Hoteljob MV: "Tôi Là Nhân Viên Khách Sạn": Xem Ngay

Hoteljob.vn ra mắt phiên bản App Mobile cho 2 hệ điều hành IOS (Tại đây) và Android (Tại đây)

1140 400
30338 1

[Melia Vinpearl Phu Quoc] TRƯỞNG BỘ PHẬN ẨM THỰC / FOOD & BEVERAGE MANAGER

  • Hạn nộp: 30/07/2024
  • Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin cơ bản

Số lượng
1
Nơi làm việc
Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
Giờ làm việc
Làm theo ca
Ngành nghề
Ẩm thực
Cập nhật
17/07/2024 16:21

Mô tả công việc

MAIN RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

1. Provide a professional, advisory and executive support service to the Hotel Manager to assist in meeting the strategic goals of the establishment.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên môn, tư vấn và điều hành cho Giám đốc khách sạn để hỗ trợ đạt được các mục tiêu chiến lược của cơ sở.

2. Develop and implement Food and Beverage promotions, strategies and special events in conjunction with the Executive Chef and the Director of Sales and Marketing.

Xây dựng và thực hiện các chương trình khuyến mãi, chiến lược và các sự kiện đặc biệt về ẩm thực cùng với Bếp trưởng Điều hành và Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị.

3. Coordinate the upkeep and cleanliness of all outlets by liaising with Housekeeping and Maintenance.

Điều phối việc duy trì và vệ sinh của tất cả các nhà hàng bằng cách liên lạc với Bộ phận buồng phòng và Bảo trì.

4. Liaise with the Executive Chef on menu engineering and portion control, ensuring the highest food standard is achieved whilst selling at the correct prices.

Liên hệ với Bếp trưởng Điều hành về kỹ thuật thực đơn và kiểm soát khẩu phần, đảm bảo đạt được tiêu chuẩn thực phẩm cao nhất trong khi bán đúng giá.

5. Maintain all equipment within the outlets eg. Menus, linen, china, glass, electrical equipment and Point of Sale system.

Bảo quản tất cả các thiết bị trong nhà hàng, ví dụ. Thực đơn, đồ vải , đồ sành sứ, thủy tinh, thiết bị điện và hệ thống Điểm bán hàng.

6. Responsible for the checking of all stock, requisitions and equipment on a regular basis.

Chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các tồn kho,đề nghị mua hàng và thiết bị một cách thường xuyên.

7. Drive corporate or Hotel specific programs that affect guest satisfaction and profitability in the outlets.

Thúc đẩy các chương trình cụ thể của công ty hoặc khách sạn có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách và lợi nhuận tại các nhà hàng.

8. Implement control procedures to minimize errors, fraud and waste.

Thực hiện các thủ tục kiểm soát để giảm thiểu sai sót, gian lận và lãng phí.

9. Ensure that the property is seen as being the principle innovator in the market place.

Đảm bảo rằng khách sản được coi là người cải tiến nguyên tắc trên thị trường.

10. Coordinate Hotel wine lists, offering choice and variety as well as price consistency throughout the Outlets.

Phối hợp các danh sách rượu của Khách sạn, cung cấp sự lựa chọn và sự đa dạng cũng như sự nhất quán về giá cả trên khắp các nhà hàng.

11. Manager all entertainers in the property, ensuring quality standards are maintained.

Quản lý tất cả những khách giải trí trong khách sản, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được duy trì.

12. Handle Food and Beverage complaints in a timely and effective manner.

Xử lý các khiếu nại về Thực phẩm và Đồ uống một cách kịp thời và hiệu quả.

13. Ensure correct liquor licensing laws are abided by, paying attention to intoxicated guests and underage guests.

Đảm bảo tuân thủ đúng luật cấp phép rượu, chú ý đến khách say và khách chưa đủ tuổi.

14. Prepare monthly outlook/forecast reports.

Chuẩn bị các báo cáo triển vọng / dự báo hàng tháng.

15. Negotiate Food and Beverage contracts within corporate guidelines.

Đàm phán các hợp đồng Thực phẩm và Đồ uống theo hướng dẫn của công ty.

16. Conduct development and performance reviews, identifying key personnel for further development and structured career pathing.

Tiến hành đánh giá sự phát triển và hiệu quả, xác định nhân sự chủ chốt để phát triển hơn nữa và đánh giá con đường phát triển nghề nghiệp có tổ chức.

17. Implement and maintain training systems to ensure that associates have the necessary framework and skills to perform their job efficiently and effectively.

Thực hiện và duy trì các hệ thống đào tạo để đảm bảo rằng các nhân viên có khuôn khổ và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả.

18. Prepare work schedules and annual leave schedules within budget, business expectations and guidelines of the appropriate industrial legislation.

Chuẩn bị lịch làm việc và lịch nghỉ hàng năm trong phạm vi ngân sách, dự kiến kinh doanh và hướng dẫn của luật ngành thích hợp.

19. Participate in the preparation of the Strategic Business and Operating Plans.

Tham gia vào việc chuẩn bị các Kế hoạch Hoạt động và Kinh doanh Chiến lược.

20. Attend meetings as required.

Tham dự các cuộc họp theo yêu cầu.

21. Implement opportunities for quality Team Building.

Thực hiện các cơ hội để xây dựng đội nhóm chất lượng.

22. Ensure that all associate comply with the grooming and uniform standards.

Đảm bảo rằng tất cả các nhân viên tuân thủ các tiêu chuẩn diện mạo và đồng phục.

23. Oversee the selection and appointment of new associates with the department.

Giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm các nhân viên mới trong bộ phận.

24. Conduct regular staff meeting to keep all associates informed.

Tiến hành cuộc họp nhân viên thường xuyên để thông báo cho tất cả các nhân viên.

25. Participate in the Hotel “Manager on Duty” program

Tham gia chương trình “Quản lý trực ca” của khách sạn

26. Ensure compliance with legislated health and safety requirements within the workplace

Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe và an toàn theo luật định tại nơi làm việc

27. Comply with all Corporate and Hotel Standards and Procedures

Tuân thủ tất cả các Tiêu chuẩn và Quy trình của Doanh nghiệp và Khách sạn

28. Actively promote a work environment, which cares for guests and associates alike.

Tích cực thúc đẩy một môi trường làm việc quan tâm đến khách và nhân viên.

29. It is not the intent of this job description to cover all aspects of the position but to highlight the most important areas of responsibility.

Mục đích của bản mô tả công việc này không bao gồm tất cả các khía cạnh của vị trí mà là làm nổi bật các lĩnh vực trách nhiệm quan trọng nhất.

Quyền lợi được hưởng

Gói Lương và Phúc lợi Cạnh tranh

Lương tháng 13

Đóng góp bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Chăm sóc sức khỏe cao cấp

-----------------------------

Competative Salary and Benefit Package

The 13th month salary

Insurance contribution as per law

Premium Healthcare.

Yêu cầu công việc

EDUCATION AND TRAINING/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

College / Bachelor Degree, major in food & beverage, culinary
Bằng Cao đẳng / Cử nhân, chuyên ngành thực phẩm & đồ uống, ẩm thực

----------------------------------

LANGUAGE /NGÔN NGỮ

English/Tiếng Anh

----------------------------------

SPECIFIC KNOWLEDGE /YÊU CẦU CHUYÊN MÔN
Food & Beverage (standard, trend, taste…)
Thực phẩm & Đồ uống (tiêu chuẩn, xu hướng, khẩu vị…)

----------------------------------

WORK EXPERIENCE IN OTHER COMPANIES/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Ở NHỮNG NƠI KHÁC

At least 3-year experience in similar position in 4-5-star hotel
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong khách sạn 4-5 sạn

Yêu cầu hồ sơ

Please send us your CV:

- Email: Dinh.tran1'a'melia.com

- Contact: Mr. Dinh: 0347645992

Chia sẻ:

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Lưu ý: Bạn nên Tạo hồ sơ trực tuyến để Nhà tuyển dụng chủ động liên hệ tới bạn

Tải lên từ máy tính

Hồ sơ mẫu Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB

Tải lên từ máy tính

Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 10MB

ĐÁNH GIÁ

5.0

TỐT

5 ĐÁNH GIÁ

Chính sách nhận xét

Môi trường làm việc5/10
Chế độ đãi ngộ5/10
Địa điểm làm việc5/10
Thêm ảnh
Môi trường làm việc
Chế độ đãi ngộ
Địa điểm làm việc

BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ CHO NTD NÀY

5 THÀNH VIÊN ĐÃ ĐÁNH GIÁ

Sắp xếp đánh giá:

  • Quy mô:
  • Toàn quốc
  • “Melia Vinpearl” is a cooperation between Spain’s famous hotel group Meliá Hotels International and Vietnam’s leading resort and entertainment brand Vinpearl, aiming to become one of the leading hotel brands in Vietnam. "Melia Vinpearl" currently has a total of 12 hotels and resorts in operation of Vinpearl stretching from Hai Phong to Tay Ninh. The cooperation with Meliá Hotel Group is part of the strategic orientation of enhancing and internationalizing vinpearl brand in the field of hospitality and resort. The cooperation with Meliá Hotels International is part of Vinpearl’s strategy to advance and internationalize the brand in the hospitality field. This perfect combination will bring about the opportunities for domestic and foreign tourists to enjoy diverse experiences through Vinpearl’s signature local “all-in-one” complexes and world-class standard services by such an internationally prestigious hotel brand.

Thông tin liên hệ

  • Nhân Sự - Ban nhân sự vùng

Mã QR giới thiệu