meliá Hotels International and Vietnam’s leading resort and entertainment brand Vinpearl, aiming to become one of the leading hotel brands in Vietnam. "Melia Vinpearl" currently has a total of 12 hotels and resorts in operation of Vinpearl stretching from Hai Phong to Tay Ninh. The cooperation with Meliá Hotel Group is part of the strategic orientation of enhancing and internationalizing vinpearl brand in the field of hospitality and resort. The cooperation with Meliá Hotels International is part of Vinpearl’s strategy to advance and internationalize the brand in the hospitality field. This perfect combination will bring about the opportunities for domestic and foreign tourists to enjoy diverse experiences through Vinpearl’s signature local “all-in-one” complexes and world-class standard services by such an internationally prestigious hotel brand.

Thông tin liên hệ

  • Nhân Sự - Ban nhân sự vùng

Mã QR giới thiệu